BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Werner Witold A. (Instytut Rozwoju Miast, Kraków)
Tytuł
Sterowanie rozwojem przestrzennym i budownictwem - refleksje historyczne
Spatial Development and House Building Control: Historical Comments
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2012, nr 3, s. 21-26, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Urbanizacja, Rozwój miasta, Budownictwo, Polityka przestrzenna
City, Urbanisation, City development, Construction sector, Spatial policy
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule, inspirowanym jubileuszem 10-lecia funkcjonowania Instytutu pod obecną nazwą, przedstawiono historyczne rozważania na temat negatywnych konsekwencji administracyjnego rozdzielenia resortów, które powinny sterować rozwojem przestrzennym kraju, regionów i gmin oraz budownictwem. Działania podejmowane w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego zmierzają do korygowania prawa budowlanego, nie dostrzega się podstawowych błędów wynikających z niedoceniania skutków decyzji planistycznych, pogłębiających chaos przestrzenny. Konsekwencją administracyjnych zmian na szczeblu ministerstw jest rozproszenie resortowego zaplecza intelektualnego, które powinno pracować nad spójną krajową polityką przestrzenną i budowlaną. (abstrakt oryginalny)

This paper was inspired by the decade of the Institute of Urban Development operations under its present name. The author presents historical considerations concerning negative consequences of administrative subdivision of the Polish government ministries, responsible for the control of spatial development, regions, and municipalities, as well as the house building industry. Actions taken to streamline the capital investment processes are intended to amend the Polish building law, although basic mistakes resulting from underestimation of the results of planning decisions that deepen spatial order remain unnoticed. The administrative changes made at the level of government ministries caused dispersion of the departmental intellectual resources that should work for national spatial and house building policies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gadomski P., 2011, Modelowy wzorzec prawa dla procesu inwestycyjnego. Zawód Architekt, Izba Architektów, czerwiec, Warszawa.
  2. Werner W. A., 2012, Modelowanie procesu inwestycyjnego na przykładzie budownictwa mieszkaniowego. Materiały konferencji ARCHBUD 2012, WSEIZ, Warszawa.
  3. Wiland M., 2012, Prospekulacyjna polityka przestrzenna i kierunki koniecznych zmian. Materiały konferencji Rozwój kraju a jakość stanowionego prawa, Sejm RP.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu