BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukrowska Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Szansa Polski po kryzysie finansowym 2007/2008+
Chances of Poland after the Financial Crisis of 2007/2008+
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2013, nr 4, s. 31-48, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Krakow International Studies
Tytuł własny numeru
Strategiczne wyzwania międzynarodowej roli Polski w drugiej dekadzie XXI w.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Wzrost gospodarczy, Ryzyko, Ranking, Konkurencyjność, Przekształcenia systemowe
Financial crisis, Economic growth, Risk, Ranking, Competitiveness, Systemic transformation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kryzys ujawnił, że polska gospodarka zachowała się inaczej niż gospodarki pozostałych państw w regionie. W tekście postawiono cel zakładający określenie, dlaczego polska gospodarka zniosła "lepiej" kryzys niż inne gospodarki. Przedstawiono opinie na ten temat i wskazano, czy są one słuszne, czy też nie i dlaczego tak się je ocenia. Wyniki osiągnięte przez Polskę stawiają kraj w innym świetle, niż to miało miejsce wcześniej: Polska zwraca na siebie uwagę. Drugim założeniem jest próba odpowiedzi na pytanie, czy polscy politycy zdają sobie sprawę, że sytuacja na polskim rynku odbiega in plus od innych państw. Czy wiedzą o tym Polacy, a nie tylko elity rządzące. Trzecim zadaniem jest próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego polska gospodarka zachowała się inaczej (odmiennie od innych, w pozytywnym znaczeniu tego słowa).(fragment tekstu)

The Polish economy has proved that it works better in difficult (read crisis) conditions than the most economies in the region as well as the economies from the group of most developed economically states. Poland in the group of OECD was shown in parallel to Australia and New Zealand, which represent on that lists and rankings relatively better position than Czech Republic or Slovakia. The achieved results are effect of different transformation strategies which were applied in Poland in comparison to remaining economies from the region. This is evidenced by relatively high and still in rise position of Poland in different rankings: growth and job creation, competitiveness, political risk, dynamics of changes, rates of growth, macrostabilization etc. Good economic performance determines the social and political climate of the country, enabling it to continue changes which are required by a catching up economy in global and restructuring world economy. Poland was consequently in her transformation strategy preparing its economy to work in conditions which are characterized by more intensified cooperation than the one of the remaining countries in question. The Polish experience of transformation was conducted in a different way than the strategies of Czech Republic, Slovakia and Hungary. The evident success of the applied strategy in light of a number of states which wait in a subordinated manner to join the main stream economy. In the past IMF, World Bank in their yearbooks published regularly. This experience indicates clearly that Poland is able to prepare the countries of the two European dimension (Eastern and Southern) for training. This can has a specific impact on preparation of such changes with participation of Poland. Poland can use its own experience to build-up the EU's Transformation Compendium. Poland is also able and willing to support by knowledge, models and expertise processes of systemic changes and after development in states which try to enter the road of changes, growth and catching up.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. www.en.poland.gov.pl/Poland,defies,global,crisis,11117.html [02.05.2013].
 2. www.newswithjuice2011.wordpress.com/2012/01/25/poland-a-green-island [02.05.2013].
 3. www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/europe/european_union/poland_ineu/poland_in_eu/;jsessioni=5A60D768C3BFE479DE9DF32CC465210B.cms2 [02.05.2013].
 4. www.forum2013.polish-business.org [02.05.2013].
 5. OECD Economic Surveys, Poland 2010, Vol. 8, April, Paris-Warsaw, s. 22.
 6. World Economic Outlook, World Economic and Financial Surveys. Hopes, Realities, Risks, IMF, Washington, April 2013, s. 2.
 7. OECD Economic Surveys, Australia 2010, November, Paris-Sydney, s. 4.
 8. OECD Economic Surveys, Poland 2010..., s. 22.
 9. M. Grzegorczyk, Polska świeci przykładem, "Puls Biznesu", 28 maja 2013, s. 1 i 8-9.
 10. IMD, Global Competititveness Report 2012/2013, Geneva 2012, s. 8.
 11. X.J., Sala-i-Martín, M. Blanke, T. Drzeniek Hanouz, I. Geiger, F. Mia, F. Paua, The Global Competitiveness Index: Measuring the Productive Potential of Nations, "The Global Competitiveness Report 2007-2008", Hampshire 2007, s. 3-50.
 12. R.J. Barro, X. Sala-i-Martín, Convergence, "Journal of Political Economy 1992", No. 100, s. 223-251;
 13. R.J. Barro, Economic Growth, Cambridge Ma 2003.
 14. Ministerstwo Gospodarki, Raport o stanie gospodarki. Polska 2012, Warszawa 2012.
 15. WEF, "Global Risks 2013. 8th Report", Geneva 2013.
 16. Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa 2010, s. 283.
 17. IMF, Global Financial Stability Report, Old Risks New Challenges, Washington 2013, s. 89.
 18. Prognoza: Kryzys cypryjski może się powtórzyć, www.biznes.gazetaprawna.pl/galerie/703706,duze-zdjecie,1,prognoza-dla-eur ().
 19. www.eutransition.eu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2680
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu