BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wódka Mariusz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Międzynarodowe organizacje przestępcze - typologia, charakterystyka i zwalczanie
International Organized Crime - Typology, Profile, Combating
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2015, nr 2, s. 149-162, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Przestępczość, Przestępczość zorganizowana, Bezpieczeństwo, Globalizacja
Crime, Organised crime, Security, Globalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest opis i wyjaśnienie zjawiska międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Przestępczość to zjawisko złożone, w ramach którego można swoiście "kontrolować" społeczeństwo, a funkcjonowanie zorganizowanych grup przestępczych to w dużej mierze działalność społeczno-polityczno-gospodarcza, ukierunkowana na osiągnięcie zysku. W trosce o swoich obywateli, a także o bezpieczeństwo finansowe i gospodarcze, każde państwo musi tworzyć mechanizmy zabezpieczające oraz chroniące przed tymi procederami. Wymaga to ścisłej współpracy organów krajowych oraz instytucji między-narodowych powołanych do przeciwdziałania i zwalczania transnarodowych grup przestępczych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present and describe a phenomenon of transnational organized crime. Crime is a complex phenomenon in which you can "control" society and the functioning of organized criminal groups is largely the socio-political-economic activity focused on financial benefits. For the sake of citizens as well as financial and economic security, each state has to create mechanisms safeguarding and protecting against these practices. This requires close cooperation between national and international institutions appointed to counteracting and combating transnational criminal groups. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksandrowicz Tomasz. 2011. Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
 2. Bardzo opłacalny handel ludźmi W http://swiat.newsweek.pl/jak-wyglada-handel-ludzmi-newsweek-pl,artykuly,349980,1.html.
 3. Bezpieczniejsze społeczeństwo: zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu W http://www.eppgroup.eu/pl/topic/Bezpieczniejsze-spo ecze stwo -zwalczanie-przest pczo ci-zorganizowanej-i-terroryzmu.
 4. Bielski Marcin. 2001. Organizacje: istota, struktury, procesy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć RAPORT: Przeciwdziałanie handlowi ludźmi w Polsce za rok 2014 oraz I - VI 2015 r. Kraków, 18 sierpnia 2015 r. W http:// www.handelludzmi.eu/hl/aktualnosci/6792,Raport-quotPrzeciwdzialanie-handlowi-ludzmi-w-Polscequot-20142015.html.
 6. Cichosz Marian. 2004. Zaklęte rewiry prywatyzacji, W: Manowce polskiej prywatyzacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ISP PAN, 72-90.
 7. Cykl polityki UE w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanejW http://www.con si-lium.europa.eu/pl/documents-publications/publications/2015/eu-policy-cycle-tackle-organized-crime.
 8. Gierszewski Janusz. 2013. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu. Warszawa: Difin.
 9. Gilmore William.1999. Brudne pieniądze. Metody przeciwdziałania praniu pieniędzy. Warszawa: PWE.
 10. Górniok Oktawia.1994. Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Hołyst Brunon.2009. Kryminologia. Warszawa: LexisNexis.
 12. Kanada jednoczy siły W http://cba.gov.pl/pl/newsy-serwisu-antykorup/2860.
 13. Komisja Europejska - Zestawienie informacji, Europejska agenda bezpieczeństwa: pytania i odpowiedzi Strasburg, 28 kwiecień 2015 W www.europa.eu/rapid/press-release_MEM O-15-4867_pl.pdf.
 14. Kuzior Patryk. Pojęcie i definicja przestępczości zorganizowanej W http://przestepczosc zor-ganizowana.pl/index.php?go=4.
 15. Kuźniar Roman. 2012. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Nauko-we SCHOLAR Sp. z o.o.
 16. Liedel Krzysztof. 2011. Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego.Warszawa: Difin.
 17. Mafie robią miliardowe interesy na handlu... śmieciami W http://wiadomosci.wp.pl/kat,13 48,title,Mafie-robia-miliardowe-interesy-na-handlusmieciami,wid,1234777 7,wiadomosc.html?ticaid=1164f9.
 18. Malec Jan. 2006. Przestępczość - to ciekawe zjawisko. Kryminologia nieelitarna. Warszawa: C.H.Beck.
 19. Pływaczewski Emil. 1992.Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w Europie zachodniej. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 20. Pospiszyl Irena. 2012. Patologie społeczne. Warszawa: PWN.
 21. Przybyło Jakub. W https://mfiles.pl/pl/index.php/FATF.
 22. Sienkiewicz Piotr (red.). 2012. Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego Tom II. Warszawa: Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 23. Słownik Wyrazów Obcych. 1995. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Stryjek Marek. Grecka brama do Europy, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu W http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/38-pazdziernik-listopad-2012/grecka-brama-do-europy.
 25. Sztumski Janusz. 1996. Elity nowoczesnych państw W Z zagadnień socjologii polityki. t. 1, Lublin: UMCS, 111-132.
 26. Wawrzusiszyn Andrzej. 2012. Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski. Warszawa: Difin.
 27. Wójcik Jerzy Wojciech.1997. Przestępstwa w biznesie. Zapobieganie. Tom 1. Warszawa: Centrum Inform. Menadżera.
 28. Trzy światowe trasy przemytnicze. Tak narkotyki trafiają na rynek W http://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/narkotykowy-biznes-trzy-swiatowe-przemytnicze-trasy,555248.html.
 29. Wenzel Michał. Charakterystyka społeczna ofiar handlu ludźmi W http://lastradainternational. org/lsidocs/raport Wenzel .pdf.
 30. Włochy: toksyczne odpady wysyłano do Afryki jako pomoc humanitarną W http://wiadomosc ionet.pl/ swiat/wlochy-toksyczne-odpady-wysylano-do-afryki-jako-pomoc-humani tar-na/ezytn.
 31. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej oraz walka z terroryzmem W https://mswia. gov.pl/pl/wspolpraca-miedzynarod/wspolpraca-w-ramach-ue/13062,Zwalczanie-przestepczosci-zorganizowanej-oraz-walka-z-terroryzmem.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu