BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rymaniak Łukasz (Politechnika Poznańska), Merkisz Jerzy (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Wykorzystanie procedur UE582/2011 i NTE do oceny wskaźników ekologicznych silnika spalinowego
Using of UE582/2011 and NTE procedures for evaluate ecological indicators of combustion engines
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 4230-4238, rys., tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Silniki, Transport miejski, Normy ekologiczne, Polityka ekologiczna UE, Ustawodawstwo ekologiczne UE
Engines, City transport, Ecological standards, EU environmental policy, EU environmental legislation
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Aglomeracja poznańska
Poznań agglomeration
Abstrakt
W artykule przedstawiono szczegółowy opis procedur służących do oceny wskaźników ekologicznych pojazdów w warunkach drogowych: UE 582/2011 oraz NTE (Not-To-Exceed). Pierwsza z wymienionych metod realizowana jest na terenie Unii Europejskiej, wykorzystuje zarówno wyniki badań wykonywanych na silnikowych stanowiskach hamulcowych, jak i w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Procedura NTE stosowana jest w Stanach Zjednoczonych i opiera się na pomiarze emisji oraz parametrów pracy silnika spalinowego w warunkach drogowych. W pracy przedstawiono przykładowe wyniki badań autobusu miejskiego o długości 18 m, wyposażonego w silnik o zapłonie samoczynnym (pojemność: 9,2 dm3, moc: 231 kW przy 2200 obr/min, moment: 1275 Nm przy 1100 obr/min) oraz 4-biegową automatyczną skrzynię przekładniową. Pojazd spełniał normę Euro V. Pomiary wykonano w dzień roboczy, w czasie szczytu komunikacyjnego, na jednej z tras komunikacyjnych aglomeracji poznańskiej. Wyniki badań opracowano zgodnie z procedurami UE 582/2011 oraz NTE i na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące ich możliwości aplikacyjnych. Ponadto przedstawiono tendencje rozwoju procedur badawczych silników spalinowych i pojazdów, a także odniesiono się do możliwości wykorzystania stanowisk hamulcowych wyposażonych w hamulce dynamiczne. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a detailed description of the procedures for assessing the environmental indicators in real road conditions: EU 582/2011 and NTE (Not-To-Exceed). The first of these methods is implemented in the European Union, uses both the results of the tests performed on the engine test beds, as well as in real operating conditions. NTE procedure is used in the United States and it is based on the measurement of emissions and operating parameters of the engine in real traffic conditions. The paper presents an example of the results of a city bus with a length of 18 m, equipped with a diesel engine (capacity: 9.2 dm3, Power: 231 kW at 2200 rpm, the torque 1275 Nm at 1100 rpm), and 4 speed automatic transmission. Vehicle meets Euro V standard. Measurements were performed on a working day during peak traffic, on one of communication path of the Poznan agglomeration. The test results are compiled in accordance with EU 582/2011 and NTE procedures and on this basis formulated conclusions regarding their possible their applications. In addition, shown trends in the development of test procedures of combustion engines and vehicles, and reference to the possibility of using the engine test beds equipped with dynamic brakes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Bajerlein M., Studium emisji związków toksycznych spalin z systemów napędowych autobusów miejskich, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
  2. Fuć P., Lijewski P., Ziółkowski A., Analiza emisyjności pojazdu HDV spełniającego normę Euro V w warunkach jazdy pozamiejskiej, Materiały konferencyjne, VI International Scientific Conference Transport Problems, 06.2014.
  3. Gis W., Gis M., Selected issues related to the reduction of the CO2 emission from combustion engines fitted in vehicles of the M and N categories," Combustion Engines / Silniki Spalinowe", nr 1/2012 (148).
  4. Global Registry created on 18 November 2004, pursuant to Article 6 of: Agreement concerning the establishing of global technical regulations for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles (ECE/TRANS/132 and Corr.1). GTR No. 4 - Test procedure for compression-ignition (C.I.) engines and positive-ignition (P.I.) engines fuelled with natural gas (NG) or liquefied petrole-um gas (LPG) with regard to the emission of pollutants. ECE/TRANS/180/Add. 4, 2007.
  5. Informacje zawarte na stronie: https://www.dieselnet.com/standards/cycles/nte.php (dostęp 01.03.2015).
  6. Regulations Commission: Regulation (EU) No 582/2011 of 25 May 2011 implementing and amending Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council with respect to emissions from heavy duty vehicles and amending, Annexes I and III to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, 2011.
  7. Worldwide Emissions Standards, Heavy Duty and Off-Highway Vehicles, Delphi Innovation for the Real World 2012/2013
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu