BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piasecki Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Kapitał ludzki, cechy pracownika, stanowisko, czy organizacja? Uwarunkowania szkoleń pracowników w świetle wyników wybranych badań
Human Capital, Employee Characteristics, Position or Organisation? The Determinants of Employee Training in Light of Selected Studies
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 6 (78), s. 131-143, tab., bibliogr. s. 140-143
Słowa kluczowe
Szkolenia, Teoria kapitału ludzkiego, Segmentacja rynku pracy
Training, Theory of human capital, Labour market segmentation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie przeglądu literatury, w której omówiono czynniki wpływające na występowanie szkoleń i sposób ich oddziaływania, a także stworzenie na tej podstawie zestawienia obejmującego najważniejsze ze wspomnianych czynników wraz ze spodziewanym wpływem na prawdopodobieństwo uczestnictwa pracowników w szkoleniu. Przyjmując za podstawę rozważań teorię kapitału ludzkiego, teorię dyskryminacji statystycznej i teorie segmentacji rynku pracy, wyróżniono cztery grupy czynników wpływających na szkolenia pracowników: związane z: kapitałem ludzkim pracownika, jego cechami osobistymi, specyfiką wykonywanej pracy oraz uwarunkowaniami organizacyjnymi. Opierając się na dotychczasowych wynikach badań oraz refleksji teoretycznej, wyjaśniono sposób oddziaływania wyróżnionych grup czynników na występowanie szkoleń pracowniczych. We wnioskach końcowych przedstawiono możliwości wykorzystania zaprezentowanej analizy w dalszych badaniach. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present a review of the literature concerned with factors behind the occurrence of professional training courses and their influence, and to list the most important factors and their predicted impact on training participation probability. With human capital theory, statistical discrimination theory and labour market segmentation theories as a premise for the analysis, on the basis of the literature review, four groups of employee training determinants were distinguished: those connected with employees' human capital, their personal traits, the nature of the job, and the organisational circumstances. Referring to prior research as well as theoretical reflection, the way in which these factors influence the occurrence of training is explained. The concluding section contains suggestions regarding the application of the presented analysis in further research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu D., Pischke J. S. 1998 Why Do Firms Train? Theory and Evidence, "The Quarterly Journal of Economics", vol. 113, no. 1.
 2. Almeida-Santos F., Mumford K. 2005 Empolyee training and wage compression in Britain, "The Manchester School", vol. 73, no. 3, DOI 10.1111/j.1467-9957.2005.00449.x.
 3. Anderson K. H., Butler J. S., Sloan F. A. 1987 Labor Market Segmentation: A Cluster Analysis of Job Groupings and Barriers to Entry, "Southern Economic Journal", vol. 53, no. 3.
 4. Andrzejczak A. 2010 Projektowanie i realizacja szkoleń, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Arvanitis S., Stucki T. 2008 Training Propensity of Start-ups in Switzerland - A Study Based on Data for the Start-up Cohort 1996-97, "Leading House Working Paper", no. 35.
 6. Asplund R. 2005 The Provision and Effects of Company Training: A Brief Review of the Literature, "Nordic Journal of Political Economy", vol. 31.
 7. Backes-Gellner U., Mure J. 2005 The Skill-Weights Approach on Firm Specific Human Capital: Empincal Results for Germany, "Institute for Strategy and Business Economics University of Zurich Working Paper", no. 113.
 8. Backes-Gellner U., Oswald Y., Tuor S.N. 2011 Part-time work and employer provided training: boon to women and bane to men?, "Leading House Working Paper", no. 58.
 9. Bassanini A., Booth A., Brunello G., De Paola M., Leuven E. 2005 Workplace Training in Europe, "IZA Discussion Paper", no. 1640.
 10. Becker G. S. 1993 Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, 3rd ed., The University of Chicago Press, Chicago.
 11. Blundell R., Dearden L., Meghir C. 1996 The Determinants and Effects of Work-Related Training in Britain, The Institute for Fiscal Studies, KKS Printing, London.
 12. Boni M. 2007 Kto uczestniczy w szkoleniach? Struktura uczestników szkoleń, [w:] Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
 13. Boxall P., Ang S. H., Bartram T. 2011 Analysing the 'Black Box' of HRM: Uncovering HR Goals, Mediators, and Outcomes in a Standardized Service Environment, "Journal of Management Studies", vol. 48, iss. 7, DOI 10.1111/j.1467- 6486.2010.00973.x.
 14. Campbell B.A., Coff R., Kryscynsky D. 2012 Rethinking Sustained Competitive Advantage from Human Capital, "Academy of Management Review", vol. 37, no. 3, DOI 10.5465/amr.2010.0276.
 15. Castany L. 2008 The Role of Firm Size in Training Provision Decisions: evidence from Spain, "Leading House Working Paper", no. 28.
 16. de Kok J., Uhlander L.M. 2001 Organization Context and Human Resource Management in the Small Firm, "Small Business Economics", vol. 17, iss. 4, DOI 10.1023/ A:1012238224409.
 17. Ferrary M. 2002 Conflicts of interest and games of power concerning the standardization of the workforce, "Journal of Socio-Economics", vol. 31, iss. 4.
 18. Flaherty C. 2007 The Effect of Employer Provided General Training on Turnover: Examination of Tuition Reimbursement Programs, "SIEPR Discussion Paper", no. 0625.
 19. Franck E., Nüesch S., Pieper J. 2009 Specific Human Capital as a Source of Superior Team Performance, "Institute for Strategy and Business Economics University of Zurich Working Paper", no. 113.
 20. Green F. 1993 The Determinants of Training of Male and Female Employees in Britain, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", vol. 55, no. 1, DOI 10.1111/j.1468-0084.1993.mp55001006.x.
 21. Greenhalgh C., Mavrotas G. 1994 The Role of Career Aspirations and Financial Constraints in Individual Access to Vocational Training, "Oxford Economic Papers", vol. 46, no. 4.
 22. Grund C., Martin J. 2012 Determinants of further training - evidence for Germany, "The International Journal of Human Resource Management", vol. 23, no. 17, DOI 10.1080/09585192.2011.654347.
 23. Harris R. I. D. 1999 The determinants of work-related training in Britain in 1995 and the implications of employer size, "Applied Economics", vol. 31, iss. 4, DOI 10.1080/000368499324165.
 24. Kawecka K., Łaguna M., Tabor K. 2010 Gotowości do podejmowania szkoleń i dalszego kształcenia. Propozycja ujęcia teoretycznego i skal pomiaru, "Organizacja i Kierowanie", nr 2 (140).
 25. Leontaridi M.R. 1998 Segmented labour markets: theory and evidence, "Journal of Economic Surveys", vol. 12, iss. 1, DOI: 10.1111/1467-6419.00048.
 26. Lepak D.P., Snell S.A. 1999 The Human Resource Architecture: Toward a Theory of Human Capiał Alhcation and Development, "Academy of Management Review", vol. 24, no. I, DOI 10.5465/AMR.1999.1580439.
 27. Leuven E. 2005 The Economics Of Private Sector Training: A Survey Of The Literature, "Journal of Economic Surveys", vol. 19, no. 1, DOI 10.1111/j.0950-0804. 2005.00240.x.
 28. Leuven E., Oosterbeek H. 1999 The Demand and Supply of Work-Related Training: Evidence From Four Countries, "Research in Labor Economics", vol. 18.
 29. Litwiński J. 2007 Prawdopodobieństwo udziału w szkoleniach, [w:] Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
 30. Li Y., Sheldon P. 2010 HRM lives inside and outside the firm: employers, skill shortages, and the local labour market in China, "The International Journal of Human Resource Management", vol. 21, no. 12, DOI 10.1080/09585192.2010.509623.
 31. Mainga W., Hirschsohn P., Shakantu W. 2009 An exploratory review of the relationship between enterprise training and technology upgrading: evidence from South African manufacturing firms, "The International Journal of Human Resource Management", vol. 20, no. 9, DOI 10.1080/09585190903142340.
 32. Michaelides M. 2010 Labour market oligopsonistic competition: The effect of worker immobility on wages, "Labour Economics", vol. 17, iss. 1, DOI 10.1016/j.labeco.2009.01.007.
 33. Nisar T. M. 2004 E-learning in Public Organization, "Public Personnel Management", vol. 33, no. 1, DOI 10.1177/009102600403300106.
 34. Oosterbeek H. 1998 Unravelling Supply and Demand Factors in Work-Related Training, "Oxford Economic Papers", vol. 50, no. 2.
 35. Petridou E.N., Spathis C.T. 2001 Designing training intervention: human or technical skills training?, "International Journal of Training and Development", vol. 5, iss. 3, DOI 10.1111/1468-2419.00131.
 36. Pfeifer C., Janssen S., Yang S., Backes-Gellner U. 2011 Effects of Training on Employee Suggestions and Promotions in an Internal Labor Market, "Leading House Working Paper", no. 61.
 37. Pfeifer C., Janssen S., Yang P., Backes-Gellner U. 2012 Training Participation of a Firm's Aging Workforce, "Leading House Working Paper", no. 80.
 38. Renaud S., Lakhdari M., Morin L. 2004 The Determinants of Participation in Non-Mandatoy Training, "Relations Industrielles / Industrial Relations", vol. 59, no. 4.
 39. Rinawi M., Backes-Gellner U. 2013 Should I stay or should I go? - The Effect of Performance Pay on the Retention of Apprenticeship Graduates, "Beiträge zur Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik 2013: Wettbewerbspolitik und Regulierung in einer globalen Wirtschaftsordnung - Session: Training and Apprenticeship", no. D07-V1.
 40. Salas E., Tannenbaum S.I., Kraiger K., Smith-Jentsch K.A. 2012 The Science of Training and Development in Organizations: What Matters in Practice, "Psychological Science in the Public Interest", vol. 13, no. 2, DOI 10.1177/1529100612436661.
 41. Shields M. 1998 Changes in the determinants of employer-funded training for full-time employees in Bntain, 1984-1994, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", vol. 60, iss. 2, DOI 10.1111/1468- 0084.00094.
 42. Szczucka A., Turek K., Worek B. 2014 W ogonie Europy - uwarunkowania i strategie rozwoju kompetencji dorosłych Polaków, [w:] Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 roku, J. Górniak (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 43. Thangavelua S.M., Haominga L., Cheolsunga P., Boon Hengb A., Wongb J. 2011 The determinants of training participation in Singapore, "Applied Economics", vol. 43, iss. 29, DOI 10.1080/00036846.2010.493140.
 44. van de Woestyne M., Dewettinck K., van Bruystegem K. 2010 Human Resource Challenges for Small Growing Companies in Flanders, "Global Business and Organizational Excellence", vol. 29, iss. 4, DOI 10.1002/joe.20327.
 45. Veum J.R. 1995 Sources of Training and Their Impact on Wages, "Industrial and Labor Relations Review", vol. 48, no. 4, DOI 10.1177/001979399504800413.
 46. Wright P.M., Gardner T.M., Moynihan L.M., Allen M.R. 2005 The Relationship Between HR Practices and Firm Performance: Examining Causal Order, "Personnel Psychology", vol. 58, iss.2, DOI 10.1111/j.1744-6570.2005.00487.x.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.06.78.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu