BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Tomasz T., Zając Mateusz
Tytuł
Ryzyko logistycznych inwestycji wspieranych środkami publicznymi w transporcie kolejowym, na przykładzie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Analysis of selected logistics investments supported with public funds in rail transport
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 4938-4945, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Transport kolejowy, Infrastruktura kolei, Modernizacja, Środki unijne
Railway transport, Rail infrastructure, Modernization, EU funds union
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ostatnia dekada była olbrzymią szansą na istotne przyspieszenie poprawy stanu infrastruktury kolejowej w Polsce. Po akcesji kraju do Unii Europejskiej strategiczne linie kolejowe w Polsce funkcjonujące w międzynarodowym system sieci transportowych, aplikowały o środki unijne na wsparcie ich rozwoju i modernizację. Europejskie środki publiczne stały się zatem podstawowym źródłem finansowania dla projektów modernizacyjnych oraz związanych z budową nowych elementów infrastruktury w Polsce. Celem artykułu jest przedstawienie skuteczności realizacji inwestycji w infrastrukturę kolejową w Polsce z wykorzystaniem współfinansowania ze środków UE. (abstrakt oryginalny)

The last decade has been a great opportunity for a significant acceleration in the improvement of railway infrastructure in Poland. After the accession to the European Union's strategic railway lines in Poland operating in international transport network system, Our applicants for EU funding to support their development and modernization. European public funds have therefore become the primary source of funding for projects related to modernization and construction of new infrastructure in Poland. The purpose of this article is to present the effectiveness of the investment in railway infrastructure in Poland with the use of co-financing from EU funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Strona internetowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  2. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Fundusze Europejskie 2014-2020 - informacje ogólne
  3. Infrastruktura kolejowa w Polsce - rozwój, źródła finansowania, trudności przygotowania i realizacji
  4. Metryka projektu - Strona internetowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  5. FMEA (ang. Failure mode and effects analysis) - analiza rodzajów i skutków możliwych błędów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu