BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyraz Elżbieta (Politechnika Krakowska), Kuźnar Małgorzata (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Analiza metod przemieszczania się w obrębie miasta Kraków
Analysis of the movement methods within the city of Cracow
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 4954-4962, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka miejska, Transport miejski, Komunikacja miejska, Jakość usług transportowych
Urban logistics, City transport, Municipal transport, Quality of transport services
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Przemieszczanie się w obrębie miasta jest podstawowym problemem logistyki miejskiej. Wzajemny wpływ czynników wpływających na wybór środka transportu stał się podstawowym narzędziem do kształtowania rozkładu potoków ruchu z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Rosnąca liczba pojazdów na polskich drogach przyczyniła się do popularyzowania alternatywnych rozwiązań, a także do wnoszenia zakazów, ograniczeń bądź opłat w centrach polskich miast. W artykule zostały przedstawione wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie losowo wybranych studentów Politechniki Krakowskiej. Ankietowani w dużej mierze pochodzili z województwa małopolskiego oraz z pobliskich województw. Analizie poddane zostały zachowania komunikacyjne studentów na terenie Krakowa. (abstrakt oryginalny)

Movement within the city is the main problem of urban logistics. The mutual influence of factors influencing the choice of means of transport has become an essential tool for shaping the distribution of traffic flows, taking into account the principles of sustainable development. The increasing number of vehicles on Polish roads contributed to the popularization of alternative solutions, as well as to bring the prohibitions, limitations or charges in the centers of Polish cities. The article presents the results of a survey conducted on a group of randomly selected students from the Cracow University of Technology. Respondents largely came from the province of Malopolska and nearby provinces. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Buehler R., Determinants of transport mode choice: a comparison of Germany and the USA, "Journal of Transport Geography", (2011.
 2. Europejskie obserwatorium ruchu drogowego - baza danych CARE - dane z roku 2009.
 3. Kos B., Kierunki poprawy efektywności zarządzania siecią drogową w Polsce, [w] Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych. Red. B. Kos, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "Studia Ekonomiczne" Nr 136, Katowice 2013, s. 149-164.
 4. Limanond T., Butsingkorn T., Chermkhunthod Ch.: Travel behavior of university students who live on campus: A case study of a rural university in Asia, Transport Policy 18, Elsevier 2011, s. 163-171.
 5. Lu X., Pas E. I., Socio-demographics, activity participation and travel behavior, Transportation Research Part A 33, Elsevier 1999, s. 1-18.
 6. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2011. GUS, Warszawa 2012, s. 54-64.
 7. Sierpiński G., Zachowania komunikacyjne osób podróżujących a wybór środka transportu w mieście. (Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, z.84), 2012.
 8. Smoliński S., Jakość usług przewozowych w ocenie pasażerów kolei - wyniki badań, "Technika Transportu Szynowego", nr 7-8/2004, s. 59 - 61.
 9. Sokołowski R., Współczesny tabor autobusowy. V Konferencja Naukowo-Techniczna Miasto i Transport. Nowoczesna komunikacja autobusowa. Materiały konferencyjne, Warszawa 2 marca 2011.
 10. Zhang M., Sun Q., Chen J., Guo J., Travel behavior analysis of the females in Beijing, Journal Of Transportation Systems Engineering And Information Technology, Volume 8, Issue 2, April 2008, s. 19-26.
 11. Strona internetowa: http://autokult.pl. (dostęp z dnia 12.03.2015).
 12. Strona internetowa: http://urbanaccessregulations.eu (dostęp z dnia 12.03.2015).
 13. Strona internetowa:http://krakow.pl/ (dostęp z dnia 12.03.2015).
 14. Strona internetowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/KMK_Bike (dostęp z dnia 12.03.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu