BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trajer Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Trajer Maja Ada (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Kampanie promocyjne i informacyjne na rynku mięsa współfinansowane w ramach wspólnej polityki rolnej
Promotion and Information Campaigns on the Meat Market Co-Financed in Scope of the Common Agricultural Policy
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014, vol. 2, s. 99-107, rys., bibliogr. 16 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Informacja i promocja w rozwoju regionalnym
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Promocja, Informacja, Rynek mięsny
Common Agricultural Policy (CAP), Promotion, Information, Meat market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej organizacje branżowe, które były reprezentatywne dla danej branży rolnej, mogły ubiegać się o współfinansowanie kampanii promocyjno- informacyjnych w ramach unijnego mechanizmu "Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych". Celem dofinansowania było m.in. zwiększenie popytu na określone wspólnotowe artykuły żywnościowe i uświadomienie konsumentom, że produkty te gwarantują wysoką jakość. Promocja produktów rolnych możliwa była zarówno na wewnętrznym rynku unijnym, jak i na rynkach poza UE. W artykule przybliżono kampanie realizowane na rynku mięsa. Komisja Europejska do końca 2014 roku przyznała organizacjom branżowym w Polsce, realizującym kampanie na rynku mięsa, 33,6 mln euro. Działania w ramach kampanii obejmowały m.in.: public relations, udział w targach, a także produkcję i emisję reklam telewizyjnych. (abstrakt oryginalny)

After Poland's accession to the European Union, branch organizations representative for the agricultural branch could apply for co-financing promotion and information campaigns within the EU scheme "Support for promotion and information activities of selected agricultural products". Aim of the co-financing was inter alias to increase demand for certain Community food products and to make the consumers aware that those products guarantee high quality. Promotion of agricultural products was possible on the internal union market as well as on the markets beyond the EU. The article presents the campaigns carried out in the meat market. The European Commission granted branch organization implementing campaigns on the meat market EUR 33.6 million. In framework of the campaign public relations activities, participation in fairs as well as production and TV advertisements were carried out. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agencja Rynku Rolnego: Promocja żywności, sierpień 2014.
 2. Czubak A.: Promocja żywności w Polsce. Biuletyn Informacyjny, Agencja Rynku Rolnego, nr 4, 2009.
 3. Kita M.: Promocja europejskiego mięsa i jego przetworów. Biuletyn informacyjny MriRW, nr 1, 2015, s. 39.
 4. Kondraciuk P., Kubicza M.: Promocja żywności w krajach UE. Biuletyn Informacyjny, Agencja Rynku Rolnego, nr 9, 2008.
 5. Kossakowska J.: Działania Agencji Rynku Rolnego na rynku drobiu. Analizy Rynkowe, Rynek drobiu i jaj, stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, wrzesień 2014, nr 46.
 6. Kossakowska J.: Działania Agencji Rynku rolnego na rynku mięsa. Analizy Rynkowe, Rynek mięsa, stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, maj 2010, nr 38.
 7. Kossakowska J.: Działania Agencji Rynku rolnego na rynku mięsa. Analizy Rynkowe, Rynek mięsa, stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, maj 2012, nr 42.
 8. Kossakowska J.: Działania Agencji Rynku rolnego na rynku mięsa. Analizy Rynkowe, Rynek mięsa, stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, październik 2014, nr 45.
 9. Kossakowska J: Działania Agencji Rynku rolnego na rynku drobiu i jaj. Analizy Rynkowe, Rynek mięsa, stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, maj 2013, nr 43.
 10. Kossakowska J: Działania Agencji Rynku Rolnego na rynku mięsa. Analizy Rynkowe, Rynek mięsa, stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, czerwiec 2014, nr 46.
 11. Promocja żywności, www.arr.gov.pl [07.03.2015].
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008.
 13. Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2013 roku.
 14. Warunki uczestnictwa w mechanizmie WPR "Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych", www.arr.gov.pl.
 15. Werenowska A.: Komunikowanie marketingowe w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, [w:] Doradztwo i komunikowanie w działalności przedsiębiorczej, Z.J. Przychodzeń, I. Sikorska-Wolak (red.), Wyd. SGGW, Warszawa 2002.
 16. Zambrzycki P.: Promocja żywności - nowe obszary działań. Biuletyn Informacyjny, Agencja Rynku Rolnego, 2008, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu