BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Surdykowska Barbara (Biuro Eksperckie przy Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność")
Tytuł
Między samozatrudnieniem fałszywym a zależnym
Between Bogus and Depended Self-Employment
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2016, nr 2, s. 18-24, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Samozatrudnienie, Negocjacje zbiorowe, Układ zbiorowy pracy, Związki zawodowe, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Employment, Self-employment, Collective bargaining, Union agreement, Trade unions, Judgments of the European Court of Justice
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorka przedstawia uwagi na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego obejmowania układami zbiorowymi pracy osób samozatrudnionych, w tym fałszywie samozatrudnionych. W orzeczeniu C-413/13 FNV KunstenInformatie en Media z 4 grudnia 2014 r. Trybunał wskazał, iż prawo Unii należy interpretować w ten sposób, że postanowienie układu zbiorowego pracy, określającego stawki minimalne dla usługodawców prowadzących działalność na własny rachunek, należących do jednego ze związków zawodowych będących stroną układu zbiorowego, którzy wykonują na rzecz pracodawcy na podstawie umowy o dzieło takie same czynności jak pracownicy najemni tego pracodawcy, nie jest objęte zakresem zastosowania art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wyłącznie jeżeli ci usługodawcy są "osobami pozornie prowadzącymi działalność na własny rachunek", a więc usługodawcami znajdującymi się w sytuacji porównywalnej do sytuacji pracowników. Zdaniem autorki warto przyjrzeć się szeroko obecnie dyskutowanej kwestii pojawienia się mglistej, niedookreślonej sfery pośredniej między klasycznym zatrudnieniem pracowniczym a zatrudnieniem niezależnego usługodawcy. Prawo do rokowań zbiorowych powinno być traktowane jako prawo podstawowe, a jednocześnie cele społeczne (wskazane w Traktacie o Unii Europejskiej) powinny dotyczyć nie tylko osób wykonujących pracę podporządkowaną. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the judgment of the Court of Justice of the European Union concerning the possibility to conclude collective agreement for self-employed persons, among them bogus self-employed persons. In the judgement C-413/13 FNV KunstenInformatieen Media from 4 December 2014 the Court implicate that provision of the collective agreement setting out minimum wage for self-employed persons, is not within the scope of Art.101 paragraph 1of the Lisbon Treaty only if these self-employed persons are "bogus self-employed persons" so their situation is comparable to that of employees. The judgement continues the so-called Albany exception line. In the authors' opinion there is a lack of showing the right of collective bargaining as a fundamental right in FNV judgment - such discourse would show immediately the problem of reducing the "Albany exception" exclusively for negotiations in volving employees and bogus self-employed. The right to collective bargaining should be treated as the fundamental right and social objectives (as indicated in the Treaty on European Union) should accordingly inter alia to apply not only to those who perform subordinate work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Countouris, N. (2007). The Changing Law of Employment Relationship: Comparative Analyses in the European Context. Burlington: Ashgate Publishing Company.
 2. Cremers, J. (2009). Changing employment patterns and collective bargaining. The case of construction. International Journal of Labour Research, (1-2): http://aiasbase.nl/uploaded_files/publications/JC-IJLR2009-2.pdf
 3. Davidov, G. (2002). The Three Axes of Employment Relationship: A Characterization of Workers in Need of Protection. University of Toronto Law Journal, 357.
 4. Davidov, G. (2004). Collective Bargaining Laws: Рифове and Scope. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 20.
 5. Davidov, G. Freedland, M. Contouris, N. (2015). The Subject of Labour law: Employees and Other Workers. W: M. Finkin, G. Mundlak (red.), Research Handbook in Comparative Labor Law. Edward Elgar.
 6. Davidov, G. Langille, B. (1999). Beyond Employees and Independent Contractors: A View from Canada. Comparative Labour Law and Policy Journal, 21, 7.
 7. Eurofound (2014). New forms of employment, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Eurofound.
 8. Florek, L. (2009). W: L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 9. Gersdorf, M. (2013). Prawo zatrudnienia. Warszawa.
 10. Gersdorf, M. Raczkowski, M. Wyziński, R. (2012). Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy. Warszawa.
 11. Gladoch, M. (2014). Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy. Toruń: TNOiK.
 12. Jonsson, I. Nyberg, A. (2010). Sweden: precarious work and precarious unemployment. W: L.F. Vosko, M. MacDonald, I. Campbell (red.), Gender and the contours of precarious employment. Routledge.
 13. Kolasiński, M.K. (2012). Układy zbiorowe pracy a prawo antymonopolowe Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (1).
 14. Komisja Europejska (2011). Employment in Europe 2011. Komisja Europejska.
 15. Linder, M. (1989). The Employment Relationship in Anglo- -American Law: A Historical Perspective.
 16. MacKay, S. Jefferys, S. Paraksevopoulou, A. Keles, J. (2012). Study on Precarious Work and Social Rights, Final report. European Commission.
 17. Materna, G. (2015). Zastosowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencje do układów zbiorowych pracy. Europejski Przegląd Sądowy, (4).
 18. MOP (2011). Policies and regulations to combat precarious employment. MOP.
 19. MOP (2015). World Employment Social Outlook, The changing nature of jobs. MOP.
 20. Musiała, A. (2011). Zatrudnienienie pracownicze. Warszawa.
 21. Rubiano, С. (2013). Collective bargaining and competition Law: A comparative study on media, arts and entertainment sector: http://www.fim-musicians.org/wp-content/uploads/fim_stu- dy_competition.pdf
 22. Sobczyk, A. (2013). Prawo pracy w świetle Konstytucji. Тот II Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka. Warszawa.
 23. Świątkowski, A.M. (2010). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 24. Thörnqvist, A. (2011). False Self-employment: A Topical but Old Labour Market Problem. W: A. Thörnquist, A.-K. Engstrand (red.), Precarious employment in perspective: Old and new challenges to working conditions in Sweden. Brussels: Peter Lang.
 25. Westerveld, M. (2012). The "New" Self-Employed: An Issue for Social Policy? European Journal of Social Security, (3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu