BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzosek Jacek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Ignaciuk Szymon (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Piekarski Wiesław (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Baryła-Paśnik Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Charakterystyka funkcjonowania rozległych sieci transportowych
Characteristics of the functioning of extensive transport networks
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 635-644, rys., tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Sieci logistyczne, Optymalizacja
Transport, Logistic networks, Optimalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie rozległymi sieciami transportowymi wymaga podjęcia działań optymalizacyjnych. Działania optymalizacyjne można sprowadzać do centralizacji zarządzania, zlecenia działań logistycznych wyspecjalizowanym firmom w ramach działalności outsourcingowych operatorów logistycznych określanych jako 2PL, 3PL, 4PL czy 5PL. Alternatywę stanowią działania suboptymalizacyjne polegające na określeniu zespołu reguł wiążących uczestników systemu transportowego. Jedną z form takich reguł jest obejmowanie dostaw procedurami kontraktów terminowych, które powyżej ustalonej ilości modyfikują koszt zakupu, transportu i formy opakowania. W pracy wskazuje się sposób wyznaczania prostych charakterystyk ekonomicznych dla takich rozległych sieci transportowych w postaci barier optymalizacyjnych. Odzwierciedlają one wartości graniczne parametrów sieci pracującej przy różnych sposobach zarządzania i uwzględniają- cych dodatkowo dynamikę rynku. Podano interpretację uzyskanych barier. Zaprezentowano odpowiedni przykład. (abstrakt oryginalny)

Management of extensive transport networks requires action optimization. Optimization measures can be reduced to centralize management, order logistics activities to specialized companies within the business outsourcing logistics operators referred to as 3PL, 4PL or 5GB. An alternative is the activities aiming at determining suboptymalizacyjne set of rules binding the participants of the transport system. The study shows a simple method of determining the economic characteristics of extensive transport networks in the form of barriers to optimization. They reflect the limits of network parameters operating at different ways of managing. Given interpretation of the barriers. Indicated methodology for evaluating the synergistic effect of participants in the transport system. Presented suitable example. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnhart C., Laporte G. (Eds.) (2007). Handbooks in Operations Research & Management Science. Vol. 14. Elsevier. North Holland.
 2. Dantzig G., Thapa M. (1997). Linear programming. Vol.1. Introduction. Springer. New York.
 3. Dantzig G., Thapa M. (2003). Linear programming. Vol.2. Theory and extensions. Springer. New York.
 4. Duzinkiewicz K. 2005: Zintegrowane sterowanie systemami zaopatrzenia w wodę pitną. Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej Kraków.
 5. Fronczak A., Fronczak P. 2009: Świat sieci złożonych : od fizyki do Internetu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. GUS 2014: Rynek wewnętrzny w 2013 r. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 7. Ignaciuk Sz., Wawrzosek J., Piekarski W., Baryła-Paśnik M., 2014: Economic aspects of functioning of a biomass distribution network Logistyka (Poznań) nr 6 dodatek CD ROM nr 1, s. 62-68.
 8. Koźlak A. 2009: Innowacyjne modele biznesowe w prowadzeniu działalności logistycznej. Logistyka nr 3.
 9. Plamowski S. (2013). Jak kontrolować i optymalizować pracę sieci przesyłowych gazu? Czyli o kosztach pracy złożonych systemów hierarchicznych, część 1 i 2. AutomatykaB2B, Wyd. Automatyka, Podzespoły, Aplikacje. Warszawa. (in polish) http://automatykab2b.pl/technika/5874-jak-kontrolowac-i-optymalizowac-prace-sieci-przesylowych-gazu-czyli-o-kosztach-pracy-zlozonych-systemow-hierachicznych-czesc-1#.UmB5w6fwHmQ
 10. Projekt Instytutu Kościuszki 2014: Gaz niekonwencjonalny - Szansa dla Polski i Europy http://ik.org.pl/cms/wp-content/uploads/2014/06/Kompendium-wiedzy-o-gazie-%C5%82upkowym1.pdf
 11. Ruszel M. 2013: Infrastrukturalne możliwości dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w perspektywie 2020 roku. Humanities and Social Sciences vol. XVIII, 20 (4), 145-157.
 12. Sitek P. 2012: Optymalizacja łańcucha dostaw z poziomu operatora logistycznego -model matematyczny. Logistyka 3, 2041-2046.
 13. Sikora W. (ed.) 2008: Badania operacyjne. PWE, Warszawa.
 14. Trzaskalik T. 2008: Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE, Warszawa.
 15. Wagner H.M. 1975: Principles of Operations Research with Applications to Managerial, PrenticeHall, Englewood Cliff, New Jersey.
 16. Wawrzosek J., Ignaciuk Sz., 2014: Characteristics of the functioning of agricultural products transportation networks. Teka Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, vol. 14 no. 3, 135-140.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu