BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Vergun Mikhailo O. (Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine.)
Tytuł
Methods of Universities Investment Potential Improvement
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2014, nr 3, s. 49-54, bibliogr. 7 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Inwestycje, Źródła finansowania, Czynniki rozwoju gospodarczego
Higher education, Investment, Source of financing, Factors of economic development
Uwagi
summ.
Abstrakt
The current article considers the issues of increasing the efficiency of processes of implementation of the investment potential of universities by optimizing sources of financing, taking into account the features of modern social and economic situation in Ukraine. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Дропа, Я. Б. Оптимізація джерел формування оборотного капіталу за критерієм мінімізації його вартості та фінансових ризиків / Я. Б. Дропа // Вісник Львівської держ. фін. Акад. : зб. наук. праць. - Львів : ЛДФА, 2005. - № 8. Сер. : Економічні науки.
  2. Должанский И.З., Загорна Т.О., Удачных О.О., Герасименко И.М., Ращупкіна В.М. Управление потенциалом предприятия: Учебное пособие. - К.: Центр учебной литературы.
  3. Динисенко М.П., Михайлова Л.І., Грищенко І.М. Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: Монографія.
  4. Зубков С. О. Теоретичні аспекти визначення політики фінансування необоротних активів суб›єктів господарювання / С. О. Зубков, А. О. Колесник // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. праць. - Харків : ХДУХТ, 2009. - Вип. 2 (10). - Ч. 1.
  5. Каленюк І.С. Економіка освіти: Навч. посіб. - К.: Знання України, 2005.
  6. Марченко, А. А. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів / А. А. Марченко // Фінанси України. - 2002.
  7. Тимофеева,Ю.В. Оценка экономического потенциала организации: финансово-инвестиционный потенциал /Ю.В.Тимофеева // Экономический анализ: теория и практика.-2009.-№1(130).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu