BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaska Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Targi jako forma komunikacji przedsiębiorstwa z grupami otoczenia
Trade Fair as a form of Corporate Communication with the Stakeholders
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014, vol. 2, s. 35-44, rys., bibliogr. 20 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Informacja i promocja w rozwoju regionalnym
Słowa kluczowe
Targi, Zachowania komunikacyjne, Promocja, Produkty regionalne, Marketing regionalny
Fair, Communication behaviours, Promotion, Regional product, Regional marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W przeszłości z targami wiązano przed wszystkim cele sprzedażowe, a ich skuteczność mierzono liczbą i wartością zawartych kontraktów. Obecnie uczestnicy targów coraz częściej postrzegają je jako narzędzie komunikacji, służące przede wszystkim realizacji celów długookresowych. W artykule przedstawiono podstawowe cechy targów i ich miejsce w systemie komunikacji marketingowej w ujęciu teoretycznym, a w drugiej części zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród reprezentantów przedsiębiorstw branży wydawniczej i nieruchomości oraz uczestników targów żywności, aby poznać opinie na temat targów jako narzędzia komunikacji rynkowej wykorzystywanego w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa i marki produktu regionalnego. (abstrakt oryginalny)

In the past, the key objective of exhibiting at trade fairs was to increase sales and their effectiveness was measured by the number and value of business contracts. Nowadays the trade fair attendants are increasingly viewing them as a communication tool, serving primarily the long-term targets. The theoretical part of the paper presents the basic characteristics of trade fairs and their role in the system of marketing communication. The empirical part discusses the results of a survey study conducted among representatives of the publishing and real estate industries as well as food fair participants to gain their opinions on the fair as a communication tool used in the creation of the corporate image and regional product brand awareness. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blythe J.: Komunikacja marketingowa, Wyd. PWE, Warszawa 2002.
 2. Drab A.: Marketing wystawienniczy, czyli jak odnieść sukces na targach, Wyd. Business Press, Warszawa 1995.
 3. Dru J.M.: Disruption Live. Zmiana reguł na rynku, Wyd. TCG, Warszawa 2003.
 4. Gębarowski M.: Współczesne targi: skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Wyd. Regan Press, Gdańsk 2010.
 5. http://www.epr.pl/targi-jako-skuteczne-narzedzie-marketingu,event-pr,1232,1.html [08.08.2014].
 6. http://www.smaki-regionow.pl/pl/o_targach/ [09.09.2014].
 7. http://www.polagra-food.pl/wyposazeniesklepow/pl/program_2012/targi_smaki_regionow/[09.09.2014].
 8. http://www.regionalia.com.pl/dla-wystawcow/konkurs-dla-wystawcow.html [09.09.2014].
 9. http://natemat.pl/113459,stworzyli-targ-sniadaniowy-teraz-to--marka-promujaca-polske [10.09.2014].
 10. http://targsniadaniowy.pl/ [10.09.2014].
 11. http://magazynkuchnia.pl/magazynkuchnia/1,121641,15121915,Swiateczny_Targ_w_FORTECY_u_Kreglickichhtml [10.08.2014].
 12. http://www.targi.lodz.pl/targi/247-natura-food-miedzynarodowe-targi-zywnosci-ekologicznej-itradycyjnej-j/ [10.09.2014].
 13. http://jarmark.jakubowy.pl/idea-jarmarku-jakubowego/historia/ [10.09.2014].
 14. http://wfos.szczecin.pl/869-jarmark-jakubowy-2014.html [10.09.2014].
 15. http://www.trzyznakismaku.pl/blog/zapraszamy-na-ostatnie-z-nami-targi-w-tym-roku [26.09.2014].
 16. Kuca A.A.: Na jakich targach i po co bywać?, "Gazeta Targowa. Raport: Targi w Polsce" 1995, nr 6 (181).
 17. Lux J., Michalska-Kobiela A.: Reklama, Wyd. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, Warszawa 2001.
 18. Szromnik A.: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 19. Szromnik A.: Miejsce spotkań handlowych (cz. II), "Gazeta Targowa" 1999, nr 3(232).
 20. Mruk H., A. Kucy A. (red.): Marketing targowy. Vademecum wystawcy, Wyd. Polska Korporacja Targowa, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu