BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baryła-Paśnik Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Piekarski Wiesław (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Pecyna Monika (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Piecak Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Depo Kamil (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Nowoczesne podejście do systemu logistycznego - strategie zarządzania logistycznego
Modern approach to the system logistics management strategies - logistics
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 47-56, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie logistyczne, Zarządzanie, Optymalizacja
Logistic management, Management, Optimalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie logistyczne w nowoczesnym działaniu przedsiębiorstw jest bardzo ściśle związane z systemem zarządzania. Optymalne zarządzanie przedsiębiorstwem winno rozpocząć się od określenia celów logistycznych wyraźnie powiązanych z celami przedsiębiorstwa, w dalszej kolejności strategie logistyczne winny łączyć się z ogólnymi strategiami firmy. Tak przyjęte zarządzanie logistyczne obejmuje cały obszar różnych aspektów działania. Tak sformułowane i przyjęte zarządzanie logistyczne w większości organizacji przedstawia rysunek 9.(abstrakt oryginalny)

Logistics Management in the modern corporate action is very closely related to the management system. Optimal management of the company should start by identifying logistical purposes clearly linked to the objectives of the company, followed by logistics strategies should be linked to the overall strategies of the company. Yes adopted logistics management covers the entire area of various aspects of the operation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Rudzińska J., Piekarski W., Dudziak A., Logistyka w strategii przedsiębiorstwa rodzinnego, (2014). Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Energia i Środowisko" Produkcja-Logistyka-Zarzadzania, Lublin.
  2. Jajuga T. i K., Elementy teorii systemów i analizy systemowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław (1993).
  3. Checkland P., Systemu jako rzeczy i idee. Seria: projektowanie i systemy, Tom XII, Ossolineum, Wrocław (1990).
  4. Gabara W., Nauka o organizacji i zarządzaniu. Kierunki i tendencje. Wyd. PWE, Warszawa (1989).
  5. Juściński S., Program lojalnościowy jako nowoczesna metoda zarzadzania logistyką dystrybucji czę-ści zamiennych do pojazdów i maszyn rolniczych. Zakład Logistyki i zarzadzania Przedsiębior-stwem, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2012.
  6. Juściński S., Naprawy gwarancyjne ciągników rolniczych jako element logistycznej obsługi klienta. Miedzynarodowa Konferencja Naukowa "Energia i Środowisko" Produkcja-Logistyka-Zarządzanie, Lublin 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu