BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żarski Tadeusz P. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Żarska Henryka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Majchrzak Kinga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Genetycznie modyfikowane uprawy jako potencjalne zagrożenie dla gospodarstw specjalizujących się w usługach ekoagroturystycznych
Crops of the Genetically Modified Plants (GMP) as the Potential threat for Farms Specializes in Ecoagrotouristic Services
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014, vol. 1, s. 167-175, bibliogr. 13 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Turystyka w rozwoju regionalnym
Słowa kluczowe
Genetyczna Modyfikacja Organizmów (GMO), Rośliny modyfikowane genetycznie, Agroturystyka, Produkcja proekologiczna
Genetically Modified Organisms (GMO), Genetically modified plants, Agrotourism, Pro-ecological production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turystyka na obszarach wiejskich ma cały szereg form, z których najbardziej charakterystyczne są: turystyka wiejska, agroturystyka, i ekoagroturystyka. Ekoagroturystyka to specyficzna forma agroturystyki. Obejmuje ona bowiem pobyt w gospodarstwach ekologicznych. Gospodarstwa takie nie używają żadnych syntetycznych substancji chemicznych, nawozów, sztucznych barwników ani środków konserwujących w uprawie roślin i hodowli zwierząt. Ekologiczne produkty rolne podlegają ścisłemu nadzorowi i spełniają międzynarodowe standardy. Istotną cechą tej formy agroturystyki jest nie tylko pobyt w gospodarstwie rolniczym, ale także udział w pracy na roli oraz konsumpcja produktów z hodowli ekologicznej. Rolnictwo ekologiczne wyklucza całkowicie możliwość upraw i hodowli organizmów genetycznie modyfikowanych. Termin "organizm genetycznie modyfikowany" oznacza organizm, do którego genomu został wstawiony jeden lub więcej genów obcych tzw. transgenów zawierające sekwencje kodujące takie cechy jak odporność na herbicydy, lub związki owadobójcze. Inżynieria genetyczna tworzy organizmy, które nie mogłyby powstać w sposób naturalny. Jest to sprzeczne z zasadami rolnictwa konwencjonalnego, a przede wszystkim ekologicznego. (abstrakt oryginalny)

Rural tourism takes a whole range of forms, of which the most typical are: village tourism, agrotourism, ecoagrotourism. Ecoagrotourism is a specific form of agrotourism. It involves stays in eco-farming - undertakings. These farms do not use any synthetic chemicals, fertilizers, artificial colorants or preserving agents in their plant growing and animal breeding. Ecologic agricultural produce is subject to strict supervision and meets international standards. An essential characteristic of this form of agrotourism is not only the sharing of living with the farming family but also taking part in farming work and the consummation of produce from their ecological farming. Ecological agriculture excludes fully the possibility the crop and farming of modified genetically organisms. The term "genetically modified organism" means an organism into which has been inserted - through genetic engineering - one or more genes from an outside source that contains coding for desired characteristics, such as herbicide resistance or an antibacterial compound.. Genetic engineering involves crossing species that could not breed in nature. This is now the conflicting working with the principles of conventional agriculture and first of all ecoagriculture. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. GM Contamination Register Report. Greenpeace, Genewach, www.greenpeace.org.
 2. Koreleska E.: Rolnictwo ekologiczne w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. "Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu" nr 540, "Rolnictwo" 2006, nr LXXXVII.
 3. Łopata M.: GMO - zagrożenia ekologiczne, zdrowotne i ekonomiczne. "Dzikie Życie" 2007/2008, nr 12, 1 (162, 163).
 4. Rolnicy. Rolnictwo ekologiczne, www.rolnicy,com.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amfora.
 7. Stan rolnictwa ekologicznego w Polsce. Polski Portal Ekologiczny, www.ekologia.pl.
 8. Stanowisko Polskiego Związku Rolników Ekologicznych w sprawie GMO, www.ppr.pl.
 9. Tomiałojc L.: O uprawach GMO i zmodyfikowanej żywności. "AURA" 2006, nr 3.
 10. Ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r., Dz.U. 2012, poz. 1512.
 11. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, Dz.U. 09, nr 116, poz. 975.
 12. Żarski T.P.: Czy pasze zawierające GMO stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. [w:] Organizmy genetycznie zmodyfikowane. PSIiTS, Poznań 2007.
 13. Żarski T.P.: GMO - Inżynieria Genetyczna Fakty i Mity. Kancelaria Sejmu RP, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu