BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jadach-Sepioło Aleksandra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ewolucja polityki rewitalizacji we Francji i Wielkiej Brytanii w II połowie XX wieku
Evolution of Renewal Policies in France an in the United Kingdom in the Second Half of the 20th Century
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2008, nr 2,3,4, s. 30-41, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rewitalizacja, Transfer wiedzy
Revitalization, Knowledge transfer
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Francja, Wielka Brytania
France, United Kingdom
Abstrakt
Artykuł przedstawia główne etapy ewolucji polityki rewitalizacyjnej w Wielkiej Brytanii i Francji w drugiej połowie XX w., do opublikowania Narodowej strategii rewitalizacji w Wielkiej Brytanii. Punktem wyjścia było zestawienie niezależnego rozwoju polityki rewitalizacji w obu krajach oraz przesłanek, które doprowadziły do nawiązania kontaktu i transferu doświadczeń. Następnie omówiono debatę brytyjsko-francuską i zakres transferu doświadczeń między oboma krajami. Przedstawiono wpływ debaty i transferu doświadczeń na późniejszą politykę rewitalizacji w Wielkiej Brytanii. (abstrakt oryginalny)

The paper presents main stages in the evolution of renewal policies in France and in the United Kingdom in the second half of the 20th century, until the publication of the British National Renewal Strategy. The starting point was a juxtaposition of independent growths of renewal policies in both counties, as well as premises, which had lead to establishing contacts and transferring of the experience. Next, the paper reviewed the French and British debate, as well as the scope of experience transfer between the two countries. The impact of the debate and of the experience transfer upon the later, British renewal policy, was presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Booth P., Green H., 1996, Six years of urban policy in France: the Contrat de Ville programme, "Modern and Contemporary France", vol. 4, nr 2.
 2. Hall S., 2003, The 'Third Way' Revisted: 'New' Labour, Spatial Policy and the National Strategy for Neighbourhood Renewal, "Planning, Practice&Research", vol. 18, nr 4.
 3. Hall S., Hickman P., 2002, Neighbourhood Renewal and Urban Policy: A Comparison of New Approaches on England and France, "Regional Studies", vol. 36, nr 6.
 4. Hall S., Mawson J., 1999, Challenge Funding, Contracts and Area Regeneration: A Decade of Innovation in Policy Management and Innovation, Policy Press, Bristol.
 5. Heath T., Stickland R., 1997, The twentyfour hour city concept, [w:] Safer City Centres: Reviving the Public Realm, ed. Oc T., Tiesdell S., Paul Chapman, London.
 6. Legalès P., Mawson J., 1994, Management Innovations in Urban Policy: Lessons from France, Local Government Management Board, Luton.
 7. Marcou G. (red.), 1997, La Co-opération Contactuelle et le Gouvernement des Villes, L'Harmattan, Paris.
 8. Oatley N., 2000, New Labour's Approach to Age-old Problems, "Local Economy", vol. 15, nr 2.
 9. Odnowa miast. Doświadczenia brytyjskie i francuskie oraz wybrane materiały Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Krakowie, Kraków 2000.
 10. Parkinson M., 1990, Political Responses to Urban Restructuring: The British Experience under Thatcherism, [w:] Beyond the City Limits: Urban Policy and Economic Restructuring in Comparative Perspective, ed. Logan J.R., Swanstrom T., Temple University Press, Philadelphia.
 11. Parkinson M., 1998, Combating Social Exclusion: Lessons from Area-based Programmes in Europe, Policy Press, Bristol.
 12. Scargill I., 1996, Enterprise Zones for France's Suburbs, "Town and Country Planning", nr 65 (December).
 13. The Social Exclusion Unit (SEU), 2000, National Strategy for Neighbourhood Renewal: a framework for consultation, The Cabinet Office, London.
 14. Thomas C.J., Bromley R.D.F., 2000, City-centre Revitalisation: Problems of Fragmentation and Fear in the Evening and Night-time City, "Urban Studies", vol. 37, nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu