BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowski Maciej (University of Zielona Góra), Lorenc Karolina (University of Zielona Góra), Nowicka Daria (University of Zielona Góra), Prosół Hanna (University of Zielona Góra), Sikora Marcin (University of Zielona Góra), Pham Laurena (Azusa Pacific University, USA)
Tytuł
Lean Management as an Instrument of Sustainable Development of Enterprises
Lean Management jako instrument zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2016, vol. 1(21), s. 31-36, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Odchudzone zarządzanie, Rozwój zrównoważony, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie zintegrowane, Zintegrowane systemy zarządzania
Lean management, Sustainable development, Enterprises, Integrated management, Integrated Management System
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie filozofii Lean Management jako instrumentu zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł podejmując szeroko rozumianą tematykę Lean Management, przedstawia jej genezę, charakterystykę oraz opisuje ogólne założenia koncepcji Zrównoważonego Rozwoju (ZR). Jednocześnie wskazuje implikacje dla stosowania i poszukiwania instrumentów operacjonalizacji założeń ZR na poziomie przedsiębiorstwa. Określa także w jakich obszarach funkcjonowania współczesnej firmy metoda Lean znajduje swe zastosowanie oraz zestawia jej cechy z tradycyjnym sposobem zarządzania podmiotem gospodarczym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the philosophy of Lean Management as an instrument of improving sustainable man-agement of enterprises. The article presents the origins, characteristics of the broadly understood concept of Lean Man-agement and describes the idea of Sustainable Development (SD). At the same time implications for the application and development of the instruments which operationalize the assumptions of SD at the level of enterprises are discussed. The paper specifies those areas of functioning of contemporary companies in which Lean Management can be imple-mented and compares them with the features of traditional management in particular subjects. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Brewer, F. Kennedy, The Lean Enterprise and Tradi-tional Accounting - Is the Honeymoon Over? "The Journal of Corporate Accounting & Finance", September/October2006.
 2. J. Ciechanowicz, Międzynarodowe Prawo Ochrony Środowiska, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
 3. A. Chmielarz,M. Wirkus - Środowiskowe aspekty wdrażania leanmanufacturing, w: Materiały konferencyjne: Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane 2012, str. 169-176.
 4. J. Czerska: Usprawnianie przedsiębiorstwa produkcyjnego zgodnie z koncepcją Lean, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001, nr 588, str. 145.
 5. B. Gala, R. Wolniak, Problemy wdrożenia praktyk 5S w przedsiębiorstwie przemysłowym [w:] Management Systems in Production Engineering No 4(12), 2013.
 6. A. Hamrol, Strategie i praktyki prawnego działania lean, six sigma i inne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 7. M. Hopiej, M. Szeloch: Lean Management - nowa koncepcja zarządzania, "Przegląd organizacji", nr 2, 1994.
 8. A. Iwasiewicz, Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 9. D. Jones, J. Womack, Lean thinking - szczupłe myślenie Eliminowanie marnotrawstwa i tworzenie wartości w przedsiębiorstwie, WordPress.com, Wrocław 2008.
 10. L. Kaźmierczak-Piwko, The development of instruments, Management Systems in Production Engineering No 4 (8), 2012.
 11. M. Krasiński Lean management w zapobieganiu i prze-zwyciężaniu kryzysu w przedsiębiorstwie. [Online]. Available: http://www.krasinski.ue.wroc.pl/
 12. Langas Group, Lean Management - Szerokim spojrzeniem dostrzeżesz nawet bardzo drobne element, [Online]. Available: http://polskiprzemysl.com.pl/
 13. O Toyocie. Wprowadzenie. [Online]. Available: http://www.toyota.pl/
 14. J. Łuczak, ISO 9001. Skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości, Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o., Poznań 2006.
 15. J. Machowski, Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważony rozwój, Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, Warszawa 2003.
 16. J. Michalak J., Założenia, zasady I narzędzia leanaccounting (Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 49 (105)), Warszawa 2009
 17. T. Pakulska, M. Poniatowska-Jaksch, Rozwój zrównoważony - "szeroka i wąska" interpretacja, stan wiedzy Szkoła Główna Handlowa.
 18. R. Paczuski, Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej w zarysie, Wyd. "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 19. A. Piasecka-Głuszak, Poprawa innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przez zastosowanie koncepcji Lean Management (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 756 finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 57), 2013.
 20. G. Zabłocki, Rozwój zrównoważony. Idee, efekty, kontrowersje, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI10.12914/MSPE-05-01-2016
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu