BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałuszka Jolanta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Polityka fiskalna wobec procesów globalizacji
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse wobec sfery realnej gospodarki : praca zbiorowa. T. 2, 2008, s. 127-137
Słowa kluczowe
Globalizacja gospodarki, Polityka fiskalna
Economic globalization, Fiscal policy
Abstrakt
Dynamiczny rozwój technologiczny ostatnich lat znacząco zmienił krajobraz ekonomiczny, co wywarło szczególny wpływ między innymi na "architekturę" współczesnych systemów podatkowych. Ogół takich czynników, jak np. otwartość gospodarek na internacjonalizację wymiany handlowej, dynamiczny wzrost swobody przepływu kapitału, wzrost roli przedsiębiorstw międzynarodowych w finansowaniu inwestycji bezpośrednich oraz alokacji swojej działalności w różnych częściach świata, a także przybierający na sile trend swobody przepływu siły roboczej wymusiły dostosowanie systemów podatkowych do nowej rzeczywistości ekonomiczno-społecznej wyznaczanej przez przybierające na sile procesy globalizacji. Istota nowej jakości życia społecznego związana z procesami globalizacji różnie jest określana. Po pierwsze, wskazuje się na proces kompleksowej interpenetracji globalnych, narodowych i indywidualnych aspektów życia społecznego. Po drugie, zjawisko to jest utożsamiane ze wzrostem różnego rodzaju wzajemnych powiązań, oddziaływań we wszystkich dziedzinach życia. Po trzecie, wprowadzane jest rozróżnienie zjawiska globalizmu, który przejawia się w sieci współzależności o multikontynentalnym zasięgu i procesów globalizacji, które są dynamicznym procesem wzrostu poziomu globalizmu. Globalizacja w znacznie większym stopniu niż wcześniejsze etapy internacjonalizacji gospodarki światowej ogranicza zakres swobody polityki ekonomicznej państwa, w tym także polityki podatkowej, co nie oznacza jednak spadku jej znaczenia, a jedynie zmianę roli oraz użyteczności dotychczasowych instrumentów polityki fiskalnej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chołaj H.: Kolumb Europa i świat. KiW, Warszawa 1995.
 2. Beck U.: What is Globalisation? Maiden 2000.
 3. Bernardi U.: Globalizacja i kultury. Przeciw starym i nowym poglądom. "Społeczeństwo" 1998, nr 2.
 4. Müller A.: Globalizacja - mit czy rzeczywistość? W: Globalizacja od A do Z. NBP, Warszawa 2004.
 5. Zorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. PWN, Warszawa 1998.
 6. Hewa S.: Research in Philantrhopy and Social Development, Quebec. W: Background Discussion for Proceeding of the Conference "Globalization, Civil Society and Philanthropy: Towards new Political Cuture in the 21 ST Century" Rockefeller Archive Center's Bibliography.archive.reckefeller.edu/publications/biblio
 7. Burnham J.: Why Irland Boomem. "The Independent Review" 2003, No. 4.
 8. Abelaira A.: Irleland's Economic Miracle: What is "The Celtic Tiger"? 2004. www.celtia.Info/culture/economy/celtictiger.
 9. Aust A.: Irelands Entwicklung im europäischen Binnenmarkt. Wiesbaden 1999.
 10. Kuliński J.: Globalizacja w perspektywie historycznej. W: Globalizacja od A do Z. NBP, Warszawa 2004.
 11. Kuźnia R.: Globalizacja, geopolityka i polityka zagraniczna. "Sprawy Międzynarodowe" 2003, nr 1.
 12. Lutkowski K.: Mechanizm przepływów kapitałowych w epoce globalizacji. W: Globalizacja od A do Z. NBP, Warszawa 2004.
 13. Auerbach A.J., Feenber D.: The Significance of Federal Taxes as Automatic Stabilizers. NBER Working Paper Np.7662 (Aporil), za C.E. Walsh: The Role of Fiscal Policy. "FRBSF Economic Letter" 2002, No. 26.
 14. Chodorov F.: O szkodliwości podatku dochodowego. Fijor Publishing, Chicago-Warszawa 2005.
 15. Okun A.M.: Equality and Efficiency: The Big Tradeoff. Brookings Institution, Washington, D.C, 1975.
 16. Samuelson P.A., Norhaus W.D.: Ekonomia. PWN, Warszawa 1998.
 17. Saunders P.: Evidence on Income Redistribution by Government, OECD, Economics and Statistics Department, Working Papers, No. 11, 1984.
 18. Alesina A., Perotti R., Travares J.: The Political Economy of Fiscal Adjustments. "Bg Papers on Economic Activity" 1998, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu