BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaniewska Hanka (Instytut Rozwoju Miast w Krakowie), Thiel Maria (Instytut Rozwoju Miast w Krakowie)
Tytuł
Polskie mieszkaniowe obszary problemowe i ich usytuowanie w przestrzeni miasta
Polish Housing Problem Areas and their Locations in the City Space
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2011, nr 1-2, s. 7-18, rys., tab.
Słowa kluczowe
Mieszkalnictwo, Mieszkania, Nieruchomości mieszkaniowe, Urbanizacja, Obszary problemowe
Housing, Dwellings, Real estate housing, Urbanisation, Problem areas
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących mieszkaniowych obszarów problemowych w 182 miastach liczących powyżej 10 tys. mieszkańców. Zakres badań obejmował: formy architektoniczne oraz usytuowanie w przestrzeni zabudowy mieszkaniowej, własność zasobów, wiek i stan techniczny, problemy społeczno-ekonomiczne mieszkańców tych obszarów i próby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym, plany gmin w zakresie sposobu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ubogiej ludności i usytuowanie mieszkań dla niej w przestrzeni miasta. Na podstawie badań można stwierdzić, że mieszkaniowe obszary problemowe tworzone są nie tylko przez miejsce, formę i rodzaj zabudowy, ale również cechy społeczno-ekonomiczne ich mieszkańców, a do ich powstawania mogą przyczyniać się także decyzje urbanistyczne, lub brak właściwych decyzji.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the results of research on housing problem areas identified in 182 towns and cities with the population of more than 10,000 people. The scope of research entailed the following: architectural forms and their locations within the housing projects, stock ownership, age and technical condition of flats, socio-economic problems of the residents and attempts at counteracting negative developments, municipal plans relating to the methods of satisfying the housing needs of poor residents and the distribution of the flats for the poor within the town space. Based on this research, we can conclude that the housing problem areas are created not only by the location, form and type of projects, but also by the socio-economic characteristics of the residents, while some planning decisions, or lack of such proper decisions can contribute to the origin of problem areas.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Zaniewska H., Thiel M., Urbańska W., Barek R. 2011, Mieszkaniowe obszary problemowe w miastach i na terenach popegeerowskich. Raport z badań, IRM, Kraków, s. 10.
  2. J. Korniłowicz, B. Uchman, Aspekty społeczne, ekonomiczne i techniczne komunalnych zasobów mieszkaniowych, w niniejszym numerze "Problemów Rozwoju Miast".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu