BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panfiluk Eugenia (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Kreowanie przestrzeni turystycznej obszarów przyrodniczo cennych na przykładzie Doliny Narwi
Creating Tourist Space of Environmentally Valuable Areas on the Example of the Narew River Valley
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014, vol. 1, s. 77-88, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Turystyka w rozwoju regionalnym
Słowa kluczowe
Turystyczne atrakcje, Obszary chronione, Rozwój turystyki
Tourist attraction, Protected area, Tourism development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Narwiański Park Narodowy
Abstrakt
W artykule poruszono problematykę przestrzeni turystycznej. W pierwszej części dokonano przeglądu literatury, omówiono czynniki i procesy, które determinują tworzenie przestrzeni turystycznej. Część empiryczna przedstawia wyniki badań z zakresu poziomu wykorzystania turystycznego Doliny Narwi przez mieszkańców metropolii Białymstoku. Omówione zostały główne atrakcje determinujące tworzenie przestrzeni turystycznej, funkcje turystyczne pełnione przez przestrzeń turystyczną Doliny Narwi na rzecz turystów oraz bariery hamujące rozwój funkcji turystycznej. (abstrakt oryginalny)

The articles discusses the issue of tourist space. The first part reviews the literature, presents the factors and processes which determine creating tourism space. The empirical part, carried out on the example of the Narew River Valley, identifies the intensity of tourist movement in the lower part of the Narew River Valley by the residents of the metropolitan Bialystok, depicts the main attractions determining creating tourism space as well as the functions that this space fulfils for tourists. Barriers and determinants have been presented. The article is supported with examples. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Butler R: The concept of a tourism and cycle of evolution. "Canadian Geographer" 1980, nr 24.
 2. Crouch G.I., Ritchie J R.B.: Tourism, Competitiveness, and Societal Prosperity. "Journal of Business Research" 1999, nr 44.
 3. Dwyer I., Kim Ch.: Destination Competitiveness: determinants and indicators. "Current Issues in Tourism" 2003, nr 6.
 4. Dziedzic E.: Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego. Monografie i Opracowania, nr 442 SGH, Warszawa 1998.
 5. Fischbach J.: Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych i program jej badania. "Acta Uniwersitatis Lodziensis. Turyzm" 1989, nr 5.
 6. Gaworecki W.W.: Ekonomika i organizacja turystyki. PWN, Warszawa1978.
 7. Gołembski G. (red.): Kompendium wiedzy o turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 8. Kornak A.S.: Ekonomika turystyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 9. Kostrowicki A.S.: A system based approach to research concerning the geographical environment. "Geographia Polonica" 1976, nr 33.
 10. Kowalczyk A.: Geografia turyzmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 11. Kowalczyk A.: Zagospodarowanie turystyczne. PWE, Warszawa 2010.
 12. Krzymowska-Kostrowicka A.: Terytorialny system rekreacyjny. "Prace Geograficzne" 1980, nr 138.
 13. Liszewski S., Baczwarow M.: Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej. "Turyzm" 1998, nr 8(1).
 14. Liszewski S.: Przestrzenie turystyki i ich transformacja we współczesnym świecie. "Turyzm" 2006, nr 16, z. 2.
 15. Liszewski S.: Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii. [w:] Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. T. 1. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2005.
 16. Liszewski S.: Przestrzeń turystyczna. "Turyzm" 1995, nr 4.
 17. Machiavelli A.: Tourist Destinations as Integrated Systems. "Tourist Review" 2001, nr 56.
 18. Matczak A.: Problemy badania funkcji turystycznych miast Polski. "Acta Uniwersitatis Lodziensis. Turyzm" 1989, nr 5.
 19. Nawrot Ł., Zmyślony P.: Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego. Wydawnictwo PROKSENIA, Kraków 2009.
 20. Niezgoda A.: Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2006.
 21. Preobreżański W.S., Wiedienin J.A.: Geografia i Otodych. Izdietielstwo Znanie. Moskwa 1971.
 22. Ritchie J.R.B., Crouch G.: The competitive destination: a sustainability perspective. "Tourism Management" 2000, nr 21.
 23. Warszyńska J.: Problemy badawcze geografii turyzmu. "Folia Geografphica. Geographia Oeconomica" 1986, vol. 19.
 24. Włodarczyk B.: Przestrzeń turystyczna, pojęcie, cechy, wymiary. "Turyzm" 2007, nr 17(1-2).
 25. Włodarczyk B.: Przestrzeń turystyczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu