BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Khan Sharfuddin Ahmed (American University of Sharjah, United Arab Emirates), Sawicka Hanna (Poznan University of Technology, Poland)
Tytuł
Redesigning Supply Chain Network of a Lubricant Company : an Innovative Approach
Reorganizacja łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie branży olejowej : podejście innowacyjne
Neugestaltung der Lieferkette im Unternehmen der Erdölbranche : ein Innovativer Ansatz
Źródło
LogForum, 2016, vol. 12, nr 2, s. 165-180, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Logistyka, Transport, Łańcuch dostaw
Innovations, Logistics, Transport, Supply chain
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Celem niniejszego artykułu jest reorganizacja łańcucha dostaw firmy funkcjonującej w branży olejowej, poprzez wdrożenie innowacyjnego rozwiązania skoncentrowanego na dostawach produktów i poprzez minimalizację całkowitego załadunku, wyładunku towarów i kosztów transportu.
Metody: W niniejszym artykule jest przedstawione podejście do reorganizacji łańcucha dostaw (ŁD). Składa się ono z 3 faz, tj. analizy stanu aktualnego ŁD, identyfikacji słabych stron ŁD oraz poprawy funkcjonowania ŁD. Przedstawiona wielofazowa procedura jest zweryfikowana na przykładzie rzeczywistego łańcucha dostaw, który jest poddany analizie, ocenie i reorganizacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy, są definiowane jego najważniejsze mocne i słabe strony. Głównymi kryteriami oceny są koszty załadunku, wyładunku i transportu. Rekomendowana jest reorganizacja przedsiębiorstwa, zbierane są opinie osób zainteresowanych funkcjonowaniem łańcucha i zaimplementowane jest innowacyjne rozwiązanie.
Wyniki: Po udanym wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania, uzyskany rezultat pokazuje oszczędności w kosztach załadunku, wyładunku i transportu oraz poprawę poziomu świadczonych usług. Ograniczenia badawcze: Proponowana metodyka może być zastosowana w innych łańcuchach dostaw. Jednak przedstawiony sposób ograniczenia kosztów załadunku, wyładunku i transportu nie może być uznany, jako ogólna zasada dla wszystkich przedsiębiorstw. Ponadto badania nie uwzględniają sytuacji ewentualnych niedoborów magazynowych.
Wnioski: Przedstawione wyniki badań koncentrują się na innowacyjnym podejściu do sieci logistycznej w wybranej firmie, a uzyskane wyniki dowodzą, że przedsiębiorstwo świadczące innowacyjne produkty, może stać się innowacyjne w sferze usług. (abstrakt oryginalny)

Background: The purpose of this paper is to redesign the supply chain network of a lubricant company by implementing an innovative solution concentrated on the delivery of products and minimizing total loading, unloading and transportation costs.
Methods: In this paper the authors' approach to redesigning the supply chain network (SCN) is presented. It comprises 3 phases: analysis of the current state of the SCN, identification of disadvantages in the SCN and SCN improvement. This step-wise procedure is verified on a real-world supply chain network, which is analyzed, evaluated and redesigned. Based on this analysis, the most important strengths and weaknesses are identified. The main criteria for evaluation are loading, unloading and transportation costs. A redesign of the company is proposed, the stakeholders' opinions are gathered and the innovative solution is implemented.
Results: After successful implementation of the innovative solution, the result shows savings in loading, unloading and transportation costs and an improvement in the level of service.
Research Limitations: The proposed methodology can be implemented in other supply chain networks. However, the way of limiting the loading, unloading and transportation costs presented in this paper cannot be regarded as a general rule applicable to all companies.
Conclusions: This study presents innovative thinking in the logistics network of a company and the results obtained prove that companies which are innovative in terms of products can also become innovative in their services. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrew J.P., Haanaes K., Michael D.C., Sirkin H.L., Taylor A., 2008. Measuring Innovation: Squandered Opportunities. A BCG Senior Management Survey, available at: https://www.bcg.com/documents/file15302.pdf (accessed 22 December 2015).
 2. Benner M.J., Tushman M., 2002. Process Management and Technological Innovation: A Longitudinal Study of the Photography and Paint Industries, Administrative Science Quarterly, 47, 4, 676-707.
 3. Bonaccorsi A., Lipparini A., 1994. Strategic partnerships in new product development: an Italian case study, Journal of Product Innovation Management, 11, 2, 134-145.
 4. Chesbrough H., 2006. Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape, Harvard Business School Press, Boston.
 5. Edison H., Ali N., Torkar R., 2013. Towards innovation measurement in the software industry, Journal of Systems and Software, 86, 5, 1390-1407.
 6. European Commission & Eurostat, 2005. Oslo Manual. The measurement of scientific and technological activities. Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data, available at: http://www.oecd.org/sti/inno/2367580.pdf (accessed 22 December 2015).
 7. Gattorna J., Ogulin R., Reynolds M., 2003. Gower Handbook of Supply Chain Management, Gower Publishing, Farnham.
 8. Gravier M., Swartz S., 2009. The dark side of innovation: Exploring obsolescence and supply chain evolution for sustainment dominated systems, Journal of High Technology Management Research, 20, 2, 87-102.
 9. Johnsen T., 2009, Supplier involvement in new product development and innovation: taking stock and looking to the future, Journal of Purchasing and Supply Management, 15, 3, 187-197.
 10. Kelly P., Kranzburg M., 1978. Technological Innovation: A Critical Review of Current Knowledge San Francisco, San Francisco Press, San Francisco.
 11. Kotler P., Keller K., 2014. Marketing Management, Prentice Hall, Cloth.
 12. Lambert D., Knemeyer A., 2007. We're in This Together, Harvard Business Review, 82, 12, 114-122.
 13. Lau A., Tang E., Yam R., 2010. Effects of supplier and customer integration on product innovation and performance: empirical evidence in Hong Kong manufacturers, Journal of Product Innovation Management, 27, 5, 761-777.
 14. Lin C., 2006. Influencing Factors on the Innovation in Logistics Technologies for Logistics Service Providers in Taiwan, Journal of American Academy of Business, 9, 2, 257-264.
 15. Miles R., Snow C., 2007. Organization theory and supply chain management, Journal of Operations Management, 25, 2, 459-463.
 16. Porter M.E., van der Linde C., 1995. Green and Competitive: Ending the Stalemate, Harvard Business Review, 73, 5, 120-134.
 17. Ragatz G., Handfield R., Petersen K., 2002. Benefits associated with supplier integration in new product development under conditions of technology uncertainty, Journal of Business Research, 55, 5,389-400.
 18. Ralston P.M., Grawe S.J., Daugherty P.J., 2013. Logistics salience impact on logistics capabilities and performance, International Journal of Logistics Management, 24, 2, 136-152.
 19. Rice J., 2014. How Many Supply Chain Innovations Are Truly Revolutionary?, available at: http://www.supplychain247.com/article/how_many_supply_chain_innovations_are_truly_revolutionary (accessed 22 December 2015).
 20. Sakchutchawan S., Hong P., Callaway S., Kunnathur A., 2011. Innovation and Competitive Advantage: Model and Implementation for Global Logistics, International Business Research, 4, 3, 10-21.
 21. Schumpeter J.A., 1983. The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, Transaction Publishers, New Brunswick.
 22. Simchi-Levi D., Kaminsky P., Simchi-Levi E., 2008. Designing and managing the supply chain: concepts, strategies, and case studies, McGraw-Hill, New York.
 23. Skjott-Larsen T., 2000. Third party logistics - from an inter-organizational point of view, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 30, 12, 127-141.
 24. Smil V., 2015. When Innovation Fails, IEEE Spectrum, available at: http://spectrum.ieee.org/energy/policy/when-innovation-fails (accessed 22 December 2015).
 25. Tohidi H., Jabbari M.M., 2012. The Effective Factors on Formation of Innovation Processes, Procedia Technology, 1, 524-527.
 26. The New Oxford Dictionary of English, 1998, 1st ed., Oxford University Press, Oxford, 942.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu