BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skłodowski Henryk (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Difficult Situations as a Chance for Development
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 5, cz. 2, s. 179-191, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie stresem
Słowa kluczowe
Sytuacje kryzysowe, Psychologia człowieka, Rozwiązywanie problemów
Crisis situations, Human psychology, Solving problems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Crisis has become our everyday reality. In this situation special attention should be paid to mental condition of the man, which is decisive for his emotional survival in difficult situations. In all kinds of human activities, the key role is played by the way a man copes with difficulties. Fortunately, we can consciously modify our behaviour and actions, which improves our chances to overcome the crisis emotionally. When facing a problem, we must concentrate on the future, filtering knowledge that we have about what has happened, concentrating on four elements suggested by psychologists. Control - in a crisis, do we look for elements that we can correct or rather first we try to reveal the factors that caused the crisis, even if they are beyond our control? Influence - are we able to suppress the temptation of looking for reasons of the crisis in ourselves or others and concentrate on positive effects which we can achieve by taking specific actions? Scope - do we assume that a problem has a specific reason that we can deal with or rather worry that the problem will cast a shadow on all aspects of our life? Duration - how long, in our opinion, will the problems and their repercussions last? The ability to analyze the situation correctly and to draw conclusions lets us take our fate in our own hands.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brown E.M. (1988), Between Cowardice and Insanity: Shell Shock and the Legitimation of the Neuroses in Great Britain [w:] E. Mendelsohn, M.R. Smith, P. Weingart (red.), Science, Technology and the Military. Sociology of the Sciences, Dordrecht, Germany.
 2. Egan G. (1994), Exercises in helping skills, Pacific Grove, Brooks/Cole.
 3. Falkowski A. (1995), A similarity relation in cognitive processes: An ecological and information processing approach, Delft, The Netherlands, Eburon;
 4. Gruszczyński W., Gruszczyński B. (2009), Zaburzenia psychiczne u żołnierzy i weteranów misji pokojowej w Iraku [w:] M. Gałuszka, T. Kostka (red.), Jakość życia i opieka zdrowotna weteranów służby w Wojsku Polskim, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź.
 5. Kosiorek L. (2004), Działalność psychoprofilaktyczna w I zmianie misji stabilizacyjnej polskiego kontyngentu wojskowego w Republice Iraku. Doświadczenia i wnioski [w:] O. Truszczyński, L. Konopka, K. Sikora, A. Rakowski, L. Kosiorek (red.), Służba żołnierzy i funkcjonowanie służb państwowych wykonujących zadania w warunkach ekstremalnych, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, tom 8, Warszawa.
 6. Marsalis J.D., Stoitz P.S. (2010), Jak stanąć na nogi po traumie, "Harvard Business Review Polska", July-August.
 7. McHugh P. R., Treisman G. (2007), PTSD: a problematic diagnostic category, "Journal of Anxiety Disorders", 21.
 8. Potracki F., (2004), Przygotowanie organizacyjne i merytoryczne wsparcia psycholo-gicznego kolejnych polskich zmian stabilizacyjnych [w:] O. Truszczyński, L. Konopka, K. Sikora, A. Rakowski, L. Kosiorek (red.), Służba żołnierzy i funkcjonowanie służb państwowych wykonujących zadania w warunkach ekstremalnych, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Tom 8, Warszawa.
 9. Roberto M.A., Brehmer R.M.J. (2010), W obliczu niejednoznacznych zagrożeń, "Harward Bussines Review Polska", July-August.
 10. Skłodowski H. (2006), Nowe wyzwania dla doradztwa zawodowego [w:] H. Skłodowski (red.), Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego w zastosowaniu praktyczny, "Studia i Monografie", nr 13, Łódź.
 11. Stroebe M.S., Hansson R.O., Stroebe W., Schut H. (2001), Introduction: Concepts and issues in contemporary research on bereavement [w:] M.S. Stroebe, R.O. Hansson, H. Schut (red.), Handbook of Bereavement Research: Consequences, Coping and Care, American Psychological Association, Washington;
 12. Vogel D.L., Wade N.G., Haake S, Measuring the self-stigma associated with seeking psychological help, "J Couns Psychol", 53.
 13. http://www.zso3slupsk.pl/Serwis_Humanistyczny/zadania_domowe_testy/rene-sans/czytanie_ze_zrozumieniem/filozofia/Mirandola.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu