BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drygiel-Bielińska Marlena (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Podejście systemowe w badaniach bezpieczeństwa
Systemic Approach in Security Analyzis
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2015, nr 2, s. 6-18, rys., wykr., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Podejście systemowe, Analiza systemowa, Teoria systemów, Bezpieczeństwo
System-based approach, Systemic analysis, Theory of systems, Security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nauki o bezpieczeństwie wykorzystują liczne kategorie, które są właściwe innym dyscyplinom, nadając im znaczenie związane z różnymi wymiarami bezpieczeństwa. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kategorii systemu jako użytecznej w badaniach bezpieczeństwa. Należy tu zwrócić uwagę nie tylko na teorię systemów czy analizę systemową jako metodę badawczą, ale również na funkcjonującą w literaturze kategorię systemu bezpieczeństwa. System bezpieczeństwa jest jednym z typów systemów społecznych. Wykorzystywanie podejścia systemowego nie jest jednak adekwatne do analizy wszystkich problemów z zakresu nauk o bezpieczeństwie. (abstrakt oryginalny)

Security studies, as one of the social sciences, use a number of categories that are relevant to other disciplines, giving them a meaning related to different dimensions of securi-ty. The purpose of this article is to describe the category of system as useful for research in security studies. It should be noted not only on systems theory and systems analysis as a method of research, but also on the functioning in the literature category of security system. The security system is one of the types of social systems. Using a systemic approach, howev-er, is not adequate to analyze all the problems of the security. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bertalanffy Ludwig von. 1968. General System Theory: Essays on its Foundation and Devel-opment. Nowy Jork: Georg Braziller.
 2. Braillard Philippe. 1977. Théories des relations internationales. Paris: Presses Universitaires de France.
 3. Buzan Barry, Little Richard. 2011. Systemy międzynarodowe w historii świata. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Chmaj Marek, Żmigrodzki Marek.1996. Wprowadzenie do teorii polityki. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 5. Cox Michael, Dunne Tim, Booth Ken (red.). 2001. Empires, Systems and States: Great Trans-formations in International Politics. Cambridge University Press.
 6. Dębski Sławomir, Górka-Winter Beata. 2003. Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa. Warszawa: PISM.
 7. Easton David. 1953. The Political System: An Inquiry into the State of Political Science. New York: Alfed Knopf.
 8. Hough Peter. 2005. Understanding global security. London, New York: Routledge.
 9. Kaplan Morton A. 1966. "The New Great Debate: Traditionalism vs. Science in International Relations". World Politics 19(1) : 1-20.
 10. Kostecki Wojciech. 1996. Europe after the Cold War. The Security Complex Theory. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 11. Kukułka Józef. 1978. Problemy teorii stosunków międzynarodowych. Warszawa: PWN.
 12. Luhmann Norman. 1982. The Differentiation of Society. New York: Columbia University Press (wydanie oryginału 1976).
 13. Marice Bertrand. 1993. La stratégie suicidaire de l'Occident. Bruxelles: Bruylant.
 14. Morgenthau Han J.1954. Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace. New York: Knopf.
 15. Parsons Talcott. 1951. The Social System. Glencoe: Free Press.
 16. Pietraś Marek. 1997. "Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa in statnascendi", Sprawy Międzynarodowe 2 : 29-52.
 17. Pietraś Ziemowit J. 1986. Podstawy teorii stosunków międzynarodowych. Lublin: Między-uczelniany Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 18. Rotfeld Adam D. 1990. Europejski system bezpieczeństwa in statu nascendi. Warszawa: PISM.
 19. Ryan A., Bohman J. 1998. Systems theory in social science W: Routledge Encyclopedia of Philosophy. Version 1.0. London: Routledge.
 20. Stańczyk Jerzy. 1999. Przeobrażenia międzynarodowego układu sił w Europie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Analiza uwarunkowań i mechanizmów w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Fundacja F. Eberta.
 21. Száraz Enikõ. 2003."The New Dimensions of Security". Foreign Policy Review Vol. 2., No 1.
 22. Tenerowicz Rafał. 2013. "System międzynarodowy w teorii stosunków międzynarodowych", Stosunki Międzynarodowe - International Relations 2 (48) : 27-51.
 23. Ulriksen Ståle. 1997. "Security complexes, subsystems and great powers: three notes on the structure of international system", Working Paper No. 581, August.
 24. Vukadinović Radovan. 1980. Międzynarodowe stosunki polityczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 25. Weckowicz Thaddus E. 1989. "Ludwig von Bertalanffy (1901-1972): A Pioneer of General Systems Theory". CSR Working Paper nr 2.
 26. Young Oran. 1968. Systems of political science. New Jersey: Engelwood Cliffs.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu