BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warzyńska-Bartczak Zofia (Uniwersytet Medyczny, Łódź), Warzyński Franciszek, Michał (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Podejmowanie decyzji ryzykownych jako rodzaj "gry" prowadzonej przez inwestorów giełdowych
Risky Decision Making as a Kind of "Game" Conducted by Stock Market Investors
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 5, cz. 1, s. 327-346, bibliogr. 41 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie stresem
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Inwestor giełdowy
Decision making, Risk, Risk management, Stock exchange investor
Uwagi
summ.
Abstrakt
czyli minimalnej możliwości przewidywania. W warunkach pewności znamy cel i dysponujemy dokładnymi, wymiernymi, wiarygodnymi informacjami o skutkach wybrania każdej z rozważanych możliwości. Z ryzykiem mamy do czynienia wtedy, gdy nie możemy z całą pewnością przewidzieć skutku wyboru danej możliwości, ale mamy dostatecznie dużo informacji, aby określić prawdopodobieństwo osiągnięcia pożądanego wyniku. W warunkach niepewności niewiele wiadomo o poszczególnych możliwych działaniach ani o ich skutkach.(fragment tekstu)

To succeed on the stock market is not only the possession of specific knowledge of economics, but also psychological one. But few investors manage risk in rational manner. They are often guided by excessive optimism and certainty of their own expertise, or they are characterized by the excessive conservatism. Reluctance to incur losses, mental accounting or the disposition effect can be observed in the majority of investors. Many players take risky decisions, but only some of them bears the traits of rationality.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barber B.M., Odean T. (1999), The Courage of Misguided Convictions, "Financial Analyst Journal", November/December.
 2. Bulkowski T.N. (2011), Analiza formacji na wykresach giełdowych. Wprowadzenie, Wydawnictwo Linia, Warszawa.
 3. Coval J.D., Moskowitz T.J. (2001), The Geography of Investment: Informed Trading and Asset Prices, "Journal of Political Economy", vol. 109, no 4.
 4. Drabińska D. (2004), Simon Herbert Alexander [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 25, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
 5. Dzik B., Tyszka T. (2004), Problem racjonalności podmiotów ekonomicznych [w:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, ss. 39-73.
 6. Faith C. (2011), Droga Żółwia. Sekretne metody, dzięki którym zwykli ludzie stali się legendarnymi traderami, Wydawnictwo Linia, Warszawa.
 7. Faith C. (2012), Spekulacja intuicyjna, Wydawnictwo Linia, Warszawa.
 8. Goffman E. (2008), Człowiek w teatrze życia codziennego, PIW, Biblioteka Myśli Współczesnej, Warszawa.
 9. Heath C., Tversky A. (1991), Preference and Belief: Ambiguity and Competence in Choice under Uncertainty, "Journal of Risk and Uncertainty", 4-5.
 10. Hellwig Z. (1998), Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN, Warszawa.
 11. Helm S. (2007), The Role of Corporate Reputation in Determining Investor Satisfaction and Loyalty, 'Corporate Reputation Review", 10.
 12. Jurasz A. (2003), Rozmowa z Adamem Marią Gadomskim, czyli Inteligencja to jest to, czego używamy kiedy nie wiemy co zrobić, "Polonia Włoska", nr 3 (28).
 13. Kachniewski M. (2004), Giełda [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 10, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
 14. Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, "Econometrica", XLVII.
 15. Kałuski J. (2002), Teoria gier, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 16. Kiepas A. (1997), Etyka w zinformatyzowanym społeczeństwie - nowe problemy i wyzwania [w:] L.W. Zacher (red.), Rewolucja informacyjna i społeczeństwo, Fundacja Edukacyjna TRANSFORMACJE, Warszawa.
 17. Kmita J. (1976), Wykłady z logiki i metodologii nauk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Komar Z. (2011), Sztuka spekulacji po latach, t. I i II, Wydawnictwo Linia, Warszawa.
 19. Kowalewska I.K. (2010), Analiza struktury akcjonariatu, "Gazeta Giełdy Parkiet".
 20. Kryś J. (2006), Psychologiczne grzechy inwestora: Druga słabość - nadmierny optymizm i iluzoryczne poczucie kontroli, "Gazeta Giełdy Parkiet", 16.
 21. Łukaszewski W. (2002), Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych [w:] J. Strelau (red. nauk.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 22. Meyers D.G. (2003), Psychologia społeczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 23. Muller H.J. (1970), The Children of Frankenstein: A Primer on Modern Technology and Human Values, Indiana University Press, Bloomington-London.
 24. Nofsinger J.R. (2006), Psychologia inwestowania, Helion, Gliwice.
 25. Pietraś Z.J. (2000), Decydowanie polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Kraków.
 26. Robbins S.P. (1998), Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 27. Shakespeare W. (1993), Jak wam się podoba, tłum. S. Barańczak, W drodze, Kraków.
 28. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr. D.R. (2001), Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 29. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
 30. Tharp V.K. (2012), Trader doskonały. Jak zarabiać niezależnie od tego, czy rynek rośnie, czy spada, Wydawnictwo Linia, Warszawa.
 31. Trippner P.M., Turajczyk J. (2004), Płeć jako kryterium przy budowie portfela inwestycyjnego [w:] Psychologia w zarządzaniu - dydaktyka, badania, sukcesy, "Studia i Monografie", nr 10, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź.
 32. Tyszka T. (2004), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 33. Tyszka T. (2000), Psychologia ekonomiczna [w:] J. Strelau (red. nauk.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 34. Wiener D. (2009), Antycypacja a procesy emocjonalne. Kognitywistyczne ujęcie systemów emocjonalnych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 35. Wosińska W. (2004), Psychologia życia społecznego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 36. Zaleśkiewicz T. (2008), Neuroekonomia, Decyzje 9.
 37. Zaleśkiewicz T. (2012), Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 38. Zalewski G. (2010), Kontrakty terminowe i forex. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Linia, Warszawa.
 39. Zalewski G., Zaleśkiewicz T. (2011), Droga inwestora. Chciwość i strach na rynkach finansowych, Wydawnictwo Linia, Warszawa.
 40. Zielonka P. (2008), Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 41. Zielonka P. (2003), Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych, "Materiały i studia", z. 158, Wyd. NBP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu