BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dupkalová Mária (Katedra pedagogiky FHPV Presovská univerzita v Presove)
Tytuł
Aplikácia vybraných salzburských princípov do doktorandského študijného programu pedagogika
Application of Selected Salzburg Principles into the Doctoral Program of Pedagogy
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2014, nr 3, s. 73-80, rys., bibliogr. 6 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Edukacja, Pedagogika
Education, Pedagogy
Uwagi
summ.
Abstrakt
There were received Salzburg principles aimed to creating the doctoral programs in 2005. From a theoretical perspective, the article focuses on selected Salzburg principles and their implementation in conditions of Faculty of Humanities and Natural Sciences at University of Presov. There are presented the partial results of a quantitative content analysis of text documents in the presented article (individual characteristics of the curricula of the doctoral program in the field of study - pedagogy at selected universities in Slovakia and the Czech Republic). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Černotová, M., Bačová, M. & Švecová, V. (1994). Zvyšovanie pedagogickej kvalifikácie učiteľov vysokých škôl - stav a perspektívy. Prešov: FF UPJŠ.
  2. Jašurek, M & Šťastná, V. (2011). Implementace vybraných priorit na UK a náměty pro další šetření. Retreived from: http://www.cuni.cz/UK-4005-version1- bologna_implementace_vybranych.pdf
  3. Lesáková, D. (2013). Implementácia salzburských princípov v doktorandskom vzdelávaní. In: Academia: súčasnosť a perspektíva vysokých škôl Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, roč. 24, č. 3.
  4. Rohlíková, L. & Vejvodová, J. (2012). Vyučovací metody na vysoké škole. Praha: Grada.
  5. Sirotová, M. (2009). Implementácia vysokoškolskej pedagogiky do systému celoživotného vzdelávania vysokoškolských učiteľov. In P. Doulík & J. Škoda (Eds.), Aktuální otázky vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků. Sborník příspěvků z mezinárodní elektronické konference. Retrieved from: http://www.pf.ujep.cz/files/_konferenceKPG/kolar/Sirotova.pdf
  6. Slavík, M. (2012). Vysokoškolská pedagogika. Praha: Grada
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu