BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lenart-Gansiniec Regina (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Postawy pracowników organizacji publicznej wobec konsultatywy
Attitudes of Public Organization Workers Towards Konsultatywa
Źródło
Marketing i Rynek, 2016, nr 3 (CD), s. 468-478, tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Postawy pracowników, Partycypacja społeczna, Organizacje publiczne, Badania empiryczne
Employee conducts, Social participation, Public organisations, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest próba identyfikacja postaw pracowników organizacji publicznej wobec konsultatywy. Jest ona rozumiana jako jawny i publiczny proces podejmowania decyzji oparty na regułach dyskursu mediacyjnego z wykorzystaniem metod warsztatowych technik wizualizacji oraz moderacji interaktywnej i partycypacyjnej. W niniejszym artykule pojęcie to zostało przedstawione w szerokim kontekście, jako łącznik partycypacji i idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Powyższe oparto o wyniki badania empirycznego przeprowadzonego w wybranej, w sposób ekspercki, placówce szkolnej. Wyniki przeglądu literatury oraz badań empirycznych wskazują na pozytywne postawy wobec konsultatywy, które jednak nie przekładają się na wymierne działania. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is attempt to identification of attitudes of public organizations' workers towards konsultatywa. These are understood as an undisguised and public decision-making process based on principles of mediation discourse, with application of workshop visualization methods, as well as interactive and participant moderation. Within this article, this notion is presented in a wide context, as a connection of participation and the concept of civil society. The above is based on the results of empirical research carried out in a school selected in a specialized manner. Results of literature review and empirical studies suggest positive attitudes towards konsultatywa, which are although not reflected in measurable actions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Długosz, D. i Wygnański, J. (2005). Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej. Warszawa: Forum Inicjatyw Pozarządowych.
 2. Hausner, J. (red.) (1999). Komunikacja i partycypacja społeczna. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 3. Hernik, K., Solon-Lipiński, M. i Stasiowski, J. (2012). Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi. Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Instytut Badań Edukacyjnych: Warszawa.
 4. Kożuch, B. (2003). Zarządzanie publiczne w zarysie. Białystok: Fundacja Współczesne Zarządzanie.
 5. Kożuch, B. (red.) (2006). Problemy zarządzania organizacjami publicznymi. Kraków: Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych UJ.
 6. Lenart, R. (2014). Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły. Kraków: Wolters Kluwer.
 7. Niżnik-Dobosz, I. (2014). Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa prawnego i prawa administracyjnego. W: B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Maszkowska, A. i Sztop-Rutkowska, K. (red.) (2013). Partycypacja obywatelska - decyzje bliższe ludziom. Białystok: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab".
 9. Olech, A. (2012). Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Tom I. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 10. Piškur, B., Daniëls, R., Jongmans, M.J., Ketelaar, M., Smeets, R.J., Norton, M. i Beurskens, A.J. (2014). Participation and social participation: are they distinct concepts? Clin Rehabil, 28(3), 211-220.
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 560).
 12. Sartorius, W., Pietras, K. i Mierzejewski, M. (2009). Konsultatywa. Partycypacja społeczna w praktyce. Warszawa: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych.
 13. Wojcieszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Warszawa: Scholar.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu