BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chajęcki Andrzej (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Bojar Mieszko (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Złamanie zasad konkurencji w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami
Violation of the Rules of Competition Between Entrepreneurs
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 8, cz. 2, s. 141-156, bibliogr. 9 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie - nowe perspektywy
Słowa kluczowe
Konkurencja, Prawo, Działalność gospodarcza
Competition, Law, Business activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konkurencja stanowi element pozwalający na utrzymanie zarówno standardu produkcji, jak i ochronę interesu konsumentów. W związku z wagą tego problemu, w większości krajów powołano do życia instytucje o charakterze rządowym, których celem jest chronienie konkurencji na rynku i eliminowanie działań łamiących jej podstawowe zasady. Przygotowany artykuł stanowi prezentację podstawowych zasad funkcjonowania konkurencji na rynku oraz włączania instytucji rządowych i samorządowych w celu stworzenia prawidłowych relacji rynkowych. Lista praktyk ograniczających konkurencję jest długa, do tego dochodzą jeszcze konsekwencje wynikające z istnienia monopoli naturalnych i dominującej pozycji przedsiębiorstw na rynku. Najczęściej spotykanym zjawiskiem ograniczającym konkurencję są zmowy między przedsiębiorcami w różnym zakresie. Ustawodawca przewidział w związku z tym instytucję prawną, która z jednej strony zwalnia z odpowiedzialności zgłaszającego o zmowie, z drugiej zaś powoduje zwiększenie wykrywalności i eliminację tych nieprawidłowości(fragment tekstu)

Strong economic activity is subject to regulation by a number of legal regimes. One of them is the law on protection of competition and consumers. It imposes on the parties involved in trade many responsibilities, obligations and prohibitions. The paper discusses those which serve to protect free competition and protection of the free market.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brodecki Z. (red.) (2004), Konkurencja, Warszawa.
  2. Cieśliński A (red.). (2007), Współczesne prawo gospodarcze, Warszawa.
  3. Chajęcki A, Bojar M. (2012), Rola i znaczenie umów franczyzowych w gospodarce, jako narzędzia przekazywania wiedzy [w:] Zarządzanie Procesami Restrukturyzacji, Kraków.
  4. Jones A., Sufrin B. (2007), EC Competition Law: Text, Cases and Materials, Oxford.
  5. Kidyba A. (2008), Zagadnienia ogólne prawa handlowego, Warszawa.
  6. Kopaliński W. (2005), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa.
  7. Miąsik D, Skoczny T, Surdek M. (2008), Sprawa Microsoft, studium przypadku. Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii, Warszawa.
  8. Szanciło T. (2006), Porozumienia ograniczające konkurencję, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 8, Warszawa.
  9. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. z 2007 nr 50 poz. 331.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu