BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdemski Paweł (University of Zielona Góra), Gaweł Ewelina (University of Zielona Góra), Gardziej Krzysztof (University of Zielona Góra), Kluczyński Bartosz (University of Zielona Góra), Orłowski Mateusz (University of Zielona Góra), Hortizuela Kahreena (Azusa Pacific University, USA)
Tytuł
Timber Production Market in Poland and Selected EU Countries - Current Status and Future Challanges
Rynek produkcji drewna w Polsce i wybranych krajach UE- stan obecny i wyzwania przyszłości
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2016, vol. 1(21), s. 37-39, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rynek drzewny, Lasy
Wood market, Forests
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje zagadnienie rozwoju rynku produkcji drewna oraz branży drzewnej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Przedstawiony został potencjał zasobów leśnych Polski na tle innych państw wspólnoty oraz najważniejsze, wybrane aspekty wpływające na przebieg procesów rozwojowych tego sektora produkcji. Zwrócono również uwagę na strukturę własności lasów w Polsce oraz wybranych krajów Unii Europejskiej. Przeanalizowano strukturę wykorzystania środków na działalność badawczo-rozwojową, z wyszczególnieniem branż, które na tą działalność przeznaczyły najwięcej środków. Opisano trendy technologiczne w branży drzewnej w Polsce. Ponadto określono perspektywy rozwoju przemysłu drzewnego w najbliższych latach. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the issue of the development of timber production market and timber industry in Poland and selected EU countries. The potential of forest resources in Poland against the background of other European countries is presented, as well as selected aspects exerting impact on the development processes of the sector of production. Particular attention is paid to the structure of ownership of forests in Poland and selected countries of the European Union. The structure of the use of means for research and development is analyzed with particular focus on those branches which allocate the biggest amounts for such purposes. Technological trends in the timber industry in Poland is described. Finally the prospects in the development of timber industry in the near future are discussed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży drzewno-meblarskiej. Projekt "Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy", realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne strategie innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. [Online]. http://www.rsi.org.pl/
 2. M. Grabowski, Poland statement on the wood market review and prospects. [Online]. https://www.unece.org/
 3. D. Jabłoński, STEICO LVL: nowoczesna technologia w przemyśle drzewnym. [Online]. http://www.drewno.pl/
 4. P. Kierasiński, (2014). Finlandia przemysł drzewny i meblarski. [Online]. http://4woodi.pl/^P.
 5. Kierasiński, Szwecja - rynek drzewny. [Online]. http://4woodi.pl/
 6. J. Kruk, Polski sektor drzewny w warunkach zmian na rynkach międzynarodowych [Online]. http://www.itd.poznan.pl/
 7. T, Moskalik, W. Nowacka, J. Sadowski, D. Zastocki, Rynek drewna energetycznego w Polsce jako element rozwoju regionalnego. Lasy dla ludzi, ludzie dla lasów. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 14. Zeszyt 32/3/2012. Rogów. 2012. pp. 222-230.
 8. E. Ratajczak, Innowacyjność sektora drzewnego w Polsce, Instytut Technologii Drewna. Poznań. 2009. pp. 93.
 9. Ł. Sawa, Surowiec do wszystkiego. [Online]. http://www.sycow.poznan.lasy.gov.pl/
 10. W. Strykowski, Dokąd zmierza polski sektor leśnodrzewny w warunkach rozwoju gospodarki. [Online]. http://www.itd.poznan.pl/
 11. K. Trębski, [Online]. http://www.lasy.gov.pl/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI10.12914/MSPE-06-01-2016
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu