BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kałkowski Leszek (Instytut Rozwoju Miast w Krakowie), Rydzik Władysław (Instytut Rozwoju Miast w Krakowie)
Tytuł
Poszerza się wiedza o polskim rynku nieruchomości
Knowledge on the Polish Property Market Becomes Extended
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2008, nr 2,3,4, s. 42-50, rys.
Słowa kluczowe
Przetargi, Rynek nieruchomości, Użytkowanie wieczyste
Tenders, Real estate market, Long-term lease
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
GUS udostępnił od 2003 r. informacje o liczbie i wartości zawieranych corocznie umów notarialnych dot. nieruchomości. Szczegółową informacją objęto dotąd ok. 75% transakcji rynkowych w liczbie ponad 300 tys. o wartości ok. 44 mld zł (dane za 2007 r.). Dostępny jest podział tego rynku na segmenty (lokale, grunty, budynki, nieruchomości zabudowane) oraz obroty w powiatach grodzkich, ziemskich i miastach wojewódzkich. Można wyodrębnić transakcje w trybie przetargu i wolnorynkowe w sferze własności i użytkowania wieczystego. Wyprowadzono także średnie wartości transakcji według segmentów. Poszerzyło to naszą wiedzę o rynku nieruchomości w poszczególnych latach 2003-2007. (abstrakt oryginalny)

The GUS Central Statistical Office has since 2003 been providing information on the number and value of property deals, concluded annually in the form of notarial deeds. Since then, detailed information has been available on ca. 75% market deals, in the amount of more than 300,000 and valued at ca. 44 billion Polish zlotys (2007 data). The data are split according to market segments (business premises and office space, land, developed properties) and to deals (those in urban counties, in rural counties, and in provincial cities). One can identify transactions that were based on auctions, as well as those free market ones, in the fields of ownership and perpetual usufruct. Also average deal values are included, based on the respective segments. That information has extended our knowledge on the property market in particular years of the 2003-2007 period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu