BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przytuła Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
The Reasons for Managers - Expatriates' Failure and Their Problems at Work
Źródło
Journal of Intercultural Management, 2009, vol. 1, nr 2, s. 122-134, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Menedżer, Ekspat
Manager, Expatriate
Uwagi
summ.
Abstrakt
The growing dynamics of direct investment makes the international companies to take advantage of expatriate managers. It concerns greenfield investments, which mean establishing a new plant or subsidiary in the host country. Then, sending managers-expatriates makes sense due to the know-how that should be implemented in the new subsidiary and due to taking control of investment plans that should be realized in the host country. The purpose of this article is to present various factors determining problems and failures in expatriate work. It is a study based on foreign literature and research findings. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańka A., 2006. Poradnictwo transnacjonalne, Raport dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 2. Bartosik-Purgat M., 2008. Kultura i konsument w świetle procesów globalnego rynku [in:] Procesy integracyjne w Regionie Azji i Pacyfiku, PN Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 13.
 3. Bonache J., Brewster C., 2007. Preface in: Knowledge, International Mobility and Careers, International Studies of Management and Organizations, Vol. 37, No. 3, Fall.
 4. Bonache J., Fernandez Z., 1999. Strategic staffing In multinational companies: a resource-based approach [in:] Mendenhall M., Oddou G. (eds.), Readings and Cases in IHRM, Routledge.
 5. Brewster C., 2003. Międzynarodowe i porównawcze zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarządzanie zasobami ludzkimi, No. 6.
 6. Chew J., 2004. Managing MNC expatriates through crises: a challenge for international HRM, Research and Practice in Human Resource Management, No. 12(2).
 7. Gomez-Mejija L., Werner S. (eds.) 2009. Global compensation. Routledge.
 8. Grzeszczuk E., 2003. Sukces-amerykańskie wzory, polskie realia. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.
 9. Harvey M., Moeller M., 2009. Expatriate managers: a historical review. International Journal of Management Reviews.
 10. Harvey M., Nivicevic M., 2001. Selecting expatriates for increasingly complex global assignments, Career Development International, No. 6(2).
 11. Hofstede G., 2003. Konsekwencje kultury. MBA nr 1.
 12. Inkson K., et. al., 2003. Expatriate assignment versus overseas experience [in:] D. Thomas (ed.), Readings and cases in IHRM. Sage Publication.
 13. Juchnowicz M., 2008. Zarządzanie procesem reemigracji [in:] Wachowiak P. (ed.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Warszawa: SGH.
 14. Makin P., Cooper G., 2000. Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Warszawa: PWN.
 15. Miroński J., 2004. Zarys teorii przedsiębiorstwa opartej na władzy. Warszawa: SGH.
 16. Moraczewska A., 2003. Korporacje transnarodowe w procesach globalizacji. Warszawa.
 17. Pocztowski A., 2002. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 18. Przytuła S., 2008. Psychologia zarządzania. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
 19. Przytuła S., 2009. Rola menedżerów-ekspatriantów w transferze praktyk ZZL w przedsiębiorstwach międzynarodowych [in:] M. Juchnowicz (ed.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer.
 20. Przytuła S., 2008. Dobór pracowników na stanowiska kierownicze [in:] T. Listwan, M. Stor (eds.), Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce. Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
 21. Rakowska A., 2006. Bariery kulturowe w transferze wiedzy w organizacjach globalnych [in:] T. Listwan, S. Witkowski (eds.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych. PN nr 1130. Wrocław.
 22. Rutka R., Czerska M., 2008. Wpływ kultury kraju pochodzenia dominującego kapitału na kulturę organizacji działających w Polsce [in:] P. Wachowiak (ed.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Warszawa: SGH.
 23. Rymarczyk J., 2005. Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 24. Scullion H., Brewster C., 1999. Trends and developments in European expatriation. The management development Journal of Singapore, No. 8(1).
 25. Simpson D., 2004. Rola zróżnicowanego kulturowo personelu w zarządzaniu wiedzą w korporacjach transnarodowych [in:] T. Listwan, S. Witkowski (eds.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa lokalna i globalna. PN nr 1032. Wrocław.
 26. Sitko-Lutek A., 2004. Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów. Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej. Lublin.
 27. Sułkowski Ł., 2002. Czy kultury organizacyjne zmierzają do unifikacji? Zarządzanie zasobami ludzkimi, No. 3-4.
 28. Waszczak S., 2009. Postawy wobec różnorodności-uwarunkowania, próba typologii, implikacje [in:] M. Juchnowicz (ed.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer.
 29. Listwan T., Stor M. (eds.), 2008. Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce. Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0150
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu