BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubik Mariusz (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)
Tytuł
Idea przedstawicielstwa społecznego w polskim postępowaniu karnym
The Idea of Social Representation in Polish Criminal Proceedings
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2014, nr 3, s. 101-109, bibliogr. 17 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Postępowanie sądowe, Przedstawicielstwo, Ochrona praw człowieka, Organizacje społeczne
Legal proceedings, Representation, Human rights protection, Social organisations
Uwagi
summ.
Abstrakt
W porównaniu z innymi państwami socjalistycznymi, w polskim postępowaniu karnym idea przedstawicielstwa społecznego urzeczywistniła się w całkowicie odmiennym, unikatowym kształcie. Polski przedstawiciel organizacji społecznej w postępowaniu karnym realizując politykę organów państwa włączania obywateli w sprawowanie władzy, stanowić miał jedną z form udziału społeczeństwa w wymiarze sprawiedliwości. Chodziło o zapewnienie wpływu i kontroli społeczeństwa nad wymiarem sprawiedliwości i jego organami, a także o umacnianie więzi między organami państwa ludowego a społeczeństwem, co miało wywoływać w tymże społeczeństwie poczucie współrządzenia krajem. (fragment tekstu)

The publication presents the assumptions of participation of social organizations in the Polish criminal proceedings. This idea was formed in the 60s of last century. As a result, the representative of social organisation was introduced to the Code of Criminal Procedure of 1969. Its task was to defend the interest of society, mainly the social property and the citizens' rights. Next, the author discusses the evolution of this idea. The task of the representative of social organization in the Code of Criminal Procedure of 1997 is to protect the goods, which are important for the general public and individual matters of citizens. The representative of social organization is also a friend of the court (amicus curiae). It presents the legal opinions on recognized matters to the court and helps to resolve them. It is an element of citizens' participation in justice. Great reform of the Code of Criminal Procedure of 2013 maintained this idea. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bafia, J., Bednarzak, J., Flemming, M., Kalinowski, S., Kempisty, H., Siewierski, M. 1971. Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. M. Mazur, Warszawa.
 2. Bodnar, A., Grabowska, B., Osik, P. 2010. Księga XXV- lecia Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego - założenia a ich praktyczna realizacja, Warszawa.
 3. Cieślak, M. 1984. Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa.
 4. Daszkiewicz, W. 1976. Przedstawiciel społeczny w procesie karnym. Warszawa.
 5. Jakubik, M. 2014. Przedstawiciel społeczny w postępowaniu karnym, Poznań.
 6. Kariew, D.S. 1954. Radziecki ustrój sądowy, Warszawa.
 7. Lipczyńska, M. 1972. Przedstawiciel społeczny w procesie karnym, Nowe Prawo, nr 4.
 8. Murzynowski, A. 1971. Udział przedstawiciela społecznego w procesie karnym, Nowe Prawo, nr 7-8.
 9. Ponarski, Z. 1970. Instytucja przedstawiciela społecznego na tle prawno-porównawczym, Nowe Prawo, nr 9.
 10. Projekt Kodeksu postępowania karnego oraz wprowadzenie, Warszawa 1967.
 11. Projekt kodeksu postępowania karnego. Uzasadnienie projektu kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1968.
 12. Prusak, F. 1975. Czynnik społeczny w procesie karnym, Warszawa.
 13. Siewierski, M. 1969. Przedstawiciel społeczny w nowym kodeksie postępowania karnego, Palestra, nr 9.
 14. Waltoś, S. 1969. Przedstawiciel społeczny w nowym kodeksie postępowania karnego, Problemy Praworządności, nr 9.
 15. Waltoś, S. 1998. Proces karny. Zarys systemu, Warszawa.
 16. Wierciński, A. 1978. Przedstawiciel społeczny w polskim procesie karnym, Poznań.
 17. Wilamowski, K. 2006. Obserwacja procesu karnego jako instrument działania organizacji pozarządowej w sprawach indywidualnych. Podręcznik, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu