BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska-Makóś Danuta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Polskie regulacje prawne oraz standardy międzynarodowe kształtowania cen transferowych w złożonych strukturach kapitałowych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse wobec sfery realnej gospodarki : praca zbiorowa. T. 2, 2008, s. 169-188, rys., tab.
Słowa kluczowe
Gospodarka rynkowa, Przedsiębiorczość, Ceny transferowe, Regulacje prawne
Market economy, Entrepreneurship, Transfer pricing, Legal regulations
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W rozwiniętej gospodarce rynkowej złożone struktury kapitałowe stanowią istotną formę współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw zarówno w wymiarze poszczególnych krajów, jak i międzynarodowym. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład grup kapitałowych często zawierają transakcje, których nie zawarłyby przedsiębiorstwa niezależne. Efektem tego jest powstanie nowych strategii związanych z transferem dochodów i zysków do wybranych grup interesariuszy, co wiąże się z ustalaniem cen transferowych w ramach złożonych struktur kapitałowych. Najczęściej jednak ceny transferowe wykorzystywane są jako instrument do minimalizacji obciążeń z tytułu podatku dochodowego. Zagrożenia płynące ze strategii kształtowania cen transferowych wymuszają ustalenie regulacji prawnych określających warunki i dopuszczalne metody wyznaczania cen w transakcjach między podmiotami powiązanymi. Negatywne skutki dowolności ustalania cen transferowych dla budżetów państw i regionów świata skłoniły Organizację ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) do opracowania regulacji ograniczających możliwość przerzucania dochodów między podmiotami powiązanymi. Dyskusyjna natomiast staje się kwestia braku ustanowienia w skali międzynarodowej jednolitego zbioru przepisów prawnych dotyczących tworzenia i funkcjonowania złożonych struktur kapitałowych. W państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązują systemy prawne znacznie różniące się od siebie, a w polskim prawie nie ukształtowały się jeszcze kompleksowe regulacje dotyczące funkcjonowania grup kapitałowych odpowiadające wymogom współczesnej gospodarce rynkowej. Celem opracowania jest kompleksowe ujęcie polskich regulacji prawnych oraz standardów międzynarodowych dotyczących rozliczenia transakcji zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi. W szczególności przedstawiona zostanie analiza problemów związanych z określeniem należnego przychodu oraz wysokości podatku związanego z zawarciem i realizacją kontraktów w ramach grupy jednostek powiązanych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Sojak P.: Polityka cen transferowych stosowanych w Polsce przez przedsiębiorstwa krajowe i wielonarodowe. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2001, nr 2.
 2. Rak J., Turyna J.: Rachunkowość i finanse grupy kapitałowej. Difin, Warszawa 2004.
 3. Kozłowska-Makóś D.: Regulacje prawne tworzenia i funkcjonowania złożonych struktur kapitałowych w Polsce i Unii Europejskiej. Współczesna Ekonomia, Vizja Press IT, Warszawa 2007, nr 1/2207.
 4. Helin A, Szymański K.G.: Rachunkowość i opodatkowanie spółek kapitałowych. C.H. Beck, Warszawa 2005.
 5. Sojak S.: Ceny transferowe. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Toborek-Mazur J.: Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 7. Sojak S.: Rachunkowość zarządcza. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. Toruń 2003.
 8. Kozłowska-Makóś D.: Podstawy kształtowania cen transferowych w grupach kapitałowych. W: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. M. Sierpińska. Vizja Press & IT, Warszawa 2006.
 9. Stanik K.J., Winiarski K.: Ceny i porozumienia transferowe w praktyce. Wybrane zagadnienia prawno-podatkowe. Unimex Oficyna Wydawnicza, Wrocław 2007.
 10. Kabat A., Biegalski A.: Decyzje w sprawach ustalenia cen transakcyjnych. "Prawo i Podatki" 2005, nr 2.
 11. Błażejewska-Gaczyńska A., Nowak A.: Analiza polskich uregulowań APA w kontekście przepisów i praktyki wybranych krajów Unii Europejskiej. "Przegląd Podatkowy" 2005, nr 12.
 12. Georgjew I. i inni: Ceny transferowe. Skuteczne zarządzanie ryzykiem podatkowym. Biblioteka prawna "Rzeczpospolita", 2006.
 13. Malec E., Roszkowski D.: Ceny transferowe. Jak prawidłowo dokumentować transakcje, by zminimalizować ryzyko podatkowe. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2006.
 14. Dmowski A.: Ceny transferowe. Analiza regulacji prawnych. Przykłady dokumentacji podatkowej. Difin, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu