BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawiec Marek (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Mentoring jako narzędzie integracji zawodowej
Mentoring as an Instrument of Professional Integration
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 5, cz. 2, s. 77-96, bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie stresem
Słowa kluczowe
Mentoring, Coaching, Wyniki badań, Adaptacja społeczno-zawodowa
Mentoring, Coaching, Research results, Socially-professional adaptation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie jest nie tyle prezentacją mentoringu jako metody wspierania procesów usamodzielnienia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, ile próbą wskazania swego rodzaju wstępu czy początku użycia tego narzędzia dla integracji zawodowej młodych ludzi. Doświadczenia z realizacji własnych Projektów i znajomość przykładów wykorzystania mentoringu jako narzędzia doradztwa życiowego (zawodowego) w różnych jego aspektach wskazują także na szczególną rolę mentoringu w zaspokajaniu emocjonalnych potrzeb podopiecznych. Z doświadczeń obozowych oraz z pracy Poradni przy Centrum Wspierania Rozwoju SWSPiZ wyraźnie widać, że właśnie potrzeby emocjonalne młodzi ludzie sytuują na szczycie swej piramidy potrzeb. W trakcie swego życia wchodzą przecież w relacje emocjonalne z różnymi ludźmi: od rodziców poczynając, poprzez kolegów, wychowawców z placówek, kolegów z pracy - a ich osobiste doświadczenia wskazują na to, że te relacje nie zawsze były i są satysfakcjonujące(fragment tekstu)

The aims of this article to present the practical approaches to chosen forms of support of self-reliance gaining process of young people coming from different forms of foster care. The most important forms of support include vocational counselling practiced during the realisation of the following projects by the Academy of Management in Lodz in the period of 2004-2012: - The EQUAL Community Initiative project "Children's Homes Pupils - New Chances, Better Tomorrow" realised in a national and an international partnership (2004-2008); - "Development Support Centre as a tool of vocational and social integration of youths endangered with social exclusion" implemented within measure 7.2.1 of Human Capital Programme co-financed by the European Social Fund (2008-2009); - "Development Support Centre" implemented within measure 7.2.1 of Human Capital Programme co-financed by the European Social Fund (2010-2011).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Clautterbuck D. (1998), Learning Alliances, IPD, London.
 2. Czerepaniak-Walczak M. (2001), Doradztwo w reformowanej szkole- gimnazjum jako ośrodek doradztwa [w:] B. Wojtasik, Podejmowanie decyzji zawodowej przez młodzień i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, Wrocław.
 3. Gaś Z. B. (2000), Psychoprofilaktyka, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 4. Grubb W. (2002), Who Am I: The inadequacy of career information in The Information Age, OECD.
 5. Grubb W.N., Horton J. (2005), Praca w harmonii [w:] Metody pracy z młodzieżą, praca zbiorowa, Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu i WMZDZ w Olszynie.
 6. Grubb W.N. (2002), An Occupation in Harmony. The roles of markets and governments in career information and career guidance, OECD.
 7. Hochman-Musielak M. (1994), Pozycja doradcy zawodowego w rejonowym urzędzie pracy, "Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego", MGPiPS.
 8. Janicz J., Szyktanc-Ciekańska A. (2007), Rola doradcy zawodowego w pracy z dzieckiem z potrzebą kształcenia specjalnego w placówce opiekuńczo-wychowawczej [w:] H. Skłodowski (red.), Mentoring w doradztwie zawodowym, SWSPiZ w Łodzi.
 9. Kargulowa A. (2005), Zmiany tożsamości poradnictwa zawodowego i ich reperkusje, Katowice.
 10. Krawiec M. (2008), Centrum Wspierania Rozwoju [w:] H. Skłodowski (red.), Polskie doradztwo dla młodzieży - idea czy rzeczywistość, SWSPiZ, Łódź.
 11. Krawiec M. (2007), Mentoring jako podstawa założeń wychowawczych i organizacyjnych drugiego obozu EQUAL [w:] H. Skłodowski (red.), Mentoring w doradztwie zawodowym, SWSPiZ w Łodzi.
 12. Małecka A, Doradztwo zawodowe w procesie kreowania indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, www.doradca-zawodowy.pl.
 13. Metody Pracy z Młodzieżą. Praca zbiorowa (2005), Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Warszawa.
 14. Moroz A., Popławska E. (2006), Pierwszy krok do samodzielności [w:] H. Skłodowski (red.), Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź.
 15. Parsloe E., Wray M. (2002), Trener i mentor, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 16. Parsloe E. (1998), Coaching i mentoring, Wydawnictwo PETIT, Warszawa.
 17. Paszkowska-Rogacz A, Tarkowska M. (2004), Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, KOWEZIU, Warszawa.
 18. Paszkowska-Rogacz A. (2007), Profil kompetencji doradcy zawodowego [w:] H. Skłodowski (red.), Mentoring w doradztwie zawodowym, "Studia i Monografie", Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
 19. "Pomocnik psychologiczny" (2006), Nr 47 (2581), 25.11.06.
 20. Sołtys A., Piekarska A. (2007), Mentoring i coaching jako alternatywna forma wzmacniania działań społecznych i instytucjonalnych [w:] H. Skłodowski (red.), Mentoring w doradztwie zawodowym, Studia i Monografie, SWSPiZ, Łódź.
 21. Sołtys A., Tarkowska M. (2008), Mentoring w praktyce. Ścieżka kształcenia mentorów i peer mentorów dla grup defaworyzowanych, SWSPiZ, Łódź.
 22. Szymańska J. (2000), Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej profilaktyki, CMPPP MEN, Warszawa.
 23. Ustawa z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej. Dz. U. z dnia 15.04.2004 nr 64 pozycja 593.
 24. Ustawa z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz. U. z dnia 01.05.2004 nr 99 poz. 1001 i Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1366.
 25. http://www.cabinetoffice.gov.uk/third_sector/.
 26. http://www.coachingnetwork.org.uk/ResourceCentre/Links/CoachingTraining.htm.
 27. http://www.mentors.ca/mentorwks.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu