BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cybulska Joanna (Instytut Kolejnictwa, Warszawa)
Tytuł
Promocja gminy Żabia Wola jako element rozwoju turystyki
Promoting Żabia Wola Community as Part of the Development of Turism
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014, vol. 2, s. 7-15, bibliogr. 11 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Informacja i promocja w rozwoju regionalnym
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Public relations, Gmina, Promocja, Rozwój turystyki
Local development, Public relations, District, Promotion, Tourism development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono znaczenie public relations dla instytucji publicznych oraz narzędzia PR, którymi instytucje posługują się w swojej działalności. Na przykładzie gminy Żabia Wola zaprezentowano możliwości promocji walorów turystycznych gminy przy zastosowaniu eventu. (abstrakt oryginalny)

The article presents the meaning of public relations in the public bodies activity as well as PR tools which they use in their work. On the example of Żabia Wola community there was presented possibilities of promotion of tourist attractions by events. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciarczyńska A.: Public relations w służbie samorządów, [w:] Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011.
 2. Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R.: Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wyd. ASTRUM, Wrocław 2002.
 3. Duda A. (red.): Public relations miast i regionów, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
 4. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M.: Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 5. Giedrojć K.: Public relations w administracji, Wyd. Profesjonalne ALPHApro, Ostrołęka 2004.
 6. Huczek M.: Promocja gminy jako sposób wspierania lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec 2007.
 7. Kosiedowski W.: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju lokalnego i regionalnego, Wyd. TNOiK, Toruń 2005.
 8. Szromnik A.: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 9. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, http://www.bip.gov.pl/files/ download/17/Ustawa_o_dostepie_do_informacji_publicznej.pdf [14.07.2014].
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, http://www.bip.gov.pl/files/download/21/Rozporzadzenie_BIP_2007.pdf [14.07.2014].
 11. Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego", http://www.ziemiachelmonskiego.pl/?cele-lsr,45, [18.07.2014]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu