BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malko Elena (Saratov State University of N.G. Chernyshevsky), Semikina Svetlana (Saratov State University of N.G. Chernyshevsky)
Tytuł
Judicial Acts and Judicial Life in Modern Socjety
Akty prawne i aktywność sądowa w nowoczesnym społeczeństwie
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2015, nr 2, s. 19-24, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Sądownictwo, Prawo prasowe
Judicature, Press law
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł ten przedstawia problem określania kategorii aktów prawnych w prawie procesowym. Autorki sugerują, że przyjęte akty prawne są sposobami realizacji życia sądowego w nowoczesnym społeczeństwie. Aktywność sądowa jest spójna i logiczna, ze względu na przyjęte przez sądy wyższej instancji orzeczenia sądowe. Autorki zapewniają w artykule przegląd danych statystycznych na temat wydajności Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej do spraw cywilnych, spraw do rozstrzygania sporów gospodarczych, spraw wykroczeń administracyjnych i innych. (abstrakt oryginalny)

This article discusses the problem of determining the categories of judicial acts in procedural law. The authors suggest that the adopted legal acts are the means of implementation of the judicial life in modern society. Judicial life takes consistent and logical due to adopted by higher courts enforcement of judicial decisions. Authors provide an overview of statistical data on the performance of the Supreme Court of the Russian Federation for civil affairs, affairs of for settling economic disputes, cases of administrative offenses and others. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ermoshin G.T. 2014. "Combining the highest courts: the reorganization of the judiciary at the present stage of development of the state". The Russian Justice 1: 45-48.
  2. Muradyan E.M. 2007. "Court rules". SPb. : 64-65.
  3. Review of judicial practice the Armed Forces №1 (2015) (approved by the Presidium of the Supreme Court of 03.04.2015), Reference legal system Consultant Plus.
  4. Tikhomirov Y.A., Kotelevskaya I.V. 1999. Legal acts. Educational and practical and reference manual. Moscow.
  5. Yarkov Vladimir V. 2014. "Combining superior courts: expectations and consequences". Zakon № 3.
  6. Zagaynova S.K. 2007. Court acts in the mechanism of implementation of the judicial authori-ty in civil and arbitration process. Moscow: Volters Kluwer.
  7. Zagaynova S.K. 2007. "Place of judicial decisions to ensure the unity of the judiciary: some aspects of the problem". Proceedings of the universities. Jurisprudence № 2.
  8. Вениамин Яковлев: Верховному суду нужно поработать в сложившемся виде Сюжет: Объединение Верховного и Высшего арбитражного судов России. 2014. W http:// www.rapsinews.ru/judicial_analyst/20141209/272738807.html#ixzz3MB5MdE8t.
  9. Обзор статистических данных о результатах деятельности Верховного Суда Российской Федерации по рассмотрению гражданских дел, дел по разрешению экономических споров, дел об административных правонарушениях и уголовных дел за 2014 год. 2015. Whttp://www.eg-online.ru/document/adjudication/276141/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu