BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sopińska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kierunki i metody badań orientacji zasobowej w tworzeniu strategii
Directions and Methods of Research on Resource Orientation in Strategy Creation
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2012, t. 17 (1), s. 99-107, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Metody badań problemów zarządzania strategicznego
Słowa kluczowe
Badania naukowe, Metody badawcze, Zasoby przedsiębiorstwa
Scientific research, Research methods, Enterprise resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Konsekwencją dynamicznego rozwoju podejścia zasobowego do tworzenia strategii jest wzrost liczby prowadzonych badań. Zdaniem autorki, większość prowadzonych badań można przyporządkować do jednego z trzech kierunków. Pierwszy kierunek tworzą badania, których celem jest identyfikacja orientacji zasobowej w tworzeniu strategii i pomiar skali tego zjawiska na tle innych podejść. Drugi kierunek tworzą badania mające na celu pomiar stopnia intensywności występowania orientacji zasobowej przy zastosowaniu określonej skali. Trzeci- badania relacji przyczynowo-skutkowych, gdzie zmienną niezależną są zasoby, a zmienną zależną - określone parametry i cechy organizacji. Omówienie podstawowych kierunków i metod badań prowadzonych w ramach orientacji zasobowej stanowi zasadniczą treść artykułu. (abstrakt oryginalny)

A consequence of development of a resource approach to the strategy creation is a greater amount of research carried out. According to the au- thor, the majority of research carried out could be related to one of three directions. The first direction refers to research aimed at identifying resource orientation in strategy creation and measuring the scale of this phenomenon against the background of other approaches. The second di- rection refers to research aimed at measuring the intensity of resource orientation, using a defined scale. The third direction concerns research on causal relationships, where resources are an independent variable and cer- tain parameters and features of an organisation are a dependent variable. The main content of the article is the discussion on basic directions and methods of research carried out with reference to resource orientation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brown T. E., Davidsson P., J. Wiklund, An Operationalization of Stevenson's Conceptualization of Entrepreneuership as Opportunity-based Firm Behaviour, "Strategie Management Journal", 2001,vol. 22, s. 953-968.
  2. Dyduch W., Koncepcje przedsiębiorczości organizacyjnej w świetle podejścia zasobowego - ujecie teoretyczne i wyniki badań, [w:] Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, (red.) R. Krupski, WWSZiP, Wałbrzych 2011.
  3. Grego-Planer D., Popławski W., Zastempowski M., Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, UMK w Toruniu, Toruń 2011.
  4. Krupski R., Orientacja zasobowa w badaniach empirycznych. Identyfikacja horyzontu planowania rynkowego i zasobowych wielkości strategicznych, Prace Naukowe WWSZiP, Wałbrzych 2011.
  5. Sopińska A., Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, wydanie II, Warszawa 2010.
  6. Urbanowska-Sojkin E. (red.), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2011.
  7. Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Zeszyty Naukowe nr 1095, Politechnika Łódzka, Łódź 2011, s. 377.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu