BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojkowski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Opodatkowanie sprzedaży autorskich praw majątkowych podatkiem od towarów i usług przed i po uzyskaniu przez Polskę członkostwa we Wspólnotach Europejskich
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse wobec sfery realnej gospodarki : praca zbiorowa. T. 2, 2008, s. 189-201, rys.
Słowa kluczowe
Podatek od wartości dodanej (VAT), Prawo autorskie
Value Added Tax (VAT), Copyright law
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Obserwacja życia codziennego dowodzi, że wzrasta gospodarcze i społeczne znaczenie utworów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez utwór rozumie się przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Według K. Golat i R. Golaty, przesłanka indywidualności oznacza "osobiste piętno, jakie nadaje [...] określony twórca". Piętno to musi być jednak w jakiś sposób ustalone (uzewnętrznione). Innymi słowy, o utworze można mówić dopiero od momentu wywołania efektu artystycznego. Przedmiotem obrotu nie jest jednak utwór, lecz określone prawa do utworu. W przypadku utworów, prawami takimi są autorskie prawa majątkowe. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sprzedaży autorskich praw majątkowych jako czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Rozważania obejmują okres przed uzyskaniem przez Polskę członkostwa we Wspólnotach Europejskich i po uzyskaniu tego członkostwa. Zwrócono przy tym uwagę na problem konsekwencji podatkowych rozgraniczenia usługi twórczej, sprzedaży autorskich praw majątkowych oraz sprzedaży materialnego nośnika. W opracowaniu pominięto natomiast kwestię stosowania do sprzedaży autorskich praw majątkowych stawki obniżonej albo zwolnienia przedmiotowego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Golat K., Golat R.: Prawo autorskie w praktyce. Infor, Warszawa 2003.
 2. Kubala W.: Autorskoprawne elementy umowy o dzieło. "Prawo Spółek" 1999, nr 4.
 3. Grzeszak T.: Umowa o stworzenie utworu w prawie autorskim i prawach pokrewnych. "Przegląd Prawa Handlowego" 1995, nr 1.
 4. Kubala W.: Umowa licencyjna, czyli twardy orzech do zgryzienia. "Rzeczpospolita" 1996, nr 17.
 5. Radwański Z.: System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań - część ogólna. PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Łódź 1985.
 6. Grzybowski S.: System prawa cywilnego. Część ogólna. PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Łódź 1985.
 7. Gomułowicz A., Małecki J.: Podatki i prawo podatkowe. LexisNexis, Warszawa 2002.
 8. Dmowski S., Rudnicki S.: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna. LexisNexis, Warszawa 2004.
 9. Białecki P.: Reklama jako utwór. "Monitor Prawny" 1998, nr 10.
 10. Michalik T.: VAT. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa, 2004.
 11. Kalisiewicz A.: Własność intelektualna a VAT. "Monitor Podatkowy" 1998, nr 11.
 12. Fiszer J., Stolarek M.: Licencje dotyczące programów komputerowych - zagadnienia podatkowo-prawne. "Monitor Podatkowy" 2000, nr 1.
 13. Kabas R.: VAT od licencji na programy komputerowe. "Przegląd Podatkowy" 2001, nr 9.
 14. Orlewski R.: Umowy licencyjne. "Monitor Podatkowy" 2000, nr 1.
 15. Krześniak T., Modzelewski W.: Nowy podatek od towarów i usług - 1 maja 2004 r. Podstawowe problemy. Praktyczne wdrożenia nowej ustawy. Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu