BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowski Jerzy (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Globalizacja w świetle teorii ekonomii i teorii zarządzania
Globalisation in Light of Theory of Economics and Managament
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 6 (78), s. 58-71, tab., bibliogr. s. 70-71
Słowa kluczowe
Globalizacja, Teoria ekonomii
Globalization, Economic theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę usystematyzowania poglądów na temat globalizacji dzięki wprowadzeniu kilku kryteriów porządkujących. Omówiono zatem poziomy globalizacji, takie jak: makroekonomiczny, mezoekonomiczny, mikroekonomiczny oraz gospodarstw domowych. Na tych różnych poziomach na temat globalizacji wypowiadali się przedstawiciele dyscyplin ekonomicznych: makroekonomii, finansów oraz teorii zarządzania, prezentując różne, niekiedy przeciwne, poglądy. Wśród nich opisano poglądy pozytywne, negatywne i umiarkowane na temat związane z globalizacją. Analizowano również wpływ globalizacji na kształtowanie się poglądów o strategii przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The paper attempts to systematise the diverse views on globalisation by introducing several classificatory criteria. The author discusses the levels of globalisation, e.g., macroeconomic, sectoral, microeconomic, and household levels. Presented are views expressed by macroeconomists, finance specialists, and management theorists. They represent different, sometimes contradictory, attitudes to globalisation and its effects: positive, negative or neutral. One of the chapters provides an analysis of the impact of globalisation on strategy theories. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Accusing the IMF Bad Faith 2002, The Economist June 6 th, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.Economist.com/highliths/global, data wejścia: 15.10.2015].
 2. Adolph G., Pettit J. 2008 The Rise of the New Blue Chips, "Strategy + Business", Issue 52.
 3. A bigger world 2008, "The Economist", September 20th.
 4. A hopeful continent 2013, "The Economist" March 2nd.
 5. A Nobel prize winner who remains an artist of the impossible 2006, "The Economist", September 7th, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.economist.com/highliths/ global, data wejścia: 16.10.2015].
 6. Bhagwati J. N. 2004 In Defence of Globalisation, Oxford University Press, Oxford.
 7. Bocian A. 2009 Procesy globalizacji a kryzys światowy, [w:] Od wielkiego kryzysu gospodarczego do wielkiego kryzysu finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, J. Kaliński, M. Zalesko (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 8. Borowski J. 2008 Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 9. Frankel J., Rose A. 2000 An Estimate of the Effects of Currency Union on Growth, Unpublished Working Paper, May.
 10. Free trade cross Atlantic. Come on TTIP 2013, "The Economist", February 16.
 11. Friedman T. 2005 The World Is Flat, New York Farrar, Straus and Giraux.
 12. Ghemawat G. 2001 Distance Still Matters, Harvard Business Review, September.
 13. Ghemawat P. 2007 Redefining Global Strategy. Crossing Borders Where Differences Still Matter, Harvard Business School Press, Boston, Massachusets.
 14. Kleinert A. 2008 Pankaj Ghemawat: The Thought Leader Interview, "Strategy+Business", 26 may.
 15. Komor M. 2000 Euromarketingg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Levitt T. 1983 Globalisation of Markets, "Harvard Business Review", maj - czerwiec.
 17. Porter M. 1980 Competitive Strategy.Techniques for Analysing Industries and Competitors, The Free Press, New York.
 18. Roubini N. S., Mihm M. 2010 Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance, The Penguin Press, New York.
 19. Rumelt R.P., Schendel D., Teece D. 1991 Strategic Management and Economics, "Strategic Management Journal", 12.
 20. Sachs J. 1998 Unlocking the Mysteries of Globalisation, "Foreign Policy", Spring.
 21. Sethna B. 2008 Ghemawat v Friedman Is the World Flat, "Decision Line" , From the Bookshelf, vol. 39 (4), dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.decisionsciences.org /DecisionLine/, data wejścia: 19.10.2015].
 22. Sorman G. 2008 Globalisation is making the world a better place, [in:] 2008 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation and Dow Jones& Company Inc.
 23. State capitalism Special report 2012, ,,The Economist", 21.
 24. Steinhilber S. 2008 Strategic Alliances. Three Ways To Make Them Work, Harward Business Press Boston, Massachusets.
 25. Stiglitz J. E. 2002 Globalisation and Its Discontents, Norton&Company, New York, London.
 26. Stiglitz J. E. 2006 Making Globalization Work,, Norton&Company, New York, London.
 27. Sznajder A. 1999 Euromarketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Szymański W. 2004 Interesy i  sprzecznościghbalizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 29. The World turned upside down 2010, ,,The Economist", April, 15.
 30. The gatedgbbe, Special report 2013, ,,The Economist", October 12 th.
 31. Winning the $30 trillion decathlon: Going for gold in emerging markets 2012, McKinsey Quarterly, August.
 32. World GDP 2013, ,,The Economist", December, 21.
 33. World Investment Report 2005, UNCTAD, Geneva.
 34. World Investment Report 2006, UNCTAD, Geneva.
 35. World Investment Report 2011, UNCTAD, Geneva.
 36. World Investment Report 2012, UNCTAD, Geneva.
 37. World Investment Report 2013, UNCTAD, Geneva.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.06.78.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu