BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupski Rafał (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
Tytuł
Po co i jak mierzyć orientację zasobową planowania strategicznego?
The Goal and the Way of Measuring Resources Orientation of Strategic Planning
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2012, t. 17 (1), s. 89-98, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Metody badań problemów zarządzania strategicznego
Słowa kluczowe
Planowanie strategiczne, Zarządzanie strategiczne, Badania naukowe
Strategic planning, Strategic management, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule starano się uzasadnić dlaczego jest ważny pomiar zakresu stosowania kanonów poszczególnych szkół zarządzania strategicznego w praktyce przedsiębiorstw. Przedstawiono trzy metody takich pomiarów oraz własne propozycje. Stwierdzono istotne rozbieżności w wynikach badań empirycznych, które miały na celu ustalenie skali zjawiska według przedstawionych metod. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to consider why the measurement of the range of using canons of particular schools of strategic management in practice is important. Three methods of such measurement and own proposals were presented. Important divergences due to the results of empirical research, whose aim was to set the scale of the issue in accordance with presented methods, were regarded. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brown T. E., Davidsson P., Wiklund J. (2001), An Operationalization of Stevenson's Conceptualization of Entrepreneuership as Oppprtunity - based Firm Behaviour, Strategic Management Journal, Vol.22.
  2. Dyduch W.(2011), Koncepcje przedsiębiorczości organizacyjnej w świetle podejścia zasobowego - ujęcie teoretyczne i wyniki badań [w:] Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego (red. R. Krupski), WWSZiP, Wałbrzych.
  3. Krupski R. (2011), Horyzont planowania w identyfikowaniu orientacji strategicznej przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji nr 5.
  4. Krzakiewicz K., Cyfert Sz., Kraśnik J. (2006), Zmiany w systemach planowania i organizowania polskich przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji nr 2.
  5. Stevenson H.H., Gumpert D.E. (1985), The Heart of Entrepreneurship, "Harvard Business Review", marzec-kwiecień.
  6. Stevenson H.H., Jarillo-Mossi J.C. (1990), A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management, "Strategic Management Journal" no ll.
  7. Urbanowska-Sojkin E. (red.) (2011), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
  8. Zakrzewska-Bielawska A. (2011), Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Zeszyty Naukowe Nr 1095, Politechnika Łódzka, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu