BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strużyna Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Pomiędzy idio i nomotetycznym myśleniem. Wstęp do generycznego obrazu organizacji
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2012, t. 17 (1), s. 37-54, rys., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Metody badań problemów zarządzania strategicznego
Słowa kluczowe
Teoria organizacji i zarządzania, Metody badawcze, Organizacja i zarządzanie
Theory of organization and management, Research methods, Organisation and management
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W tej pracy autor poszukuje odpowiedzi na pytanie: jak badacze radzą sobie z kontrastującymi ze sobą naukowymi wyjaśnieniami. Studia obejmują porównanie wybranych kontrastujących podejść, które wyjaśniają problemy natury organizacyjnej i menedżerskiej. W treści szczegółowo przeanalizowano przykład nomotetycznego i idiograficznego wyjaśniania oraz przykład organizacyjnej genetyki. W efekcie została opracowana ogólna charakterystyka sposobu radzenia sobie z kontrastującymi podejściami. (abstrakt oryginalny)

In this paper author is searching for the answer to the question: how do researchers deal with the contrasting scientific explanations? These studies include the comparison between choosen contrasting approaches leading to the explanation of organization and management problems. Ex- ample of nomothetic and ideothetic explanation as well as organizational genetic case are detailed analysed. Finally the general characteristic of the way of dealing with contrasting explanation is elaborated. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrałojć M. (2004), Czynnik kulturowy w zzl - badania międzykulturowe. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1, s. 9-27.
 2. Bratnicki M. (1998), Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wyd. AE Katowice.
 3. Chełpa S. (2004), Strategie badawcze kwalifikacji kierowniczych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1, s. 61-73.
 4. Corley K.G., Gidia D.A. (2011), Building theory about theory building: what constitutes a theoretical contribution? Academy of Management Review, Vol. 36, nr 1, s. 12-32.
 5. Corley K.G., Gioia D.A. (2011), Building theory about theory building: what constitutes a theoretical contribution? Academy of Management Review, vol. 36, nr. 1, s. 12-32.
 6. Crossan M.M., Maurer C.C., White R.E. (2011), Reflections on the 2009 AMR decade award: do we have a theory of organizational learning? Academy of Management Review, vol. 36, nr 3, s. 446-460.
 7. D'Iribame (1997), The usefulness of an ethnographic approach to the International comparison of organizations, International Studies of Management & Organization, Vol. 26, nr 4, s. 30-47.
 8. Gavetti G., Levinthal D. (2004), The strategy field from the perspective of management science: Divergent strands and possible integration, 50th Anniversary Issue, Management Science vol. 50, no. 10, pp. 1309-1318.
 9. Hodgson and Knudsen (2006), [Hodgson G.M., Knudsen T. (2006), Dismantling Lamarckism: why descriptions of socio-economic evolution as Lamarckian are misleading, Journal of Evolution Economy vol 16 s. 343-366.
 10. Hull D.L. (1982), The naked meme, [w:] Plotkin H.C. (red.), Learning development and culture: Essays in evolutionary epistemology, Wiley, New York s. 273-327.
 11. McMahon G. (2008), Depression at work, Training Journal, December, s. 6367.
 12. Moller A., Nyman E. (2005), Why, what and how? - Questions for psychological research in medicine, Disability and Rehabilitation, vol. 27, nr. 11, s. 649 - 654.
 13. Savall H. (2003), An updated presentation of the socio-economic management model. Journal of Organizational Change Management, vol. 16, nr 1, s. 3348.
 14. Shepherd D.A., Sutcliffe K.M. (2011), Inductive top-down theorizing: a source of new theories of organization, Academy of Management Review, Vol. 36, No. 2, 361 - 380.
 15. Shrake D. L., Elfner L. E., Hummon W., Janson R. W., Free M. (2006), What is science?. Ohio Journal of Science, Vol. 106, nr 4, s. 130 - 135.
 16. Silverstein A. (1988), An Aristotelian resolution of the idiographic versus nom- othetic tension, American Psychologist, vol. 43, nr 6 s. 425 - 430.
 17. Sułkowski Ł. (2005), Epistemologia w naukach, o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 18. Trailer, Jeff (2005), Methodological advantages of combining policy capturing with nomothetic research designs: a pay satisfaction example, Journal of American Academy of Business Cambridge, vol. 6, nr 1, s. 12 - 19.
 19. Urbański M. (2009), Rozumowania abdukcyjne. Modele i procedury, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu