BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniewski Kamil (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Nagranie prywatne jako dowód w sprawie karnej w świetle nowelizacji k.p.k.
Private Recording as Evidence in Criminal Proceedings in Connection with Recent Amendments of the Polish Code of Criminal Procedure
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2015, nr 2, s. 95-106, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Postępowanie karne, Postępowanie dowodowe, Prawo karne, Kodeks postępowania karnego
Criminal procedure, Evidence proceeding, Criminal Law, Code of Criminal Procedure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szybki rozwój technologiczny dostarczył nam wielu narzędzi, do używania których nie powinniśmy mieć oporów. Ostatnie dwie dekady to radykalne zmiany na tym polu. Niemniej jednak, procedura karna tym przeobrażeniem w dużej mierze nie podołała, za wyjątkiem prawa dowodowego. Celem artykułu jest skupienie się na kwestii wykorzystania, jako dowodu w sprawie karnej nagrania prywatnego. W artykule przeanalizowane zostały problemy związane z przedmiotowym zagadnieniem. Autor przedstawia przeciwstawne zapatrywania doktryny na kwestię dowodów prywatnych, w szczególności nagrań na nośnikach elektronicznych. Praca jest skoncentrowana na wpływie, jaki wywiera na przedmiotowej kwestii Wielka Nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 roku. Autor zwraca uwagę na potencjalne trudności z interpretacją nowych uregulowań prawnych, jak i niedostatki przedmiotowej nowelizacji. (abstrakt oryginalny)

Rapid technological development has provided us with new efficient tools that we should not hesitate to use. In the last two decades we have seen technical revolution around us. Nevertheless, criminal procedure does not follow that change - saving evidence law. The article is focused on application of private recordings in Polish criminal procedure, with particular emphasis on its value as an evidence. The paper analyses practical problems related to the issue. The author presents different definitions of private evidence and private recording. The findings and conclusions represented in the author's analysis show that the is-sue of private recording is very vital and has to be examined profoundly. Changes, that are shown in the article were introduced on 1st of July 2015, had been estimated as a huge step in "releasing" private evidence. The author pays attention to potential difficulties in interpretation of the new regulations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojańczyk Antoni. 2001. Dowód prywatny w postępowaniu karnym w perspektywie prawno-porównawczej. Warszawa: Wolters Kluwer.
 2. Bojarski Tadeusz. 2013. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 3. Cieślak Marian. 2011. Działa wybrane tom I Zagadnienia dowodowe w procesie karnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Hoc Stanisław. 2003. Glosa do wyroku SN z dnia 10 maja 2002 r., WA 22/02. Przegląd Sądowy nr 6:161.
 5. Hofmański Piotr. Waltoś Stanisław. 2013. Proces karny, zarys systemu. Warszawa: Wolters Kluwer.
 6. Kardas Piotr. 2015. "Podstawy i ograniczenia przeprowadzania oraz wykorzystywania w procesie karnym tzw. dowodów prywatnych". Palestra 1-2: 7-23.
 7. Kmiecik Romuald. 2004. "Dokumenty prywatne i ich prywatne gromadzenie w sprawach karnych". Państwo i Prawo 5: 3-16.
 8. Kmiecik Romuald. 2015. "Rola i zadania Prokuratora w znowelizowanej procedurze karnej". Prokuratura i Prawo 1-2: 10-25.
 9. Lach Arkadiusz. 2004. Dowody elektroniczne w procesie karnym. Toruń: Dom Organizatora.
 10. Lach Arkadiusz. 2008. Glosa krytyczna do postanowienia SN z dnia 14 listopada 2006 r., V KK 52/06. Palestra 3-4: 281-284.
 11. Schaff Leon. 1959. "Dowód z taśmy magnetofonowej w polskim procesie karnym". Problemy Kryminalistyki 17: 5-30.
 12. Skrętowicz Edward. 1972." Zapis magnetofonowy - jako środek dokumentacji procesowej", Problemy Praworządności nr 9.
 13. Smardzewski Waldemar. 1982. "Z problematyki wykorzystania taśmy magnetofonowej w procesie karnym". Problemy Praworządności nr 10.
 14. Śliwiński Stanisław. 1961. Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 15. Zoll Andrzej. 2006. Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k. Zakamycze: Wolters Kluwer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu