BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żelawski Tomasz (Instytut Rozwoju Miast, Kraków)
Tytuł
Ekonomiczne aspekty gospodarowania wielorodzinnymi zasobami mieszkaniowymi
Economic Aspects of Managing Multi-Family Housing Resources
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2008, nr 2,3,4, s. 5-14, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby mieszkaniowe, Polityka mieszkaniowa, Źródła finansowania, Struktura kosztów
Housing resources, Housing policy, Source of financing, Cost structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia ekonomiczne aspekty gospodarowania wielorodzinnymi zasobami mieszkaniowymi w latach 2006-2007. Badanie przeprowadzono w komunalnych, spółdzielczych, TBS oraz prywatnych czynszowych zasobach mieszkaniowych. W artykule pokazana jest wysokość i struktura kosztów utrzymania oraz źródeł ich pokrycia, a także sytuacja finansowa jednostek zarządzających i administrujących zasobami mieszkaniowymi. (abstrakt oryginalny)

The paper presents economic aspects of managing multi-family housing resources in 2006-2007. The research covered resources owned by municipalities, housing cooperatives, social housing associations, and private owners. The paper shows amounts and structures of maintenance costs, the sources of covering them, as well as financial standing of entities that administer and manage housing resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Informacje o mieszkalnictwie, wyniki monitoringu za 2007 r., IRM, Kraków 2008.
  2. Informacje o mieszkalnictwie, wyniki monitoringu za 2006 r., IRM, Kraków 2007.
  3. Korniłowicz J., Żelawski T., Mieszkalnictwo w Polsce w latach 1991-2005, IRM, Kraków 2007.
  4. Korniłowicz J., Żelawski T., Analiza i ocena gospodarki remontowej oraz szacunek potrzeb remontowych w ujęciu wartościowym w wielorodzinnych zasobach mieszkaniowych, IRM, Kraków 2006.
  5. Żelawski T., Mechanizmy rynkowe w polityce czynszowej - szanse i zagrożenia, IRM, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu