BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowska Justyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Tytuł
Zrównoważona karta wyników w rolnictwie
The Balanced Scorecard in Agriculture
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 1, s. 306-311, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Agriculture, Arable farm, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest analiza możliwości i ewentualnych korzyści płynących z wprowadzenia Zrównoważonej Karty Wyników do systemu zarządzania gospodarstw/przedsiębiorstw rolnych, które pomimo wielu specyficznych cech są zbliżone organizacją oraz formą do małych i średnich przedsiębiorstw innych sektorów. Stąd innowacje z zakresu zarządzania (operacyjnego i strategicznego), a także finansów warto przenosić z sektora MSP.(abstrakt oryginalny)

The Balanced Scorecard is an approach to performance measurement that combines traditional financial measures with non-financial measures to provide managers with richer and more relevant information about activities they are managing. The new tool of management contains a diverse set of performance measures, including financial performance, customer relations, internal business process and learning and growth. Each business unit will have and use a ZKW that uniquely captures its business strategy. ZKW with the Activity Based Costing (ABC), the Total Quality Management (TQM) and the maps of strategy can improve business effects in agriculture. BSC can improve business effects in agriculture.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Babińska K. 2003: Metody kaskadowania Zrównoważonej Karty Wyników. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 2, 4-5.
  2. Bonsiep W., Fischer T., Klich J. 2000: Zrównoważona karta wyników jako narzędzie kontroli. P rzegląd Organizacji, nr 2, 14-17.
  3. Drucker P.F. 1994: Menedżer skuteczny. DW ABC, Kraków, r., 44.
  4. Fazlagić A. 2003: Kapitał ludzki w Balanced Scorecard. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 2, 28-31.
  5. Grudzewski W. M., Hejduk I. K. 1994: Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna. DIFIN, Warszawa, 44.
  6. Rocznik Statystyczny GUS 2004: 455.
  7. Kaplan R.S., Norton D.P. 2001: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,. 36-37.
  8. Marcinkowska M. 2002: Jak mierzyć dokonania przedsiębiorstwa, czyli o równoważeniu kart wyników. Przegląd Organizacji, nr 9, 28-32.
  9. www.balancedscorecard.org.
  10. www.lei.dlo.nl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu