BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ludera-Ruszel Agata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Ocena nowej regulacji umowy o pracę na czas określony - pozytywny kierunek zmian czy utrzymanie status quo?
Evaluation of the New Legal Regulation Concerning the Employment Contract - Positive Developments or Maintaining the Status Quo?
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2016, nr 2, s. 25-31, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Umowa o pracę, Praca tymczasowa, Dyrektywy WE, Regulacje prawne
Employment contract, Temporary work, EC directives, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie globalizacji, która wymusza na rynku pracy coraz większą elastyczność, powszechne staje się stosowanie atypowych form zatrudnienia pracowników, a wśród nich zwłaszcza umowy o pracę na czas określony. Zastrzeżenia związane ze stosowaniem umowy o pracę na czas określony wiążą się z niską stabilizacją zatrudnienia na tej podstawie w porównaniu do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Prowadzi to do nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony ponad ideę zatrudnienia bezterminowego. Autorka oceniając obowiązującą regulację prawną o umowie o pracę na czas określony w kontekście ostatnich zmian legislacyjnych, które weszły w życie 22 lutego br., podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy zmiany te są rzeczywiście wyrazem pozytywnego kierunku w zakresie przeciwdziałania nadużyciom w wykorzystywaniu przez pracodawców tej formy zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)

At the age of globalization, that imply a greater labour market flexibility, the atypical forms of employment, and among them fixed-term employment contract, is becoming more and more common. The concerns relating to the use of fixed-term employment contract stimming from the low stabilisation of employment contrary to the indefinite-term employment contract. This leads to the unjustified use of fixed-term employment contract beyond the concept of the indefinite-term employment. In this regard, this article aims at evaluation of the legal regulation concerning the fixed-term employment contract, in the context of the recent legislative changes which became effective on 31 August 2015. The considerations addressing the question, whether the abovementioned legislative changes indeed reflect the positive developments in terms of counteracting the abuse of the use by employers of fixed-term employment contracts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dral, A. (2009). Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian. Warszawa: Wolters Kluwer.
 2. Florek, L. (2011). W: L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, Lex/el.
 3. Gersdorf, M. (1998). Kilka uwag praktycznych na temat art. 25 1 kodeksu pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (4).
 4. Jaworska, K. (2013). Glosa do wyroku SN z dnia 14 czerwca 2012 г., I PK 222/11. Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa, (2).
 5. Karaszewski, G. (2013). W: J. Ciszewski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: LexisNexis, Lex/el.
 6. Ludera-Ruszel, A. (2015). W: K.P. Marczuk, W. Gonet, W. Fehrel, A. Legucka, I. Oleksiewicz, A. Ludera-Ruszel, K. Stachurska-Scześniak, J. Gryz, R. Podgórzańska, K. Machowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe wczoraj-dziś-jutro. Rambler.
 7. Łapiński, K. (2011). Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy. Warszawa: Lex/el.
 8. Mitrus, L. (2015). Projekt nowelizacji Kodeksu pracy dotyczący umów terminowych. Monitor Prawa Pracy, (6).
 9. Monastiriotis, V. (2006). A Panel of Regional Indicatiors of Labour Market Flexibility: the UK, 1979-1998. W: F.E. Caroelo, S. Destefanis (red.), The European Labour Market: Regional Dimenstions. Germany.
 10. OECD (2014). Employment Outlook. OECD Publishing.
 11. Pyrzyńska, A. (2013). Zasada ograniczonego obowiązywania w czasie stosunków zobowiązaniowych. Studia Iuridica, (57).
 12. Świątkowski, A. M. (2006). Telepraca - specyfika zatrudnienia na odległość. Monitor Prawa Pracy, (7).
 13. Wagner, B. (1980). Terminowe umowy o pracę. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu