BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strapáč Peter (University of Zilina, Slovakia)
Tytuł
Responsibility of the Member of Board of Directors in Stock Corporation in Commercial Law
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2014, nr 3, s. 93-100, bibliogr. 10 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność, Zarząd, Przedstawicielstwo
Responsibility, Board of directors, Representation
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article deals with responsibility of a member of a board in Stock Corporation, which is inseparably linked with his funkcion and the member of the board cannot divest of that. The article comparatively refers to the valid legislation in the Slovak republic, the Czech Republic and Poland. The author not only mentions the valid legislation, but also points out the decisions of the Courts of the mentioned countries. The article refers to terminology issues and compares term "proffesional diligence "which is used in the Slovak republic with term" diligence of due manager"which is used in the Czech republic. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Černá, S.: Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl, Praha: Aspi, 2006.
  2. Dĕdič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R.: Akciové společnosti. 6., přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2007.
  3. Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J., a kol.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 5. vydání. Praha. C.H. Beck citované z Dĕdič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R.: Akciové společnosti. 6., přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2007.
  4. Havel, B.: Obchodní korporace ve svĕtle promĕn. Variace na neuzavřené téma správyobchodních korporací. Auditorium. Praha. 2010.
  5. Mazák, J. a kol. Základy občianskeho procesného práva, tretie, podstatne prepracované a doplnené vydanie. Iura edition. Bratislava 2007.
  6. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2006.
  7. Suchoža, J. a kol.: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár. Bratislava: Eurounion, 2007.
  8. Šilhán, J.: Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti její smluvní limitace. C. H. Beck, 2007.
  9. Štenglová, I, In Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákonník. Kometár. 10., podstatne rozšírené vydanie. Praha: C. H. Beck, 2005.
  10. Walerjan, D., Żak, T.: Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych. Oraz praktyczne sposoby jej organiczenia. Hogan Lovells. Difin. Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu