BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzowski Andrzej (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Skutki Arabskiej Wiosny z perspektywy izraelskiej
The Effects of the Arab Spring from the Israeli Perspective
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2013, nr 3, s. 179-192, bibliogr. 36 poz.
Krakow International Studies
Tytuł własny numeru
Stosunki Międzynarodowe na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiośnie
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Arabska Wiosna, Rewolucja
Security, Arab Spring, Revolution
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozpoczęty na przełomie 2010 i 2011 r. proces rewolucji na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej wzbudził początkowo ostrożny optymizm istotnej części zachodnich komentatorów. Podkreślali oni, że wyrażenie przez mieszkańców państw arabskich tak ostrego sprzeciwu wobec opresyjnych władz swych państw świadczy o tym, iż mają oni dość rządów autorytarnych, a rozpoczęte przemiany mogą doprowadzić do mniejszej lub większej demokratyzacji całego regionu. Jeśliby przyjąć założenie o słuszności liberalnej teorii demokratycznego pokoju, która zakłada, że demokracje nie walczą ze sobą, to nie ulega wątpliwości, że krajem, który mógł na Arabskiej Wiośnie zyskać teoretycznie najwięcej był Izrael. Państwo żydowskie od początku swego istnienia jest bowiem otoczone przez wrogów i choć od wielu lat nie było ofiarą zbrojnej napaści, to dalekie jest mu poczucie bezpieczeństwa. Demokratyzacja Bliskiego Wschodu dałaby Izraelowi możliwość podjęcia dialogu z nowymi, bardziej umiarkowanymi w słowach i czynach elitami politycznymi w państwach arabskich. Tym samym możliwa stałaby się normalizacja stosunków z dotychczasowymi przeciwnikami. Wielu analityków uznało zatem, że Arabska Wiosna pozytywnie wpłynie na sytuację Izraela w regionie. Nadzieję na pozytywne efekty trwających przemian wyraził np. prezydent państwa żydowskiego Szymon Peres, w opublikowanym w kwietniu 2011 r. w brytyjskim dzienniku "The Guardian" artykule o wiele mówiącym tytule My w Izraelu witamy Arabską Wiosnę. Tymczasem jednak ponad dwa i pół roku od chwili rozpoczęcia serii bliskowschodnich rewolucji, nadzieje na demokratyzację regionu pozostały w większości niespełnione, a perspektywy bezpieczeństwa Izraela nie tylko nie uległy poprawie, ale wręcz pogorszeniu.(fragment tekstu)

The effects of the Arab Spring from the Israeli perspective During the first days of the Arab Spring many hoped that the series of protests and revolutions could bring a wave of democracy and stability to the Middle East. Such an outcome would have been greatly welcomed by the Israelis, who have been surrounded by enemies for years. Yet, more than two and a half years after the Arab Spring began, its effects for the Jewish state are far from satisfying, to say the least. The turmoil in Egypt, Israel's western neighbor, resulted in Hosni Mubarak's fall from power. While the former president might not have been one of Tel Aviv's favorites, he was undoubtedly a fairly reliable partner. The subsequent rise of the Muslim Brotherhood was regarded as a threat to Israel`s security. Even after the July 2013 coup d'etat, which ended the organization`s rule over Egypt, the future of Israeli-Egyptian relations remains uncertain. Also problematic is the situation behind Israel`s northern border. While the Jewish state is not directly involved in the Syrian civil war, it still poses a potential danger for the Israelis as more and more Islamists and radicals are partaking in the struggle against Bashar al-Assad. If the Syrian president falls, these groups may try to seize power or engage in hostile activities against Israel. Moreover, it is possible that the unrest could spill-over to Lebanon, which would also affect Israel's national security. Overall, Israel feels threatened by the Islamist rise in the Middle East caused by the Arab Spring. It must also be noted that the Arab Spring pressured the Palestinian leaders to become more active on the issue of Palestine's independence. As a result, the UN recognized Palestine as a non-member observer state in late 2012. The mounting international pressure on Israel is very inconvenient for the Netanyahu government as it is not ready to make any serious concessions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Spring Tide. Will the Arab Risings Yield Democracy, Dictatorship or Disorder?, www.ispionline.it/it/documents/Arab_Spring_Tide_Whitepaper_Jun2011.pdf [26.08.2013].
 2. J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007, s. 132-137.
 3. S. Peres, We in Israel Welcome the Arab Spring, www.theguardian.com/commentisfree/2011/apr/01/palestinians-science-soil-arab-uprisings [26.08.2013].
 4. B. Berti, Israel and the Arab Spring: Understanding Attitudes and Responses to the "New Middle East", [w:] The West and the Muslim Brotherhood after the Arab Spring, red. L. Vidino, www.fpri.org/docs/West_and_Muslim_Brotherhood.pdf, s. 132 [26.08.2013].
 5. I. Black, Egypt Protests: Israel Fears Unrest May Threaten Peace Treaty, www.theguardian.com/world/2011/jan/31/israel-egypt-mubarak-peace-treaty-fears [26.08.2013].
 6. Y. Katz, Israel Says No to More Egyptian Troops in Sinai, www.jpost.com/Defense/Israel-says-no-to-more-Egyptian-troops-in-Sinai [26.08.2013].
 7. D. Batty, Israel Evacuates Ambassador to Egypt after Embassy Attack, www.theguardian.com/world/2011/sep/10/egypt-declares-state-alert-embassy [26.08.2013].
 8. T. A. Jacobi, Israel's Relations with Egypt and Turkey during the Arab Spring: Weathering the Storm, "Israel Journal of Foreign Affairs" 2013, Vol. 7, No. 2, s. 32.
 9. W. Grabowski, Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie, Gdańsk 2013, s. 132-136.
 10. A. Blomfield, Mohammed Morsi Vows to Respect Egypt-Israel Peace Treaty, www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/9504601/Mohammed-Morsi-vowsto-respect-Egypt-Israel-peace-treaty.html [26.08.2013].
 11. K.A. Khidhir, The Impact of the Arab Spring on the Future of Egypt-Israel Relations, www.globalpolitician.com/default.asp?27244-israel-egypt-arab-spring-islam [26.08.2013].
 12. R. Spencer, Israel will Cease to Exist within a Decade, Says Muslim Brotherhood Official, www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/9774553/Israel-will-cease-to-exist-withina-decade-says-Muslim-Brotherhood-official.html [26.08.2013].
 13. www.youtube.com/watch?v=Q3NCiaozL0k&list=UUpBvIBfZ-foo5ZbLH5O0N4g&index=1 [26.08.2013].
 14. J. M. Sharp, Egypt: Background and U.S. Relations, www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33003.pdf, s. 7 [26.08.2013].
 15. G. Vincent, Israel Bolsters Security Along the Sinai Desert as Egypt Roils, worldnews.nbcnews.com/_news/2013/08/20/20108270-israel-bolsters-security-along-the-sinai-desert-as-egyptroils?lite [26.08.2013].
 16. E. Benari, Movement that Toppled Morsi Targets Peace Deal with Israel, www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/171011#.UhdhFBvwlS5 [26.08.2013].
 17. G. Vincent, Israel Bolsters Security Along the Sinai Desert as Egypt Roils, worldnews.nbcnews.com/_news/2013/08/20/20108270-israel-bolsters-security-along-the-sinai-desert-as-egyptroils?lite [26.08.2013].
 18. E. Benari, Movement that Toppled Morsi Targets Peace Deal with Israel, www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/171011#.UhdhFBvwlS5 [26.08.2013].
 19. D. Williams, J. Heller, Israel fires into Syria after Golan Attack on Troops, www.worldnews.nbcnews.com/_news/2013/03/24/17441350-israel-fires-into-syria-after-golan-attack-on-troops?lite[26.08.2013].
 20. Why Israel Bombed Syria, www.theweek.com/article/index/243728/why-israel-bombed-syria[26.08.2013].
 21. C. Yakinthou, Weary Lebanon licked by the flames engulfing Syria, www.theconversation.com/weary-lebanon-licked-by-the-flames-engulfing-syria-15530 [26.08.2013].
 22. D. Rohde, In Jordan, the Arab Spring Isn't Over, www.theatlantic.com/international/archive/2013/07/in-jordan-the-arab-spring-isnt-over/277964 [26.08.2013].
 23. I. Samson, Impact of the "Arab Spring" on the Palestinian-Israeli Peace Process, www.cenaa.org/analysis/wp-content/uploads/2013/02/Samson_final.pdf [26.08.2013].
 24. N. Pratt, The Implications of the "Arab Spring" for the Israel-Palestine Conflict or 'Things Fall Apart', www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/people/pratt/research/arabspring/israel-palestine_and_the_arab_spring.pdf, s. 7 [26.08.2013].
 25. Rocznik strategiczny 2011/2012, Warszawa 2012, s. 174.
 26. I. Kershner, Spreading Palestinian Protests Focus on Leaders, www.nytimes.com/2012/09/11/world/middleeast/spreading-palestinian-protests-focus-on-leaders.html?_r=0 [26.08.2013].
 27. E. MacAskill, C. McGreal, UN General Assembly Makes Resounding Vote in Favour Of Palestinian Statehood, www.theguardian.com/world/2012/nov/29/united-nations-vote-palestine-state[26.08.2013].
 28. Abbas Orders Official Use of 'State of Palestine, www.alarabiya.net/articles/2013/01/07/259095.html [26.08.2013].
 29. Israel-Palestinian Peace Talks Resume in Jerusalem, www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23693094 [26.08.2013].
 30. Statistics - Fatalities, www.btselem.org/statistics [26.08.2013].
 31. J. Lutz, Hamas - Geopolitical Reorientation in the Wake of the Arab Spring, www.pij.org/details.php?blog=1&id=194 [26.08.2013].
 32. Hamas Ruled Gaza Suffers Drop in Aid from Iran, Foreign Charities because of Syrian Civil War, www.foxnews.com/world/2013/06/13/hamas-ruled-gaza-suffers-drop-in-aid-from-iranforeign-charities-because-syrian [26.08.2013].
 33. The Peace Index - March 2011, www.en.idi.org.il/media/599581/The%20Peace%20Index%20Data%20-%20March%202011.pdf [26.08.2013].
 34. Israeli Public Opinion after the November 2012 Gaza War, www.sadat.umd.edu/Israel_Nov12_rpt_FINAL.pdf, s. 7 [26.08.2013].
 35. L. Lehrs, Egyptian Plague or Spring of Youth? The Israeli Discourse Regarding the Arab Spring, www.mitvim.org.il/images/Lior_Lehrs_-_The_Israeli_Discourse_Regarding_the_Arab_Spring.pdf, s. 2-4 [26.08.2013].
 36. E. Podeh, N. Goren, Israel in the Wake of the Arab Spring: Seizing Opportunities, Overcoming Challenges, www.2013.presidentconf.org.il/wp-content/uploads/2013/05/Arab-Spring-Final.pdf, s. 3-7 [26.08.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2680
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu