BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górska-Warsewicz Hanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie marką regionalnego produktu turystycznego
Brand Management of Regional Tourism Product
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014, vol. 1, s. 45-56, rys., bibliogr. 39 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Turystyka w rozwoju regionalnym
Słowa kluczowe
Wizerunek marki, Budowanie marki, Marka produktu, Produkt turystyczny, Produkty regionalne
Brand image, Brand building, Product brand, Tourist product, Regional product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Właściwe zarządzanie marką regionalnego produktu turystycznego jest - na dynamicznie zmieniającym się rynku turystycznym - warunkiem koniecznym dla zainteresowania turystów i dokonania przez nich wyboru oferty usługowej danego obszaru recepcji turystycznej. Celem niniejszego opracowania było przedstawienie wybranych aspektów zarządzania marką regionalnego produktu turystycznego. Szczególną uwagę zwrócono na tożsamość i wizerunek marki regionalnego produktu turystycznego przyjmując te zagadnienia jako punkt wejścia i wyjścia w procesie zarządzania marką regionalnego produktu turystycznego. (abstrakt oryginalny)

Administering the mark of the regional tourist product is due - on the dynamically changing tourist market - with condition necessary for the interest of tourists and selecting the service offer of the given area of the tourist reception by them. Describing selected aspects of the management was a purpose of this study with brand of the regional tourist product. They paid special attention to the identity and the brand image of the regional tourist product. These issues are an entry point and of leaving in the process of administering the mark of the regional tourist product. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D.A.: Building Strong Brands. Free Press, New York 1996.
 2. Altkorn J.: Strategia marki. PWE, Warszawa 1999.
 3. Bates C., How to Build Your Total Brand, 2006, www.buildingbrands.com.
 4. Bedbury S., Fenichell S.: A new brand world. Viking Press, New York 2002.
 5. Biel A.L.: Converting Image into Equity. [w:] Brand Equity & Advertising. Advertising's Role in Building Strong Brands. Red. Naukowa D.A. Aaker, A.L. Biel. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale, New Jersey, Hove and London 1993.
 6. Cabaj W., Kruczek Z.: Podstawy geografii turystycznej. Proksenia, Kraków 2009.
 7. Campbell M.C.: Building Brand Equity. "International Journal of Medical Marketing" 2002, nr 3.
 8. Chernatony L. de: A model for strategically building brands. "Journal of Brand Management" 2001, nr 9.
 9. Dziedzic E.: Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego. "Monografie i Opracowania" 1998, nr 442.
 10. Panasiuk A. (red.): Gospodarka turystyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 11. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny, albo jak organizować poznawanie świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 12. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny. PWE, Warszawa 2005.
 13. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. PWE, Warszawa 2005.
 14. Kall J.: Tożsamość marek należących do sieci detalicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 15. Kall J.: Tożsamość marki we wprowadzaniu marki na rynek. "Marketing i Rynek" 2003, nr 10.
 16. Keller K.L.: Conceptualizing, Measuring, Managing Customer-Based Brand Equity. "Journal of Marketing" 1993, nr. 1.
 17. Keller K.L.: Strategic Brand Management. Building, Measuring, and Managing Brand Equity. 3rd ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2008.
 18. Gołembski G. (red.): Kompendium wiedzy o turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2007.
 19. Kotler Ph., Armstrong G., Cunningham P.H.: Principles of Marketing (6th Canadian ed.) Scarborough, ON: Pearson Prentice Hall 2005.
 20. Leuthesser L.: Defining, Measuring, and Managing Brand Equity, Conference Summary. Cambridge, MA: Marketing Science Institute, May 1988.
 21. Martesen A., Grønholdt L.: Building Brand Equity: A Customer-Based Modelling Approach. "Journal of Management Systems" 2004, nr 3.
 22. Medlik S.: Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 23. Meyer B., Lewandowska A.: Współpraca gmin w procesie kształtowania regionalnego produktu turystycznego na przykładzie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania. Red. naukowa A. Rapacz. Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra 2009.
 24. Meyer B.: Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 25. Michałowski K.: Rola i znaczenie markowych produktów turystycznych w rozwoju regionów. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 383, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" 2004, nr 4.
 26. Middleton V.T.C.: Marketing w turystyce. PAPT, Warszawa 1996.
 27. Molenda M.: Kreowanie regionalnego produktu turystycznego. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 701 "Ekonomiczne Problemy Usług" 2012, nr 86.
 28. Nogalski B., Szpitter A.: Projektowanie strategii marki jako proces przeobrażeń w przedsiębiorstwie. [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w przedsiębiorstwie. Red. naukowa A. Potocki. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 29. Nogalski B., Szpitter A.: Strategia marki w budowaniu przewagi pozycyjnej i narzędziowej przedsiębiorstwa. [w:] Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw. Red. naukowa Z. Nasalski. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 2007.
 30. Ogilvy D.: Ogilvy on Advertising. Orbis Publishing, London 1983.
 31. Sacha S.: Definiowanie produktu turystycznego. [w:] Kierunki aktywizacji gospodarczej przez turystykę na obszarach przygranicznych, materiały konferencyjne. Krosno 20-21 marca 2000.
 32. Srivastava R.K., Shocker A.: Brand Equity: A Perspective on Its Meaning and Measurement. Technical Working Paper, Cambridge. MA: Marketing Science Institute, October 1991.
 33. Stankovic L., Djukic S.: Strategic brand management in global environment. "Facta Universitatis", series: "Economics and Organization" 2006, nr 2.
 34. Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny - miejsce. "Turyzm" 2003, nr 1.
 35. Strebinger A., Schweiger G., Otter T.: Brand Equity Brand Equity and Consumer Information Processing: A Proposed Model, Working Paper, Institut für Absatzwirtschaft, Wirtschaftsuniversität Wien, Working Paper July 1998.
 36. Kurek W. (red.): Turystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 37. Upshaw L.B.: Building Brand Identity - A Strategy for Success in a Hostile Marketplace. John Wiley & Sons, New York 1995.
 38. Wodejko S.: Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998.
 39. Zimmermann R., Klein -Bölting U., Dander B., Murad-Aga T.: Brand Equity Review. BBDO, November 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu