BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piziak-Rapacz Anna (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, doktorantka)
Tytuł
Sektor gazu łupkowego w Polsce a wymogi bezpieczeństwa energetycznego UE. Raport z badań
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2013, nr 4, s. 253-264, bibliogr. 31 poz.
Krakow International Studies
Tytuł własny numeru
Strategiczne wyzwania międzynarodowej roli Polski w drugiej dekadzie XXI w.
Słowa kluczowe
Gaz łupkowy, Bezpieczeństwo energetyczne, Energetyka
Shale gas, Energy security, Energetics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polska nie jest samowystarczalna energetycznie. Fakt ten pociąga za sobą uzależnienie od zagranicznych podmiotów. Import surowców energetycznych to jednak nieustanne generowanie ryzyka dla polskiej gospodarki. Polityka bezpieczeństwa energetycznego w założeniu ma na celu dywersyfikację kierunków dostaw i źródeł energii. Jednym ze źródeł energii stał się ostatnio także gaz łupkowy i jego dostępność na polskich terenach. Obecnie trwają prace poszukiwawcze; wywołują one jednak pewną niepewność. Przedsiębiorcy oczekują rozwiązania kwestii prawnych, wysokość podatku ustalonego przez rząd może bowiem wpłynąć ograniczająco lub stymulująco na rozwój tego sektora. W niniejszym raporcie przedstawiono diagnozę stanu rynku gazu łupkowego w Polsce, przeanalizowano także możliwe scenariusze dla rozwoju tego rynku w Polsce.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Masłowska-Bandosz, Łupkowy smak nadziei, 25.04.2012, www.ecomanager.pl/?p=828 [12.03.2013].
 2. Golden Age of Gas Report, World Energy Outlook 2011, www.worldenergyoutlook.org/goldenageofgas [12.03.2013].
 3. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Ocena zasobów wydobywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych dolnego paleozoiku w Polsce (Basen Bałtycko-Podlasko-Lubelski), Warszawa 2012, www.pgi.gov.pl [12.03.2013].
 4. www.lupkipolskie.pl [12.03.2013].
 5. www.opppw.pl.
 6. Gaz łupkowy: PGNiG, KGHM, Tauron i Enea przedłużyły współpracę, 21.02.2013, www.m.forsal.pl/inwestycje/gaz-lupkowy-pgnig-kghm-tauron-i-enea-przedluzyly-wspolprace [22.02.2013].
 7. Dz.U. Nr 163, poz. 981.
 8. Piotr Woźniak - główny geolog kraju, www.mos.gov.pl/g2/big/2012_01/15782cf41dcf9df81b4b2a417a3fe558.pdf [12.03.2013].
 9. Znamy kompetencje pełnomocnika do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów, czekamy na działania, 17.08.2013, www.gazlupkowy.pl/znamy-kompetencje-pelnomocnika-do-spraw-roz woju-wydobywania-weglowodorow-czekamy-na-dzialania [12.03.2013].
 10. Donald Tusk zakończył wizytę w Kanadzie, 15.05.2012, www.tvpparlament.pl/aktualnosci/donald-tusk-zakonczyl-wizyte-w-kanadzie/7367275 [12.03.2013].
 11. Jerzy Buzek: gaz łupkowy musi być opłacalny, 29.01.2012, www.polskieradio.pl/5/3/ Artykul/526798,Jerzy-Buzek-gaz-lupkowy-musi-byc-oplacalny [12.03.2013].
 12. P. Woźniak uspokaja: podatki od łupków nie uderzą w firmy. Projekt ustawy o węglowodorach pokaże w tym miesiącu, 01.08.2012, www.newseria.pl/news/prawo/p_wozniak_uspokaja- ,p612880861.
 13. Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, Shale gas and Shale Oil extraction Impact on the environment and human health, 2011, www.europarl.europa.eu/committees/ en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=44388 [12.03.2013]
 14. EIA, www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas [12.03.2013].
 15. B. Sonik, Projekt sprawozdania w sprawie wpływu działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko (2011/2308(INI)), Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, 11.04.2012.
 16. N. Tzavela, Projekt sprawozdania w sprawie przemysłowych, energetycznych i innych aspektów wydobycia gazu łupkowego i olei łupkowych, (2011/2309 (INI)), Komisja Przemysłu, Badań naukowych i Energii, 30.03.2012, www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/ itre/pr/897/897469/897469pl.pdf [12.03.2013].
 17. PE: Dwa "łupkowe" raporty przyjęte, 21.09.2012, www.euractiv.pl/energia-i-srodowisko/ wywiad/pe-dwa-upkowe-raporty-przyjte-003985[12.03.2013].
 18. www.boguslawsonik.pl/aktualnosci/8194 [12.03.2013].
 19. PKN Orlen, Gaz łupkowy - podstawowe informacje, Warszawa 2010, s. 5.
 20. Instytut Kościuszki, Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje, Kraków 2011, s. 47.
 21. Shale Gas in Europe Revolution or Evolution?, Ernst & Young 2011, s. 23.
 22. www.truthlandmovie.com [12.03.2013].
 23. Rząd chce oddzielić prawdziwe organizacje ekologiczne od ekoterrorytów, 25.03.2013, www.gazlupkowy.pl/rzad-chce-oddzielic-prawdziwe-organizacje-ekologiczne-od-ekoterrorytow [25.03.2013]
 24. J. Piechociński, Na gazie z łupków skorzystają społeczności lokale, www.mg.gov.pl/ node/18105 [17.04.2013].
 25. PGE ogłasza potencjalne lokalizacje elektrowni jądrowej w Polsce, Informacja prasowa, 25.11.2011.
 26. Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl [12.03.2013].
 27. Tusk: nie ma mowy o przerwaniu programu jądrowego, 12.03.2013, www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/75/1/tusk-nie-ma-mowy-o-przerwaniu-programu-jadrowego.html [12.03.2013].
 28. Zulfugar Agayev and Zoe Schneeweiss, Nabucco West Selected as Potential Route for Azeri Gas, www.bloomberg.com/news/2012-06-28/nabucco-west-selected-as-potentaial-route-for-azeri-gas.html [12.03.2013].
 29. www.trans-adriatic-pipeline.com [12.03.2013].
 30. TANAP Agreement a Step to Make the Southern Gas Corridor a Reality, 27.10.2012, www.naturalgaseurope.com/tanap-agreement-southern-gas-corridor [12.03.2013].
 31. www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/integracja-z-europejski-systemem/polska-litwa [14.10.2012]. 34 www.ec.europa.eu/energy/infrastructure/bemip_en.htm [12.03.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2680
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu