BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ambrozik Andrzej (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach), Ambrozik Tomasz (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach), Kurczyński Dariusz (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach), Łagowski Piotr (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)
Tytuł
Badania i ocena porównawcza wskaźników ekologicznych silnika 1.3 MultiJet pracującego według charakterystyk obciążeniowych zasilanego ON i jego mieszaninami z FAME
Investigations and comparative assessment of ecological indicators of the 1.3. Multijet engine operating und er different load conditions and fuelled by diesel oil and diesel oil /fame blends
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 11-22, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Silniki, Układ napędowy, Zużycie paliwa, Olej napędowy, Ekologia
Engines, Drive system, Fuel consumption, Diesel oil, Ecology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki wybranych badań i ocenę wpływu rodzaju paliwa zasilającego silnik MultiJet 1.3 pracującego według charakterystyk obciążeniowych na podstawowe wskaźniki ekologiczne badanego silnika. Silnik podczas badań zasilano olejem napędowym oraz jego mieszaninami z FAME jak B10, B20 i B30. Podczas badań silnik pracował według charakterystyk obciążeniowych przy prędkościach obrotowych wału korbowego: n = 1750, 3000 i 4000 obr/min.(abstrakt oryginalny)

Text of an abstract. The paper presents the results of selected investigations and the assessment of the effect of the fuel type on the basic performance environmental indicators, of the MultiJet 1.3 engine operating under different load conditions. In the tests, the engine was fuelled by neat diesel oil and diesel oil/FAME blends, namely B10, B20 and B30. The engine operated under load conditions at the crankshaft rotational speed of: n = 1750, 3000 and 4000 rpm.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambrozik A.: Analiza cykli pracy czterosuwowych silników spalinowych, Politechnika Świętokrzy-ska, Kielce 2010.
 2. Ambrozik A., Ambrozik T., Jakóbiec J., Kurczyński D., Łagowski P.: Wskaźniki ekonomiczno-ener-getyczne i ekologiczne silnika 1.3 Multijet z wieloetapowym wtryskiem paliwa pracującego według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2(78)/2010, s. 127÷136.
 3. Ambrozik A., Kurczyński D.: Wpływ paliw mineralnych, roślinnych i ich mieszanin na wskaźniki pracy silnika o zapłonie samoczynnym. Silniki Spalinowe 2007-SC2, s. 25÷34
 4. Ambrozik A., Ambrozik T., Łagowski P.: Fuel impact on emissions of harmful components of the exhaust gas from the CI engine during cold start-up. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability. Tom: 17, Zeszyt 1. 2015
 5. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: The Influence of Injection Advance Angle on Fuel Spray Parameters and Nitrogen Oxide Emissions for a Self-Ignition Engine Fed with Diesel Oil and FAME. Polish Journal of Environmental Studies. Tom 23, Zeszyt 6. 2014.
 6. Baczewski K., Kałdoński T.: Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym. Wydawnictwo Komuni-kacji i Łączności, Warszawa 2004.
 7. Bądkowski A.: Ropa naftowa. Paliwa, Oleje i Smary w eksploatacji, nr 45/1998, s. 34÷36.
 8. Duda A., Łukasik Z., Skręt I., Kossowicz L.: Estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego jako paliwo lub komponent olejów napędowych (cz.1, cz. 2). Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji, nr 104/2002, s. 23÷24; nr 105/2003, s. 15÷19.
 9. Imarisio, R., Giardina-Papa, P., Siracusa, M.: The new 1.3 L 90 PS diesel engine. Silniki Spalinowe Nr 3/2005 (122), s. 22÷31.
 10. Kruczyński S.W., Orliński P., Combustion of methyl esters of various origins in the agricultural en-gine. Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, Vol. 20, December 2013, pp. 483-491.
 11. Kurczyński, D. Wpływ paliw roślinnych i ich mieszanin z olejem napędowym na wskaźniki pracy silnika o zapłonie samoczynnym. Praca doktorska, Kielce 2007.
 12. Merkisz J., Pielecha I.: Alternatywne paliwa i układy napędowe pojazdów. Wydawnictwo Politech-niki Poznańskiej, Poznań 2004.
 13. Pietras, D., Świątek, P.: Dobór kalibracji sterowania silnika 1,3 Multijet w aspekcie jego osiągów i składu spalin. Silniki Spalinowe, Nr 2/2008 (133) s. 36÷43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu