BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiowska Ewa (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Etyczne aspekty procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy
Ethical Aspects of Anti-Money Laundering
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 8, cz. 2, s. 199-216, bibliogr. 22 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie - nowe perspektywy
Słowa kluczowe
Etyka, Pranie brudnych pieniędzy, Gospodarka
Ethics, Money laundering, Economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ryzyko etyczne w kontekście prania brudnych pieniędzy to zjawisko, jakie pojawiło się w latach dwudziestych XX w., podlega krytyce społecznej i gospodarczej oraz wymaga wielu badań w ramach nauk społecznych. Zależność etyki - w kontekście negatywnych zdarzeń społecznych - wymaga refleksji także na gruncie nauk zarządzania. Celem artykułu jest uświadomienie wpływu etyki i jej związków z ludzką aktywnością gospodarczą. Etyka, w kontekście działania gospodarczego, powinna przejawiać się w zakresie budowania relacji pomiędzy instytucjami finansowymi a klientami, głównie opartych na zaufaniu [Migoń 2007].(fragment tekstu)

Money laundering is still probably the least recognized risk in the modern, global economy. Especially when we look at this phenomenon in terms of ethics. Do management boards of obligated institutions treat them seriously enough to include preventive mechanisms in their strategies of risk management? Many institutions will respond that, yes, since a few decades management and controls systems were designed and implemented to the operating activities of financial institutions to counter money laundering. In addition, these systems are regularly inspected and assessed by external auditors (KPMG, PWC), specialists (FATF), supervisory bodies (KNF, NBP), international organizations (EU, Egmont Group). However, despite increasingly stringent regulations, and rhetoric used in recent years by the obligated institutions, little has been changed in the field of money laundering. Media reports on great scandals, money laundering by financial institutions continue to appear, introducing a significant threat to maintaining confidence in the financial sector. Society, including corporate governance, expect an effective response to that threat. The article proposes a model of management of AML including ethics that organizations should put into practice, regardless of the legal requirements and formalities. Obligated institutions applying the model of an ethical approach to minimize the risk of money laundering will make a significant step towards gaining control of losses related to money laundering and ensure the maintenance of earned reputation and customers'confidence required in the financial sector. Ethical approach to the problem may also contribute to the security of financial institutions, the financial sector and the economy expected by the society including the owners of financial institutions. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernaś B. (2006), Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa.
 2. Bokszańska G. (2011), Etyka, biznes, zarządzanie, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 3. Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2010), Sieć bezpieczeństwa finansowego, CeDeWu Platinium, Warszawa.
 4. Dembiński P. (2012), Etyka w sferze finansów [w:] W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN, Warszawa.
 5. Fura M. (2012), Bankructwa od Bear Stearns p Barclays, "Gazeta Prawna", 10-12.08.
 6. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 7. Jasiński W. (1998), Pranie brudnych pieniędzy, Poltext, Warszawa.
 8. Jedlińska M., Kalicki K. (2004), Stosowanie zasad etyki w działalności Deutsche Bank Polska SA [w:] W. Gasparski (red.), Uczciwość w świecie finansów EQUIS, Warszawa.
 9. Jurkowska-Zeidler A. (2008), Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Oficyna Wolters & Kluwer Business, Warszawa.
 10. Kamińska A. (2012), Złoty interes się likwiduje, "Rzeczpospolita", 14-15.08.
 11. Kluczyński M., Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T. (red.) (2011), Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, Difin, Warszawa.
 12. Migoń M. (2007), Czynnik ludzki w etyce biznesu, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk.
 13. Nisztor P. (2012), Azjatycka mafia zalewa Europę, Grupa przestępcza z Chin i Wietnamu wyprała w Polsce 2,6 mld PLN, "Puls Biznesu", 18.09.2012 r.
 14. Raport o stabilności systemu finansowego (2009), NBP, Warszawa.
 15. Siemionczyk G. (2012), Bastion upadł, Stuart Gulliver - Prezes HSBC tłumaczy się z transakcji banku z terrorystami i kartelami narkotykowymi, "Rzeczpospolita", 18.07.
 16. Słojewska A. (2012), Koncerny surowcowe walczą z korupcją, "Rzeczpospolita", 13.07.2012 r. Nr 162 (9282).
 17. Smoczyński W. (2012), Szampan się skończył, "Polityka", nr 28 (2866).
 18. Sprawozdanie GIIF za 2011 r., Ministerstwo Finansów.
 19. Stańczuk M. (2012), Odzyskać zaufanie klientów, "Rzeczypospolita" z 8.08.2012 r.
 20. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2003, Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.).
 21. Wójcik J. (2007), Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, Oficyna Wolters &Kluwer, Warszawa.
 22. www/knf.gov.pl 40 zaleceń FATF.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu