BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zapotoczna Marcelina (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Odlanicka-Poczobutt Monika (Poczobutt and Pietkun Law Office, a Partnership, in Olsztyn)
Tytuł
The Register of Dishonest Tenants as a Solution to Problems on the Real Estate Market
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2016, t. 15, nr 2, s. 249-260, rys., bibliogr. 18 poz.
Economics and Law
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Wynajem długoterminowy, Regulacje prawne, Leasing nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami
Real estate market, Long term renting, Legal regulations, Real estate leasing, Real estate management
Uwagi
summ.
Abstrakt
The study analyzes the problems encountered by property lessors in dealing with dishonest tenants on the Polish rental market. The article proposes a new legal tool, a Register of Dishonest Tenants (RDT), which would provide property owners with more extensive rights in protecting their property against dishonest lessees. The main objective was achieved in three steps: 1) the legal regulations and the literature relating to lease contracts were analyzed; 2) the situation on the Polish rental market was discussed; 3) the proposed legal tool for protecting property owners against dishonest tenants was presented. The authors also postulated the need to introduce legal definitions of the terms "dishonest tenant" (the definition is formulated in the article) and "commercial premises", including their functions. The authors argue that the proposed legal instrument could be an effective and rational solution to the growing problem of dishonest tenancy. The presented RDT would protect the interests of landlords and would contribute to the effectiveness of the rental market in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyniak H., Łaszek J., Olszewski K., Waszczuk J., Kupić czy wynająć? Analiza decyzji podmiotów na rynku mieszkaniowym determinowanych polityką mieszkaniową. Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r., Warszawa 2013.
 2. Cushman & Wakefield, Dobre wyniki polskiego rynku nieruchomości komercyjnych, http://www.cushmanwakefield.pl/pl-pl/news/2015/03/favourable-results-of-the-polish-commercial-property-market (15.08.2015).
 3. Cushman & Wakefield, Raport o rynku nieruchomości w Polsce. Jesień 2015, Warszawa 2015.
 4. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat (15.08.2015).
 5. Foryś I., Rynek nieruchomości komercyjnych, [in:] I. Foryś (ed.), Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, Poltext, Warszawa 2006.
 6. Foryś I., Wstęp, [in:] I. Foryś (ed.), Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, Poltext, Warszawa 2006.
 7. Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa 2014.
 8. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomości w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006.
 9. Nalepka A., Zarządzanie nieruchomościami. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 10. Ramian T., Funkcje i klasyfikacja nieruchomości, [in:] H. Henzel, Inwestycje na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 11. Stein J.C., Prices and trading volumes in the housing market: a model with down-payment effects, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 110, No. 2/1995, http://dx.doi.org/10.2307/2118444.
 12. Trojanowski D., Nieruchomość komercyjna i jej miejsce, "Nieruchomości C.H. Beck", No. 4/2002.
 13. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (The Act on housing cooperatives of December 15, 2000), Dz.U. 2001, No. 4, item 27.
 14. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Act on the protection of tenant rights, municipal housing resources and amendments to the Civil Code of June 21, 2001), Dz.U. 2001, No. 71, item 733.
 15. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Civil Code), Dz.U. 1964, No. 16, item 93.
 16. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Act on property ownership of June 24, 1994), Dz.U. 1994, No. 85, item 388.
 17. Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Act on selected incentives promoting housing construction of October 26, 1995), Dz.U. 1995, No. 133, item 654.
 18. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Act on land and mortgage registers and mortgages of July 6, 1982), Dz.U. 1982, No.19, item147.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2016.016
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu